ประวัติพอดคาสต์

สหประชาชาติถือกำเนิดขึ้น

สหประชาชาติถือกำเนิดขึ้น


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 กฎบัตรสหประชาชาติซึ่งได้รับการรับรองและลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 มีผลบังคับใช้และพร้อมที่จะบังคับใช้

สหประชาชาติถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็น เนื่องจากเป็นวิธีอนุญาโตตุลาการในความขัดแย้งระหว่างประเทศและการเจรจาสันติภาพได้ดีกว่าที่สันนิบาตชาติเก่ากำหนดไว้ สงครามโลกครั้งที่สองที่เพิ่มขึ้นได้กลายเป็นแรงผลักดันที่แท้จริงสำหรับสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียตที่จะเริ่มจัดทำปฏิญญาสหประชาชาติฉบับดั้งเดิม ซึ่งลงนามโดย 26 ประเทศในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 โดยเป็นการต่อต้านเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ฝ่ายอักษะ

หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในการประชุมที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2488 การประชุมได้วางโครงสร้างสำหรับองค์กรระหว่างประเทศแห่งใหม่ที่จะ "ช่วยคนรุ่นหลังให้รอดพ้นจากหายนะของสงคราม...เพื่อยืนยันความเชื่ออีกครั้ง ในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน…เพื่อสร้างเงื่อนไขที่ความยุติธรรมและการเคารพต่อพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและแหล่งอื่น ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศสามารถรักษาไว้ได้ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นในเสรีภาพที่มากขึ้น”

วัตถุประสงค์สำคัญอีกสองประการที่อธิบายไว้ในกฎบัตรคือการเคารพหลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกันและการกำหนดตนเองของทุกคน (แต่เดิมมุ่งเป้าไปที่ประเทศเล็ก ๆ ที่ตอนนี้เสี่ยงที่จะถูกกลืนกินโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เกิดจากสงคราม) และความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรมทั่วโลก

เมื่อสงครามสิ้นสุดลง การเจรจาและรักษาสันติภาพถือเป็นความรับผิดชอบในทางปฏิบัติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และจีน แต่ละคนจะมีสิทธิยับยั้งอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง วินสตัน เชอร์ชิลล์ เรียกร้องให้สหประชาชาติใช้กฎบัตรในการให้บริการเพื่อสร้างการรวมยุโรปที่รวมกันเป็นหนึ่งใหม่ เพื่อต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ทั้งตะวันออกและตะวันตก เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะมนตรีความมั่นคง เรื่องนี้จะพิสูจน์ได้ว่าพูดง่ายกว่าทำ

อ่านเพิ่มเติม: 10 ช่วงเวลาที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์สหประชาชาติ


ประวัติและหลักการของสหประชาชาติ

 • ปริญญาโท ภูมิศาสตร์ California State University - East Bay
 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและภูมิศาสตร์ California State University - Sacramento

สหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ออกแบบมาเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนและความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกง่ายขึ้น สหประชาชาติประกอบด้วยประเทศสมาชิก 193 ประเทศและผู้สังเกตการณ์ถาวรสองแห่งที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้


ประวัติของ UNESCO

เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2488 (ไม่นานหลังจากที่องค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ) มี 44 ประเทศที่เข้าร่วมซึ่งผู้ได้รับมอบหมายตัดสินใจที่จะสร้างองค์กรที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ก่อตั้ง "ความเป็นปึกแผ่นทางปัญญาและศีลธรรมของมนุษยชาติ" และ ป้องกันสงครามโลกครั้งอื่น เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 37 ประเทศที่เข้าร่วมได้ก่อตั้งยูเนสโกด้วยรัฐธรรมนูญของยูเนสโก

หลังจากการให้สัตยาบัน รัฐธรรมนูญของยูเนสโกมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 การประชุมใหญ่สามัญอย่างเป็นทางการครั้งแรกของยูเนสโกจัดขึ้นที่กรุงปารีสตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2489 โดยมีผู้แทนจาก 30 ประเทศ ตั้งแต่นั้นมา UNESCO ได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลก และจำนวนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมได้เพิ่มขึ้นเป็น 195 ประเทศ (มีสมาชิกของสหประชาชาติ 193 คน แต่หมู่เกาะคุกและปาเลสไตน์เป็นสมาชิกของ UNESCO ด้วย)


ในที่สุดมันก็ลงมาที่ค่า [. ] เราต้องการให้โลกที่ลูกหลานของเราได้รับมรดกถูกกำหนดโดยค่านิยมที่ประดิษฐานอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ: สันติภาพ ความยุติธรรม ความเคารพ สิทธิมนุษยชน ความอดทน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

António Guterres
เลขาธิการสหประชาชาติ

เลขาธิการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของสหประชาชาติ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอุดมคติขององค์กรและผู้สนับสนุนประชาชาติทั้งหมดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนและคนอ่อนแอ

เลขาธิการได้รับการแต่งตั้งจากสมัชชาใหญ่ตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงสำหรับวาระการต่ออายุ 5 ปี

เลขาธิการคนปัจจุบันและผู้ดำรงตำแหน่งคนที่ 9 คือ António Guterres แห่งโปรตุเกส ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2017

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 Guterres ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่สอง โดยให้คำมั่นว่าเขาจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือโลกให้พ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ประวัติโดยย่อของสหประชาชาติ

สหประชาชาติ—สถาบันระดับโลกที่ขัดแย้งกันในบางครั้ง แต่มักไม่ค่อยมีใครชื่นชม—มีอายุครบ 71 ปีในวันนี้

วันนี้เป็นวันที่รู้จักกันในนามวันสหประชาชาติ ซึ่งส่งเสริมการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศและเตือนเราว่าจำเป็นต้องทำอีกมากเพียงใดเพื่อบรรลุสันติภาพและความมั่นคง

“เนื่องในวันสหประชาชาติ เราใคร่ครวญถึงความก้าวหน้าที่เราทำในช่วงเวลาตั้งแต่นั้นมา ตั้งใจที่จะดำเนินความก้าวหน้านี้ไปข้างหน้า และยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเราในความร่วมมือระหว่างประเทศที่หยั่งรากในสิทธิและความรับผิดชอบของประเทศต่างๆ ทั่วโลก” ทำเนียบขาวกล่าว ในการแถลงข่าว

สหประชาชาติดำเนินมาเกือบสามในสี่ของศตวรรษแล้ว และตอนนี้เราสองคนถูกถอดออกจากสงครามโลกครั้งที่สอง—สงครามที่เป็นแรงบันดาลใจให้โลกมารวมตัวกันเพื่อจัดการกับข้อพิพาทระหว่างประเทศในเวทีระดับโลกมากกว่าในสนามรบ สิ่งนี้ทำให้เราลืมไปว่าสหประชาชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรและกลายเป็นสถาบันในทุกวันนี้ได้อย่างไร

สหประชาชาติ ซึ่งปัจจุบันมีฐานอยู่ในนิวยอร์กและเจนีวาเป็นส่วนใหญ่ เป็นการทำซ้ำครั้งที่สองขององค์กรระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติปัญหาสงครามและสันติภาพ และปกป้องประเทศที่เปราะบางที่สุดผ่านการรักษาความปลอดภัยโดยรวม

สันนิบาตชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่โหดร้ายนั้นเป็นหายนะตั้งแต่เริ่มต้น แม้ว่าจะมีความทะเยอทะยานในขอบเขต แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา มันไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจอาณานิคม และมันแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถจัดการกับการรุกรานของญี่ปุ่นและนาซี. ลีกซึ่งมีฐานอยู่ในเจนีวา ล่มสลายอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบล้านคนทั่วโลก และได้เห็นการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยองที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้

หลังสงคราม ผู้แทนจาก 50 ประเทศ โดยมีผู้นำของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ พบกันที่ซานฟรานซิสโกในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ ที่นั่นและที่ดัมบาร์ตัน โอ๊คส์ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี พวกเขาก่อตั้งกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งลงนามโดย 50 ประเทศสมาชิกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 สหประชาชาติเกิดในเดือนตุลาคมของปีนั้น หลังจากได้รับการให้สัตยาบันจากมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยพื้นฐานแล้ว สหประชาชาติถูกสร้างขึ้นด้วยความเชื่อว่ามีเพียงสถาบันพหุภาคีเท่านั้นที่สามารถรับประกันสันติภาพของโลกได้ การพูดคุยกันนั้นดีกว่าการซื้อขายม้าเบื้องหลังเพื่ออำนาจและศักดิ์ศรีซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล่วงหน้า นอกจากนี้ยังปฏิเสธความสมดุลของอำนาจ-การเมืองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน

โดยหลักแล้ว สหประชาชาติเป็นสถาบันความมั่นคงโดยมีคณะมนตรีความมั่นคง—พร้อมกับสมัชชาใหญ่—เป็นหน่วยงานชั้นนำ บทบาทของสหประชาชาติได้ขยายออกไปตั้งแต่นั้นมาเพื่อรวมผู้ลี้ภัย สิ่งแวดล้อม อาวุธ สุขภาพ และแม้กระทั่งความยุติธรรมทางอาญาทั่วโลก

มีสมาชิกเริ่มต้นของสหประชาชาติ 50 คน การปลดปล่อยอาณานิคม สงคราม และการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชได้ช่วยสร้างรัฐสมาชิก 193 ชาติในปัจจุบัน

บางครั้งประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติก็ปั่นป่วน ต่อไปนี้คือเหตุการณ์สำคัญบางส่วนนับตั้งแต่มีการสร้าง:

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติผ่านมติครั้งแรกให้คำมั่นในการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์

สหประชาชาติลงมติให้แบ่งปาเลสไตน์กับชาวยิวและอาหรับ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่ พันธสัญญาอีกสองข้อเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง การเมือง สังคม และวัฒนธรรมจะตามมาในทศวรรษ 1960 และ 1970

ความตึงเครียดระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับในปาเลสไตน์นำไปสู่ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเป็นครั้งแรก

องค์การอนามัยโลกก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติเพื่อจัดการกับโรคติดต่อเป็นหลัก เช่น ไข้ทรพิษ วัณโรค มาลาเรียและเอชไอวี

หลังจากการรุกรานเกาหลีใต้โดยทางเหนือ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงมติเห็นชอบให้ยุติการรุกราน—โดยไม่ได้รับคะแนนเสียงจากสหภาพโซเวียตซึ่งกำลังคว่ำบาตรฟอรัมในขณะนั้น นี่เป็นครั้งเดียวที่คณะมนตรีความมั่นคงเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการดำเนินการทางทหารที่สำคัญในช่วงสงครามเย็น

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับชาวยุโรปหลายล้านคนที่พลัดถิ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบัน องค์กรนี้อยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อจัดหาอาหารและให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยหลายล้านคนที่หนีออกจากซีเรีย อิรัก อัฟกานิสถาน โซมาเลีย และประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและความยากจน

อดีตอาณานิคมหลายสิบคนเข้าร่วมองค์กรตามเอกราช

ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ แสดงหลักฐานว่าสหภาพโซเวียตกำลังวางขีปนาวุธในคิวบา เริ่มต้นวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาเริ่มต้นขึ้น โดยสหประชาชาติไม่มีอำนาจที่จะหยุดยั้งได้ มันจะเผชิญกับความขัดแย้งที่คล้ายกันสำหรับความล้มเหลวในรวันดาในปี 1994

มีการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชั้นโอโซนในมอนทรีออล

สหภาพโซเวียตล่มสลายและรัฐบริวารหลายแห่งกลายเป็นประเทศอิสระและเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งศาลอาชญากรรมสงครามขึ้นแห่งแรกสำหรับผู้กระทำความผิดในการกระทำทารุณระหว่างสงครามในยูโกสลาเวีย

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการต่อต้านความยากจนและภาวะทุพโภชนาการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เป้าหมายส่วนใหญ่ถือว่าประสบความสำเร็จและเพิ่งถูกแทนที่ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นเพื่อทดลองผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และความโหดร้ายอื่นๆ สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นสมาชิกของศาล

ปัจจุบันมีการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 16 แห่งและผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมากกว่า 100,000 คนจาก 123 ประเทศ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้เปลี่ยนจากองค์กรพหุภาคีที่เน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นองค์กรที่รับผิดชอบปัญหาที่แก้ไขได้ทั่วโลกเท่านั้น ได้แก่ กระแสผู้ลี้ภัย การแพร่กระจายอาวุธ ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน และสาธารณสุข . ภารกิจเหล่านี้ประสบผลสำเร็จหลายอย่าง แต่บางทีอาจมากกว่านั้นหากเผชิญหน้ากันโดยลำพังโดยแต่ละประเทศหรือความพยายามในระดับภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม สหประชาชาติจะมีผลเฉพาะกับผลรวมของส่วนประกอบของประเทศสมาชิกเท่านั้น หากไม่มีพวกเขา สหประชาชาติก็ไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการ


กฎบัตรสหประชาชาติ

กฎบัตรสหประชาชาติเป็นเอกสารก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ มีการลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ที่ซานฟรานซิสโก เมื่อสิ้นสุดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488

สหประชาชาติสามารถดำเนินการในประเด็นต่างๆ ได้หลากหลาย เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่เป็นสากล และอำนาจที่ตกเป็นของกฎบัตร ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ กฎบัตรสหประชาชาติจึงเป็นเครื่องมือของกฎหมายระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกของสหประชาชาติผูกพันตามกฏนี้ กฎบัตรสหประชาชาติกำหนดหลักการสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ความเท่าเทียมกันของรัฐไปจนถึงการห้ามใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นับตั้งแต่การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 พันธกิจและงานขององค์กรได้รับคำแนะนำจากวัตถุประสงค์และหลักการที่มีอยู่ในกฎบัตรการก่อตั้ง ซึ่งได้รับการแก้ไขสามครั้งในปี 2506, 2508 และ 2516

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการหลักของสหประชาชาติ ทำหน้าที่ตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งผนวกกับกฎบัตรสหประชาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ดูบทที่สิบสี่ มาตรา 92)

เยี่ยมชมคอลเลกชั่นการแปลกฎบัตรสหประชาชาติของห้องสมุด UN Dag Hammarskjöld

ซื้อกฎบัตรสหประชาชาติ

มีการออกแบบใหม่เอี่ยมสำหรับการซื้อ ฉบับที่ออกแบบใหม่สำหรับวันครบรอบ 70 ปีของ UN มีการแนะนำใหม่ชื่อ "จากสงครามสู่สันติภาพ" ภาพถ่ายเก็บถาวรพิเศษและธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ห้องสมุดโสตทัศนูปกรณ์

ชมภาพประวัติศาสตร์ของการลงนามในเอกสารกฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติและการประชุมซานฟรานซิสโกในปี 2488

ประโคมสำหรับทุกคน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ขัดกับคำพูดที่ชวนให้ตื่นตาของคำนำของกฎบัตรสหประชาชาติ ฉายรอบปฐมทัศน์ต่อบรรดาประมุขแห่งรัฐจากทั่วโลก Fanfare รวมหกภาษาและรวมเอาภาพเสียงพึมพำที่ล้ำสมัยและภาพถ่ายทางอากาศที่น่าทึ่งด้วยบทเพลงไพเราะดั้งเดิมที่สร้างแรงบันดาลใจ


ประวัติของปฏิญญา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เป็นผลมาจากประสบการณ์ของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามสิ้นสุดลง และการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ประชาคมระหว่างประเทศได้สาบานว่าจะไม่ปล่อยให้ความโหดร้ายเช่นความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นอีก ผู้นำระดับโลกตัดสินใจเสริมกฎบัตรสหประชาชาติด้วยแผนที่ถนนเพื่อรับประกันสิทธิของบุคคลทุกคนในทุกที่ เอกสารที่พวกเขาพิจารณา และต่อมาได้กลายเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ถูกนำมาใช้ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งแรกในปี 2489

สภาได้ทบทวนร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วส่งไปยังสภาเศรษฐกิจและสังคม "เพื่ออ้างอิงถึงคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณา . . . ในการจัดทำร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ" ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2490 คณะกรรมาธิการได้อนุญาตให้สมาชิกกำหนดสิ่งที่เรียกว่า "ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเบื้องต้น" ต่อมา คณะกรรมการร่างแบบเป็นทางการเข้าควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของคณะกรรมาธิการจากแปดรัฐ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคำนึงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยสมาชิก 18 คนจากภูมิหลังทางการเมือง วัฒนธรรม และศาสนาที่หลากหลาย Eleanor Roosevelt ภริยาของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt แห่งอเมริกา เป็นประธานคณะกรรมการร่าง UDHR กับเธอคือ René Cassin แห่งฝรั่งเศส ผู้เรียบเรียงร่างปฏิญญาฉบับแรก คณะกรรมการผู้รายงาน Charles Malik แห่งเลบานอน รองประธานกรรมการ Peng Chung Chang แห่งประเทศจีน และ John Humphrey แห่งแคนาดา ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นผู้เตรียมการ พิมพ์เขียวของปฏิญญา แต่นางรูสเวลต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงผลักดันให้เกิดการยอมรับปฏิญญานี้

คณะกรรมาธิการได้พบกันครั้งแรกในปี 1947 ในบันทึกความทรงจำของเธอ Eleanor Roosevelt เล่าว่า:

ดร.ช้างเป็นพหุนิยมและแสดงออกอย่างมีเสน่ห์โดยเสนอว่าความจริงขั้นสูงสุดมีมากกว่าหนึ่งประเภท เขากล่าวว่าปฏิญญานี้ควรสะท้อนมากกว่าแค่ความคิดแบบตะวันตก และดร. ฮัมฟรีย์จะต้องผสมผสานในแนวทางของเขา คำพูดของเขาแม้จะพูดถึงดร. ฮัมฟรีย์ แต่ก็มุ่งตรงไปที่ดร. มาลิก ซึ่งทำให้เกิดการโต้กลับทันทีที่เขาอธิบายปรัชญาของโธมัส อควีนาสให้ยาวขึ้น ดร.ฮัมฟรีย์เข้าร่วมการอภิปรายอย่างกระตือรือร้น และข้าพเจ้าจำได้ว่า ณ จุดหนึ่ง ดร. ช้างแนะนำว่าสำนักเลขาธิการอาจใช้เวลาสองสามเดือนในการศึกษาพื้นฐานของลัทธิขงจื๊อ!

ร่างสุดท้ายของแคสซินถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดขึ้นที่เจนีวา ร่างประกาศที่ส่งไปยังทุกประเทศสมาชิกสหประชาชาติเพื่อแสดงความคิดเห็นกลายเป็นที่รู้จักในนามร่างเจนีวา

ร่างปฏิญญาฉบับแรกได้เสนอขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2491 โดยมีประเทศสมาชิกกว่า 50 ประเทศเข้าร่วมในการร่างขั้นสุดท้าย โดยมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 การประชุมสมัชชาใหญ่ที่ปารีสได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับแปดประเทศที่งดออกเสียง แต่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย Hernán Santa Cruz แห่งชิลี สมาชิกคณะอนุกรรมการร่างเขียนว่า:

ข้าพเจ้าเห็นชัดว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมีฉันทามติถึงคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ คุณค่าที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของอำนาจทางโลก แต่มาจากข้อเท็จจริงของ ที่มีอยู่—ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในการดำรงอยู่โดยปราศจากความต้องการและการกดขี่ และพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างเต็มที่ ในห้องโถงใหญ่...มีบรรยากาศของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงในหมู่ชายและหญิงจากทุกละติจูด แบบที่ผมไม่เคยเห็นอีกเลยในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศใดๆ

เนื้อหาทั้งหมดของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจัดทำขึ้นในเวลาไม่ถึงสองปี ในช่วงเวลาที่โลกถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตะวันออกและตะวันตก ค้นหาจุดร่วมในสิ่งที่ควรทำให้สาระสำคัญของเอกสารได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นงานใหญ่โต


Harold Stassen และการกำเนิดของสหประชาชาติ

ในซานฟรานซิสโกในฤดูร้อนปี 1945 ตัวแทนจาก 50 ประเทศได้ลงนามในกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศแห่งใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายให้รักษาสิทธิมนุษยชนของพลเมืองทั่วโลก นี่เป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และความหวังก็คือสหประชาชาติอาจช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่พวกเขาจะปั่นป่วนไปสู่สงครามโลกที่ทำลายล้างซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติถึงสองเท่าในศตวรรษที่ 20

แนวความคิดที่ว่านานาประเทศจำเป็นต้องมีกระดานสนทนาเพื่อหาข้อแตกต่างที่มีอยู่ก่อนที่สหประชาชาติจะเข้ามาเป็นศูนย์กลาง หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสันได้นำความพยายามที่จะจัดตั้งสันนิบาตชาติด้วยเจตนาที่คล้ายคลึงกัน แต่สนธิสัญญาดังกล่าวถูกยิงในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มรีพับลิกันที่รู้สึกว่าองค์กรจะยอมสละเอกราชของอเมริกาไปยังมหาอำนาจระหว่างประเทศมากเกินไป ลีกจะจัดตั้งขึ้น แต่อยู่ในรูปแบบที่อ่อนแอและปราศจากการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติพันธมิตรเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งถึงความจำเป็นของการรวมกลุ่มที่ทรงพลังเพื่อรักษาความสงบ ประธานาธิบดีแฟรงคลิน รูสเวลต์สนับสนุนความพยายามครั้งใหม่นี้ วางแผนการประชุมที่ซานฟรานซิสโก และแม้กระทั่งตั้งชื่อให้สหประชาชาติ รูสเวลต์เข้าใจว่านี่เป็นธุรกิจที่ยุ่งยาก—สนธิสัญญาสหประชาชาติจะต้องให้สัตยาบันโดยวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา—รูสเวลต์พยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของวิลสัน เขาทำให้แน่ใจว่าความพยายามนี้ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน

นั่นเป็นวิธีที่อดีตผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา Harold Stassen มาเป็นหนึ่งในสามพรรครีพับลิกันในแปดผู้ได้รับมอบหมายจากสหรัฐฯ ที่ส่งไปยังการประชุมครั้งแรกในซานฟรานซิสโกเพื่อช่วยเขียนกฎบัตรสหประชาชาติ

ในช่วงต้นปี 1945 Stassen (B.L. '27, J.D. '29) ยังคงถูกมองว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในการเมืองมินนิโซตาแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุ 40 ปีและผมร่วงอย่างรวดเร็ว ชายร่างสูงตัดไม้ ลูกชายของชาวนาและอดีตนายกเทศมนตรีของ West St. Paul Stassen ฉายแววในทุกขั้นตอนของชีวิตในวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ซึ่งรวมถึงหนึ่งในนักแม่นปืนที่เก่งที่สุดที่ทีมปืนไรเฟิลของวิทยาลัยเคยสร้างมา โดยชนะไป 3 รางวัล การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยระดับชาติ ด้วยความทะเยอทะยานที่จะทำผิด เขาวิ่งไปหาทนายความ Dakota County ไม่นานหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก U Law School เมื่ออายุ 22 ปี ได้รับรางวัลและตั้งเป้าหมายในสำนักงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้ว่าการ และฝ่ายนิติบัญญัติในหายนะในปี 1932 และ 1936 พรรครีพับลิกันแห่งมินนิโซตาต้องการเลือดใหม่อย่างสิ้นหวัง และ Stassen อายุเพียง 31 ปี ได้เสนอชื่อของเขาในฐานะผู้สมัครผู้ว่าการรัฐในปี 1938 ด้วยม็อกซีเพียงเล็กน้อย ด้วยความสามารถและความเร่งรีบเขาไม่เพียง แต่ชนะในขั้นต้นเท่านั้นเขายังทำให้ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต Elmer Benson ในการเลือกตั้งทั่วไปกลายเป็นผู้ว่าการที่อายุน้อยที่สุดในประเทศและอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ

การเพิ่มขึ้นทางการเมืองของพรรครีพับลิกันรุ่นเยาว์ที่ก้าวหน้ายังคงดำเนินต่อไป ในปีพ.ศ. 2483 เขาได้เข้าร่วมงานกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เวนเดลล์ วิลกี้ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำชั้นของวิลกี้ในการประชุมของพรรครีพับลิกัน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานปาร์ตี้ เขาได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาอีกครั้งในปี 2485 และเป็นดาวเด่นในอนาคตของพรรคเมื่อสงครามมาถึง ในช่วงต้นปี 1943 Stassen ได้ลาออกจากตำแหน่งและอาสาเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายธุรการของพลเรือเอก William “Bull” Halsey

เป็นเวลาหลายชั่วอายุคน พรรครีพับลิกันในแถบมิดเวสต์นั้น เกือบจะตามคำนิยามแล้วว่าเป็นพวกโดดเดี่ยว อย่างไรก็ตาม Stassen ได้ให้การสนับสนุนองค์กรประเภท U.N. ตั้งแต่ก่อน Pearl Harbor เมื่อรูสเวลต์เริ่มค้นหาพรรครีพับลิกันเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนในฤดูหนาวปี 1945 เขานึกถึง Stassen และส่งเรือไปยังห้องโดยสารของ Halsey บนเรือในมหาสมุทรแปซิฟิก Halsey จะลา Stassen เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นในซานฟรานซิสโกและ Stassen จะสนใจไปไหม ใช่และใช่ ในไม่ช้า Stassen กำลังเดินทางไปวอชิงตันเพื่อประชุมเตรียมการกับ Roosevelt และสมาชิกคนอื่นๆ ของคณะผู้แทน

ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของพวกเขา การอภิปรายเรื่องกฎบัตรก็เต็มไปด้วยดราม่า รูสเวลต์เสียชีวิตภายในสองสามวันแรกของการรวบรวม จากนั้นฮิตเลอร์ก็เสียชีวิตและเยอรมนีก็ยอมจำนน คณะผู้แทนที่ติดอยู่กับความต้องการด้านสงครามในยุโรปเริ่มมาถึงซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าร่วมในการพิจารณา จนกระทั่งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 3,500 คน รวมทั้งผู้แทน พนักงาน และผู้แปล ในขณะเดียวกัน การทำสงครามกับญี่ปุ่นยังคงดำเนินต่อไปจนถึงบทสรุปที่น่าสะพรึงกลัว

ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในการประชุมยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในการเมืองโลก มหาอำนาจหลักที่เหลืออยู่—สหรัฐอเมริกา, สหภาพโซเวียต, จีน, บริเตนใหญ่ และฝรั่งเศส—จะใช้อำนาจการยับยั้งของพวกเขาภายในคณะมนตรีความมั่นคงที่จัดตั้งขึ้นใหม่อย่างไร ประเทศเล็ก ๆ สามารถไว้วางใจพวกเขาเมื่อสันติภาพถูกคุกคามได้หรือไม่? และสหประชาชาติจะปกป้องสิทธิของผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเกิดใหม่ซึ่งจะถูกปล่อยตัวจากการปกครองอาณานิคมได้อย่างไร?

ฉบับสุดท้ายนี้กลายเป็นความพิเศษของ Stassen เขาเป็นผู้นำการพิจารณาของคณะผู้แทนสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยของเขา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอนาคต และราล์ฟ บันช์ เอกอัครราชทูตสหประชาชาติ

หลังจากการประชุมตั้งแต่เช้าจรดค่ำเป็นสัปดาห์ ในวันที่ 25 มิถุนายน การประชุมเต็มรูปแบบของผู้แทนได้รับมอบอำนาจให้มีการลงคะแนนเสียง คำนำอ่านว่า “พวกเราประชาชนแห่งสหประชาชาติ [แก้ไข] เพื่อกอบกู้คนรุ่นหลังให้รอดพ้นจากหายนะของสงคราม ซึ่งสองครั้งในชีวิตของเราได้นำความโศกเศร้ามาสู่มวลมนุษยชาติอย่างมากมาย และเป็นการตอกย้ำความเชื่อในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคุณค่า ของมนุษย์ในสิทธิที่เท่าเทียมกันของชายและหญิงและของชาติทั้งใหญ่และเล็ก . . ”

ลอร์ดแฮลิแฟกซ์แห่งบริเตนใหญ่ขอให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ปรบมือและคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ กฎบัตรแห่งสหประชาชาติได้ผ่านพ้นไปและสหประชาชาติก็ถือกำเนิดขึ้น

“อย่างใดในบรรยากาศของห้องนั้น อย่างที่คุณมองแบบเห็นหน้า” Stassen จะพูดในอีกไม่กี่วันต่อมาในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ออกอากาศทั่วประเทศ “ขณะที่คุณนึกถึงผู้คนกว่าพันล้านคนในโลกที่เป็นตัวแทน ทุกสีและหลากหลายเชื้อชาติ ลิ้น และลัทธิตามที่คุณตระหนักว่าส่วนใหญ่ยืนอยู่ด้วยกันผ่านปีที่ยากลำบากอย่างยิ่งของการต่อสู้อันขมขื่นและความทุกข์ทรมานในสงคราม มีความรู้สึกว่าการประชุมประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ว่ากฎบัตรสหประชาชาตินี้อาจกลายเป็นหนึ่งในเอกสารที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงตลอดกาล”

เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการประชุม และหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากกองทัพเรือ Stassen ผู้มีความทะเยอทะยานได้ประกาศว่าเขาจะลงสมัครรับตำแหน่งประธานาธิบดี เขาทำได้ดีในช่วงแรก ๆ ของการรณรงค์ แต่คู่แข่งหลักของเขาอย่าง Thomas Dewey จากนิวยอร์กและ Robert Taft แห่งโอไฮโอ ได้รับการสนับสนุนจากการจัดตั้งพรรครีพับลิกันและจบการลงคะแนนก่อนหน้าเขาในการประชุมระดับชาติปี 1948 ในที่สุด Harry Truman ก็จะชนะการเลือกตั้ง

ดังที่ทราบกันดีในมินนิโซตา นี่เป็นครั้งแรกในหลาย ๆ ครั้งในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดย Stassen และมันก็อยู่ใกล้เหมือนที่เขาเคยมาที่สำนักงาน

Tim Brady เป็นผู้เขียนหนังสือ 5 เล่ม ได้แก่ ลูกชายของพ่อ: ชีวิตของนายพล Ted Roosevelt, Jr. เขาอาศัยอยู่ที่เซนต์ปอล


ประวัติและพัฒนาการ

แม้จะมีปัญหาที่สันนิบาตชาติเผชิญในการตัดสินชี้ขาดความขัดแย้งและรับรองสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาอำนาจฝ่ายพันธมิตรหลักตกลงกันระหว่างสงครามเพื่อจัดตั้งองค์กรระดับโลกใหม่เพื่อช่วยในการจัดการกิจการระหว่างประเทศ ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ และนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ลงนามในกฎบัตรแอตแลนติกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2484 เดิมชื่อสหประชาชาติใช้เพื่อแสดงถึงประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2485 26 ประเทศได้ลงนามในปฏิญญาโดยสหประชาชาติซึ่งกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำสงครามของฝ่ายสัมพันธมิตร

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำในการออกแบบองค์กรใหม่และกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ในการตัดสินใจขององค์กร ในขั้นต้น รัฐ "บิ๊กทรี" และผู้นำของตน (รูสเวลต์ เชอร์ชิลล์ และโจเซฟ สตาลิน นายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียต) ถูกขัดขวางจากความขัดแย้งในประเด็นที่คาดการณ์ถึงสงครามเย็น สหภาพโซเวียตเรียกร้องสมาชิกภาพบุคคลและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับสาธารณรัฐที่เป็นส่วนประกอบ และอังกฤษต้องการคำรับรองว่าอาณานิคมของตนจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนที่จะนำมาใช้ในคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งเป็นประเด็นที่โด่งดังว่าเป็น “ปัญหาการยับยั้ง”

ก้าวสำคัญก้าวแรกสู่การก่อตั้งสหประชาชาติในวันที่ 21 สิงหาคม-7 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ที่การประชุมดัมบาร์ตัน โอ๊คส์ การประชุมของผู้เชี่ยวชาญทางการทูตของมหาอำนาจสามมหาอำนาจและจีน (กลุ่มที่มักกำหนดให้เป็น "บิ๊กโฟร์" ) จัดขึ้นที่ดัมบาร์ตัน โอ๊คส์ นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในวอชิงตัน ดี.ซี. แม้ว่าทั้งสี่ประเทศจะตกลงกันในวัตถุประสงค์ทั่วไป โครงสร้าง และหน้าที่ขององค์กรโลกใหม่ การประชุมสิ้นสุดลงท่ามกลางความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการลงคะแนนเสียง ในการประชุมที่ยัลตา การประชุมของบิ๊กทรีในเมืองตากอากาศของไครเมียในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 รูสเวลต์ เชอร์ชิลล์ และสตาลินได้วางรากฐานสำหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎบัตรที่จำกัดอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง นอกจากนี้ พวกเขาบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนสาธารณรัฐโซเวียตที่จะได้รับสมาชิกภาพอิสระในสหประชาชาติ ในที่สุด ผู้นำทั้งสามเห็นพ้องต้องกันว่าองค์กรใหม่จะรวมระบบผู้จัดการมรดกเพื่อสืบทอดระบบอาณัติของสันนิบาตชาติ

ข้อเสนอของดัมบาร์ตัน โอ๊คส์ โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการประชุมยัลตา เป็นพื้นฐานของการเจรจาในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ (UNCIO) ซึ่งประชุมที่ซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2488 และจัดทำกฎบัตรสุดท้ายของสหประชาชาติ การประชุมที่ซานฟรานซิสโกมีตัวแทนจาก 50 ประเทศจากทุกพื้นที่ทั่วโลกเข้าร่วม: 9 จากยุโรป 21 จากอเมริกา 7 จากตะวันออกกลาง 2 จากเอเชียตะวันออกและ 3 จากแอฟริกาและ 1 รายจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนยูเครนและสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบลารุส (นอกเหนือจากสหภาพโซเวียตเอง) และ 5 จากประเทศเครือจักรภพอังกฤษ โปแลนด์ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกดั้งเดิมของสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงยับยั้งอำนาจ (ในหมู่สมาชิกถาวร) ได้รับการยืนยัน แม้ว่าสมาชิกสมัชชาใหญ่คนใดสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นเพื่ออภิปรายก็ตาม ประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่แก้ไขได้ด้วยการประนีประนอมคือบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะของพื้นที่อาณานิคม และการกระจายของทรัสตีสถานะของการจัดการระดับภูมิภาคและการป้องกัน และการครอบงำของมหาอำนาจเทียบกับความเท่าเทียมกันของรัฐ กฎบัตรสหประชาชาติได้รับการรับรองเป็นเอกฉันท์และลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488


สารบัญ

ในปี 1970 ความต้องการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระดับโลกไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยประเทศกำลังพัฒนา บางคนแย้งว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีความสำคัญสำหรับประเทศยากจน ความเป็นผู้นำของนักการทูตชาวแคนาดา Maurice Strong โน้มน้าวรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากว่าพวกเขาจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหานี้ ในคำพูดของศาสตราจารย์ Adebayo Adedeji ชาวไนจีเรีย "Mr. Strong ด้วยความจริงใจในการสนับสนุนของเขา ในไม่ช้าก็ทำให้ชัดเจนว่าพวกเราทุกคน โดยไม่คำนึงถึงขั้นตอนของการพัฒนาของเรา มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในเรื่องนี้" [9]

หลังจากองค์กรที่กำลังพัฒนา เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การอาหารและการเกษตร และองค์การอนามัยโลก ได้มีการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (การประชุมสตอกโฮล์ม) ในปี 1972 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในหัวข้อต่างๆ เช่น มลพิษ ชีวิตทางทะเล การปกป้องทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ การประชุมครั้งนี้ส่งผลให้ ปฏิญญาสิ่งแวดล้อมมนุษย์ (ปฏิญญาสตอกโฮล์ม) และการจัดตั้งองค์กรการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) UNEP ก่อตั้งขึ้นโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสมัชชา 2997 [10] สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในไนโรบี ประเทศเคนยา โดยมีพนักงาน 300 คน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ 100 คนในสาขาต่างๆ และด้วยกองทุนระยะเวลาห้าปีมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะนั้น สหรัฐอเมริกาให้คำมั่นสัญญา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนที่เหลืออีก 50 ประเทศ 'มาตราส่วนบ่งชี้ความสมัครใจ' ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 มีบทบาทในการเพิ่มผู้สนับสนุน UNEP [11] การเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดของ UNEP ได้รับการสนับสนุนโดยสมัครใจโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกประเทศของ UNEP ลงทุนเป็นแหล่งที่มาหลักของโครงการของ UNEP [10] ระหว่างปี 1974 ถึง 1986 UNEP ได้จัดทำแนวทางทางเทคนิคหรือคู่มือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า 200 ฉบับ รวมถึงการจัดการป่าไม้และน้ำ การควบคุมศัตรูพืช การเฝ้าติดตามมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเคมีกับสุขภาพ และการจัดการอุตสาหกรรม (12)

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วชอบเจนีวา ซึ่งมีสำนักงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติตั้งเป็นฐาน ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาชอบไนโรบี เนื่องจากจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศแห่งแรกที่มีสำนักงานใหญ่ในโกลบอลเซาท์ ในตอนแรก เม็กซิโกซิตี้ นิวเดลี และไคโรต่างก็แข่งขันกันเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ แต่พวกเขาก็ถอนตัวออกเพื่อสนับสนุนไนโรบีในการกระทำของ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโลกที่สาม" [9] ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ "ไม่ได้ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษในการสร้างสถาบันธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่" แต่สนับสนุนการสร้างเป็น "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาคใต้" [13] ที่ตั้งของ UNEP ในไนโรบีถูกมองว่าเป็น "การตัดสินใจทางการเมืองอย่างชัดเจน" [9]

บรรณาธิการบริหาร

In December 1972, the UN General Assembly unanimously elected Maurice Strong to be the first head of UN Environment. He was also secretary-general of both the 1972 United Nations Conference on the Human Environment and the Earth Summit (1992).

The position was then held for 17 years (1975–1992) by Mostafa Kamal Tolba, who was instrumental in bringing environmental considerations to the forefront of global thinking and action. Under his leadership, UN Environment's most widely acclaimed success—the historic 1987 agreement to protect the ozone layer—the Montreal Protocol was negotiated. He was succeeded by Elizabeth Dowdeswell (1992–1998), Klaus Töpfer (1998–2006), Achim Steiner (2006–2016), and Erik Solheim (2016–2018).

UNEP's acting executive director Joyce Msuya took office in November 2018, following the resignation of Erik Solheim. Prior to that appointment, she was UNEP's deputy executive director. [14] Inger Andersen was appointed Executive Director of UNEP by UN secretary-general António Guterres in February 2019. [15]

List of executive directors Edit

# Picture ชื่อ
(birth–death)
สัญชาติ Took office Left office
1 Maurice Strong [16]
(1929–2015)
แคนาดา 1972 1975
2 Mostafa Kamal Tolba
(1922–2016)
อียิปต์ 1975 1992
3 Elizabeth Dowdeswell
(born 1944)
แคนาดา 1992 1998
4 Klaus Töpfer
(born 1938)
เยอรมนี 1998 2006
5 Achim Steiner
(born 1961)
บราซิล 2006 2016
6 Erik Solheim
(born 1955)
Norway 2016 2018
7 Joyce Msuya

Environment Assembly Edit

The United Nations Environment Assembly is UNEP's governing body. Created in 2012 to replace the Governing Council, it currently has 193 members and meets every two years. [17] [18]

Structure Edit

UNEP's structure includes eight divisions: [19]

 • Science Division: aims to provide scientifically credible environmental assessments and information for sustainable development. It reports on the state of the global environment, assesses policies, and aims to provides an early warning of emerging environmental threats. It is in charge of the monitoring and reporting of the environment regarding the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals.
 • Policy and Programme Division: makes the policy and programme of the UNEP. This division ensures other divisions are coordinated.
 • Ecosystems Division: supports countries in conserving, restoring and managing their ecosystems. It addresses the environmental causes and consequences of disasters and conflicts. It helps countries to reduce pollution from land-based activities, to increase resilience to climate change, and think about the environment in their development planning.
 • Economy Division: tries to get large businesses to be more environmentally conscious. It has three main branches: Chemicals and Health, Energy and Climate, and Resources and Markets.
 • Governance Affairs Office: engages member states and other relevant groups to use UNEP's work. The office serves UNEP's governing body, the United Nations Environment Assembly, and its subsidiary organ, the Committee of Permanent Representatives, and manages their meetings. It helps strengthen the visibility, authority and impact of the Assembly as an authoritative voice on the environment.
 • Law Division: helps to develop environmental law. Works with countries to combat environmental crime and to meet international environmental commitments. The law division aims to improve cooperation between lawmakers around the world who are making environmental laws.
 • Communication Division: develops and disseminates UNEP's messages. It delivers them to governments to individuals through the digital and traditional media channels.
 • Corporate Services Division: handles UNEP's corporate interests such as management and exposure to financial risk.

UNEP's main activities are related to: [20]

  • including the Territorial Approach to Climate Change (TACC)
  • UNEP has endeavored to lighten the influence of emergencies or natural disasters on human health and to prepare for future disasters. It contributes to the reduction of the origin of disasters by controlling the balance of ecosystems and actively support Sendai Framework for Disaster Risk Reduction which aims to reduce the risk of disasters (DRR). As well as preventing natural disasters, the UNEP supports countries such as to make laws or policies which protect the countries from getting serious damage by disasters. Since 1999 it has helped 40 countries to recover from the effect of disasters. [21]
  • UNEP provides information and data on the global environment to stakeholders including governments, non-governmental organizations and the public for them to engage in realizing the Sustainable Development Goals. The information which UNEP shares is based on the latest science and is collected in a proper way. This makes policy makers find reliable information effectively. Through this The Environment Outlook and the Sustainable Development Goals Indicators stakeholders can have access to information easily. In addition, the UN environment Live Platform and Online Access to Research in Environment (OARE) provide transparent information collected by UNEP. [22]

  Awards programs Edit

  Several awards programs have been established to recognize outstanding work in the environmental field. The Global 500 Roll of Honour was initiated in 1987 and ended in 2003. Its 2005 successor, Champions of the Earth, and a similar award, Young Champions of the Earth, are given annually to entrepreneurs, scientists, policy leaders, upcoming talent, individuals and organizations who make significant positive impacts on resources and the environment in their areas.

  Notable achievements Edit

  UNEP has registered several successes, such as the 1987 Montreal Protocol for limiting emissions of gases blamed for thinning the planet's protective ozone layer, and the 2012 Minamata Convention, a treaty to limit toxic mercury. [23]

  UNEP has sponsored the development of solar loan programmes, with attractive return rates, to buffer the initial deployment costs and entice consumers to consider and purchase solar PV systems. The most famous example is the solar loan programme sponsored by UNEP helped 100,000 people finance solar power systems in India. [24] Success in India's solar programme has led to similar projects in other parts of the developing world, including Tunisia, Morocco, Indonesia and Mexico.

  In 2001, UNEP alerted about the destruction of the Marshlands when it released satellite images showing that 90 percent of the marsh had been lost. The UNEP "support for environmental management of the Iraqi Marshland" began in 2004, to manage the marshland area in an environmentally sound manner. [25]

  UNEP has a programme for young people known as Tunza. Within this programme are other projects like the AEO for Youth. [26]

  International Environmental Education Programme (1975–1995)

  For two decades, UNESCO and UNEP led the International Environmental Education Programme (1975-1995), which set out a vision for, and gave practical guidance on how to mobilize education for environmental awareness. In 1976 UNESCO launched an environmental education newsletter เชื่อมต่อ as the official organ of the UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme (IEEP). Until 2007 it served as a clearinghouse to exchange information on environmental education in general and to promote the aims and activities of the IEEP in particular, as well as being a network for institutions and individuals interested and active in environment education. [27]

  UNEP in 1989, 31 years ago, predicted "entire nations could be wiped off the face of the Earth by sea level rise if the global warming trend is not reversed by the year 2000". [28] [29]

  UNEP in 2005, 16 years ago, predicted "50 million people could become environmental refugees by 2010, fleeing the effects of climate change". [30]

  Glaciers are shrinking at record rates and many could disappear within decades, the UNEP said in 2008. The scientists measuring the health of almost 30 glaciers around the world found that ice loss reached record levels in 2006. On average, the glaciers shrank by 4.9 feet in 2006. Norway's Breidalblikkbrea glacier shrank 10.2 feet in 2006. Glaciers lost an average of about a foot of ice a year between 1980 and 1999, but since the turn of the millennium the average loss has increased to about 20 inches. [31]

  At the fifth Magdeburg Environmental Forum held in 2008, in Magdeburg, Germany, UNEP and car manufacturer Daimler AG called for the establishment of infrastructure for electric vehicles. At this international conference 250 politicians and representatives of non-government organizations discussed future road transportation under the motto of "Sustainable Mobility–the Post-2012 CO2 Agenda". (32)

  UNEP is the co-chair and a founding partner (along with groups such as the Ellen MacArthur Foundation) for the Platform for Accelerating the Circular Economy, which is a public-private partnership of over 50 global organizations and governments seeking to support the transition to a global circular economy. [33]

  The Regional Seas Program Edit

  Established in 1974, this is the world's only legal program for the purpose of protecting the oceans and seas at the regional level. More than 143 countries participate in 18 regional programs including the Caribbean region, East Asian seas, East African region, Mediterranean Basin, Pacific Northwest region, West African region, Caspian Sea, Black Sea region, Northeast Pacific region, Red Sea and Gulf of Aden, ROPME Sea Area, South Asian seas, Southeast Pacific region, Pacific region, Arctic region, Antarctic region, Baltic Sea, and Northeast Atlantic region. Each program consists of countries which share the same sea and manages this sea at the regional level. The programs are controlled by secretariats or Regional Coordinating Units and Regional Activity Centers. [34] UNEP protects seas by promoting international conventions through education and training. [35]

  International years Edit

  International Patron of the Year of the Dolphin was H.S.H. Prince Albert II of Monaco, with Special Ambassador to the cause being Nick Carter of the Backstreet Boys musical group. (36)

  • 2010 – International Year of Biodiversity
  • 2011 – International Year of Forests
  • 2012 – International Year for Sustainable Energy for All
  • 2013 – International Year of Water Cooperation
  • 2014 – International Year of Family Farming
  • 2015 – International Year of Light and Light-based Technologies
  • 2016 – International Year of Pulses
  • 2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development

  Following the 2007 publication of the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, the Paris Call for Action, presented by French president Jacques Chirac and supported by 46 countries, called for the UNEP to be replaced by a new and more powerful "United Nations Environment Organization", to be modeled on the World Health Organization. The 46 countries included the European Union nations, but notably did not include the United States, Saudi Arabia, Russia, and China, the top four emitters of greenhouse gases. [37]

  In December 2012, following the Rio+20 Summit, a decision by the General Assembly of the United Nations to "strengthen and upgrade" the UNEP and establish universal membership of its governing body was confirmed. [38]

  The European Investment Bank and the United Nations Environment Programme created the Renewable Energy Performance Platform (REPP) in 2015 to assist a United Nations project dubbed Sustainable Energy for All. Renewable Energy Performance Platform was established with $67 million from the United Kingdom's International Climate Finance initiative, administered by the Department for Business, Energy and Industrial Strategy, in 2015, and $128 million in 2018. REPP was established with a five-year goal of improving energy access for at least two million people in Sub-Saharan Africa. It has so far invested around $45 million to renewable energy projects in 13 countries in Sub-Saharan Africa. Solar power and hydropower are among the energy methods used in the projects. [39] [40]

  2018 funds withholding Edit

  In September 2018, the Dutch government announced it would withhold $8 million in funding to UNEP until nepotism issues with regard to the head of the U.N. Environment Programme. [41] Sweden and Denmark stopped funding as well. A spokesman for the Norwegian Institute of International Affairs said the freezing of funds was probably unprecedented. [42]

  This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA License statement/permission on Wikimedia Commons. Text taken from Issues and trends in Education for Sustainable Development, 26, 27, UNESCO. To learn how to add open license text to Wikipedia articles, please see this how-to page. For information on reusing text from Wikipedia, please see the terms of use.


  ดูวิดีโอ: ไทยงดออกเสยงมตสหประชาชาตเรองเมยนมา: ทนโลกกบ Thai PBS World (อาจ 2022).