ประชาชนชาติเหตุการณ์

สงครามทางอากาศและสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สงครามทางอากาศและสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

กองบินทหาร

บริการทหารเรืออากาศ

อากาศยานและสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

รว์ 504

ศ. 5

Sopwith Pup

อูฐ Sopwith

เครื่องบินทิ้งระเบิด Handley Page

Fokker Dr1 Triplane

เครื่องบินทิ้งระเบิดโกธา

Hugh Trenchard

อัลเบิร์ตบอล

James McCudden

Edward 'Mick' Mannock

กฎสิบห้าข้อของ Mick Mannock

มันเฟรดฟอนริชโทเฟน

การดำเนินงาน Turkenkreuz

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: สารคด สงครามโลกครงท 2 ภาพส l World War 2 (มกราคม 2022).