ประวัติพอดคาสต์

Irenaeus ใช้สื่ออะไรเขียนจดหมายของเขา?

Irenaeus ใช้สื่ออะไรเขียนจดหมายของเขา?

Eusebius of Caesarea (ค.ศ. 260/265 - 339/340) ในงานของเขา ประวัติคริสตจักร (เล่มที่ 5 บทที่ 20 "งานเขียนของอีเรเนียสต่อต้านการแบ่งแยกที่โรม") กล่าวว่า:

อีเรเนอุสเขียนจดหมายหลายฉบับเพื่อต่อต้านผู้ที่รบกวนศาสนพิธีของศาสนจักรที่โรม หนึ่งในนั้นคือ Blastus On Schism; อีกคนหนึ่งไปยัง Florinus

แล้ว Eusebius อ้างถึงจดหมาย:

[Irenaeus] สิ่งเหล่านี้ถูกบอกฉันด้วยความเมตตาของพระเจ้าฉันฟังพวกเขาอย่างตั้งใจจดบันทึกไม่ใช่ กระดาษแต่ในใจฉัน

ข้อความเดียวกันในภาษากรีก (ที่มา):

[5.20.7] ταῦτα καὶ τότε διὰ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ τὸ ἐπ' ἐμοὶ γεγονὸς σπουδαίως ἤκουος τοῦ θεοῦ τὸ ἐπ' ἐμοὶ γεγονὸς σπουδαίως ἤκουος, ὑπομνηματιζόμενἐος อัจฉริยะ, ἀλλ' ἐν τῆι ἐμῆι καρδίαι ·

  • Irenaeus ใช้สื่ออะไรเขียนจดหมายเหล่านั้น?
  • สื่อได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างไรเพื่อให้ Eusebius อ้างคำพูดเหล่านี้ในอีกสองร้อยปีต่อมา?

Irenaeus (130-202 AD) ไม่สามารถเขียนบนกระดาษซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในภายหลัง? Irenaeus ใช้สื่ออะไรเขียนจดหมายของเขา? จดหมายจะถูกเก็บไว้ที่ไหนเป็นเวลาเกือบสองร้อยปีจนกว่า Eusebius จะได้รับ?

คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามข้างต้นบางข้อก็คือการบอกว่า Irenaeus ใช้/อ้างถึงต้นกก แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า:

  • มันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแพงและไม่น่าเชื่อถือเนื่องจาก "กระดาษปาปิรัสถูกแทนที่ในยุโรปด้วยกระดาษ parchment ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นที่ถูกกว่าและหนังลูกวัวที่มีความทนทานสูงขึ้นอย่างมากในสภาพอากาศชื้น"

  • ดูเหมือนไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดบันทึกตั้งแต่ "จนถึงกลางศตวรรษที่ 19 มีเพียงเอกสารบางฉบับที่เขียนบนกระดาษปาปิรัสเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักและพิพิธภัณฑ์ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องน่ารู้"

ฉันพบว่าคำตอบนี้น่าสงสัย

อัปเดต

ก่อนอื่นฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่ตอบคำถามของฉัน อย่างไรก็ตาม ขอย้ำอีกครั้งว่า "Irenaeus หมายถึงต้นกก" ไม่ใช่คำตอบที่ฉันกำลังมองหา (ดูด้านบน)

อายุของ "ต้นกกโบราณ" แทบจะไม่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำในทุกวันนี้ บทความล่าสุดใน รายงานทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สรุป:

ดังที่เราสามารถอนุมานได้จากการศึกษาตัวอย่างกระดาษอ้างอิงที่หมดอายุแล้ว เราไม่สามารถแยกแยะผลกระทบของการแก่ชราตามธรรมชาติได้นอกจากผลของการแก่ชราตามธรรมชาติโดยวิธีการที่เราใช้

และตั้งแต่ "จนถึงกลางศตวรรษที่ 19 มีเพียงเอกสารบางส่วนที่เขียนบนกระดาษปาปิรัสเท่านั้นที่เป็นที่รู้จัก" เราจึงแน่ใจได้เพียงว่าต้นกกสามารถอยู่รอดได้ประมาณ 200 ปีในพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ (ระหว่างแก้ว กับเครื่องปรับอากาศ เคมีสมัยใหม่ ฯลฯ)


ประการแรก โปรดทราบว่า Eusebius ไม่ได้บอกเราว่าวัสดุใดที่Irenæusใช้ แต่เป็นวัสดุที่เขาเอง ไม่ได้ ใช้. วันนี้ฉันสามารถสร้างความแตกต่างในบทกวีได้เหมือนกัน แม้ว่าจะค่อนข้างยาก:

เขาส่งภาพสะท้อนของเขามาให้ฉัน และฉันก็อัปโหลดมัน ไม่ใช่บนแท่ง USB แต่เข้ามาในความคิดของฉัน

นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาส่งมาให้ฉันทาง USB แต่แค่ใช้อุปมาของการส่งดิจิทัลที่เป็นบรรทัดฐานของเราในทุกวันนี้ (เปรียบเทียบและขยายเวลาการส่งของเขา)


อย่างไรก็ตาม ฉันยอมรับว่าเป็นเทคนิค และสมมติ - ค่อนข้างสมเหตุสมผล - การใช้ "กระดาษ" เชิงเปรียบเทียบของ Eusebius เป็น หมายถึงการสะท้อนถึงการใช้งานจริงของ Irenæus โดยตรง

โปรดทราบว่าพจนานุกรมบางฉบับกำหนด χάρτης ว่า "กระดาษ" หรือ "หนังสือ" เท่านั้น ซึ่งควรเตือนเราถึงข้อเท็จจริงที่ว่า "กระดาษ" สามารถใช้เป็นหมวดหมู่ได้ ไม่ใช่เนื้อหาเฉพาะอย่างที่เราใช้ในปัจจุบัน ผู้แปลข้อความ Eusebius ของคุณได้ตัดสินใจแล้ว ไม่ เพื่อระบุวัสดุแต่ให้ใช้คำหมวดหมู่ "กระดาษ" ในแง่นี้เป็นเพียงเงาหรือเป็นรูปธรรมมากกว่า "สิ่งที่จะเขียน" สองอย่าง

การรับรู้ที่เป็นรูปธรรมสองประการของหมวดหมู่ดังกล่าวสำหรับเวลาของIrenæus แน่นอนว่าเป็นกระดาษปาปิรัสหรือกระดาษ parchment และคุณสามารถพบการสนับสนุนสำหรับ χάρτης ที่ใช้สำหรับประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่นในพจนานุกรมนี้หรือคำแปลนี้:

… καὶ νύκτωρ ἐπιφαινομένη เบต้า τίμοι πάντως ἢ χάρτην แอร๊...
… เธอมักจะยื่น หนังสือ หรือแผ่นของ กระดาษ parchment


เหลือเพียงแต่ถาม เพราะอีเรนัส - เช่นเดียวกับหลายๆ คนในคริสตจักรยุคแรก - ส่งจดหมายถึงฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นจดหมายฉบับใด และเก็บรักษาไว้อย่างไรจนถึงสมัยของยูเซบิอุส?

นี่คือบทความเกี่ยวกับกระบวนการเขียนพื้นฐานที่ใช้ในสมัยพระคัมภีร์ และน่าจะเป็นอีกสองสามศตวรรษต่อจากนี้ จนกระทั่งกระดาษจริงเริ่มเล็ดลอดเข้ามาทางทิศตะวันออก ความรู้ของฉันเกี่ยวกับความถี่สัมพัทธ์ของวัสดุเป็นศูนย์ ดังนั้นหวังว่าจะมีคนอื่นเพิ่มส่วนนั้นได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับคำถามเรื่องอายุขัยของคุณ: มีวิธีการรักษาแบบโบราณ และในสภาพอากาศที่เหมาะสม วิธีนี้จะคงอยู่ได้นานกว่ามาก:

ในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เช่นเดียวกับในประเทศอียิปต์ ต้นปาปิรัสมีความเสถียร ก่อตัวขึ้นเนื่องจากมีเซลลูโลสที่ทนต่อการเน่าเปื่อยสูง แต่การเก็บรักษาในที่ชื้นอาจส่งผลให้แม่พิมพ์โจมตีและทำลายวัสดุ… ในสภาพยุโรป ต้นปาปิรัสดูเหมือนจะอยู่ได้เพียงไม่กี่ทศวรรษเท่านั้น ต้นกกอายุ 200 ปีถือว่าไม่ธรรมดา

วิธีการทั่วไปในการเก็บรักษา (และการส่งผ่าน) ก็คือการคัดลอกเนื้อหาออกอีกครั้ง จากจุดเริ่มต้น คริสตจักรมักจะเก็บเงินอยู่เสมอ และหนึ่งในนั้นคือเพื่อใช้เป็นทุนในการอนุรักษ์และแจกจ่ายตำราสำคัญๆ เราต้องไม่ประมาทความสำคัญและความคารวะที่ชุมชนคริสตจักรยุคแรกมีต่อศีล ซึ่งรวมถึงศีลที่กำลังเติบโตภายใต้ผู้นำ เช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆ ผู้ใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งหรือประเพณีหลักได้รับอำนาจในชุมชนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในช่วงชีวิตของพวกเขาหรือไม่นานหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิต - ได้อย่างง่ายดายภายในขอบเขตอายุยืนของต้นกก

ทฤษฎีสุดท้ายคือจดหมายของอีเรนัสได้สูญหายไปตามกาลเวลา และยูเซบิอุสกำลังโกหกว่าเขาสามารถเข้าถึงจดหมายเหล่านั้นได้ แต่ไม่มีเหตุผลใดที่จะคาดเดาได้

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: การเขยนจดหมาย1 (มกราคม 2022).