ประวัติพอดคาสต์

พระราชบัญญัติการปรับตัวทางการเกษตร

พระราชบัญญัติการปรับตัวทางการเกษตร


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

สงครามโลกครั้งที่ 1 ทำลายเกษตรกรรมในยุโรปอย่างรุนแรง เกษตรกรยังคงผลิตอาหารมากกว่าที่จะบริโภคได้ และราคาก็เริ่มลดลง ความต้องการสินค้าเกษตรที่ลดลงหมายความว่าเกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาในการชำระค่าจำนองในฟาร์มของตน ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เกษตรกรชาวอเมริกันจำนวนมากประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ในเซาท์ดาโคตา ลิฟต์เมล็ดพืชของเคาน์ตีระบุว่าข้าวโพดมีค่าลบสามเซ็นต์ต่อบุชเชล หากชาวนาต้องการขายข้าวโพดหนึ่งถัง เขาต้องนำเข้าสามเซ็นต์ ธัญพืชถูกเผาแทนถ่านหินเพราะราคาถูกกว่า เมื่อแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2476 เขาเรียกสภาคองเกรสเข้าสู่การประชุมพิเศษเพื่อแนะนำข้อเสนอทางกฎหมายจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายใต้สิ่งที่เขาขนานนามว่าข้อตกลงใหม่ เงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อลดการผลิตลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ถูกเก็บภาษีจากบริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและแปรรูปเป็นอาหารและเสื้อผ้าAAA ปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อให้ราคาสนับสนุนกำลังซื้อที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร แนวคิดนี้เรียกว่า "ความเท่าเทียมกัน" AAA ควบคุมอุปทานของ "พืชผลพื้นฐาน" เจ็ดชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี ฝ้าย ข้าว ถั่วลิสง ยาสูบ และนม โดยเสนอการชำระเงินให้กับเกษตรกรเพื่อตอบแทนเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกพืชเหล่านั้น AAA ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวนาที่ถูกทำลายโดยการถือกำเนิดของ Dust Bowl ในปี 1934 ในปี 1936 ศาลฎีกา คำตัดสินในสหรัฐอเมริกา v. ผู้พิพากษา Harlan Stone ตอบโต้ชนกลุ่มน้อยว่า "ศาลไม่ใช่หน่วยงานเดียวของรัฐบาลที่ต้อง ให้ถือว่ามีความสามารถในการปกครอง" กฎหมายเพิ่มเติมของรัฐสภาได้ฟื้นฟูบทบัญญัติบางประการของกฎหมาย ส่งเสริมการอนุรักษ์ รักษาราคาที่สมดุล และจัดตั้งสำรองอาหารสำหรับช่วงที่ขาดแคลน สภาคองเกรสยังได้ใช้พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ดินและการจัดสรรภายในประเทศ ซึ่ง ส่งเสริมการอนุรักษ์โดยจ่ายผลประโยชน์ในการปลูกพืชสร้างดินแทนพืชหลัก Filburn (1942) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง AAA หันความสนใจไปที่การเพิ่มการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการสงคราม AAA ไม่ได้ยุติภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และความแห้งแล้ง แต่กฎหมายยังคงเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการฟาร์มทั้งหมดในอีก 70 ปีข้างหน้า


บิลฟาร์มของสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา บิลฟาร์ม เป็นเครื่องมือนโยบายการเกษตรและอาหารหลักของรัฐบาลกลาง [1] ทุก ๆ ห้าปี สภาคองเกรสจะจัดการกับการต่ออายุและการแก้ไขร่างกฎหมายรถโดยสารที่ครอบคลุม [2] [3]

สภาคองเกรสแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายถาวร อนุญาตซ้ำ แก้ไข หรือยกเลิกบทบัญญัติของการกระทำทางการเกษตรชั่วคราวก่อนหน้า และออกข้อกำหนดนโยบายใหม่ในช่วงเวลาจำกัดในอนาคต เริ่มต้นในปี 1933 ร่างกฎหมายฟาร์มได้รวมส่วนต่างๆ ("ชื่อ") ในโครงการสินค้าโภคภัณฑ์ การค้า การพัฒนาชนบท สินเชื่อฟาร์ม การอนุรักษ์ การวิจัยการเกษตร โปรแกรมอาหารและโภชนาการ การตลาด ฯลฯ [4]

บทบัญญัติบางอย่างมีความขัดแย้งอย่างมาก บทบัญญัติอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม การจัดหาอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร และเศรษฐกิจในชนบทของอเมริกา กลุ่มผลประโยชน์ที่ทรงอิทธิพลพร้อมที่จะเข้าแทรกแซง ซึ่งรวมถึงองค์กรของเกษตรกร (เช่น American Farm Bureau Federation) เช่นเดียวกับบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ (เช่น (John Deere, Cargill, Pioneer Hi Bred International และ Monsanto) สภาคองเกรสมีการแบ่งขั้วตาม แนวความคิดและกลุ่มผลประโยชน์ โดยที่พรรครีพับลิกันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและค้าขายกับธุรกิจ ในขณะที่พรรคเดโมแครตมีแนวคิดเสรีนิยมมากกว่าและผูกติดอยู่กับนักสิ่งแวดล้อม เมือง และสหภาพแรงงาน บางครั้งนักวิจารณ์ก็เตือนว่าอย่ารวมส่วนการเกษตรและโภชนาการเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนั้นช่วยได้ เพื่อเชื่อมโยงความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางการเมืองบางส่วนที่มีอยู่ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติในเขตเมืองและชนบท ชายฝั่ง และใจกลางของประเทศ [5] ตามเนื้อผ้า โครงการเกษตรกรรมมีความสำคัญมากกว่าสำหรับพื้นที่ชนบทของแผ่นดินหลัก ในขณะที่เขตเมืองและชายฝั่ง มีความกังวลเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกภาครัฐที่มีส่วนร่วมใน กังวลเรื่องอาหารและการเกษตร ซึ่งรวมถึงกลุ่มเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมสินค้าโภคภัณฑ์ องค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการและสาธารณสุข กลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นตัวแทนของการอนุรักษ์ นันทนาการ การพัฒนาชนบท ผลประโยชน์ตามศรัทธา ระบบอาหารในท้องถิ่น และการผลิตอินทรีย์ [3] การรวมหัวข้อโภชนาการและการเกษตรเข้าด้วยกันช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรสนับสนุนที่มีความสนใจต่างกันสามารถหาจุดร่วมในหัวข้อที่อาจเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างกัน [3] [5]

บางโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตในใบเรียกเก็บเงินฟาร์มจะจัดอยู่ในหมวดการใช้จ่ายที่บังคับ ในขณะที่บางโปรแกรมก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ [3] โปรแกรมที่มีเงินทุนบังคับจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโดยตรงในใบเรียกเก็บเงินของฟาร์ม ในทางกลับกัน โปรแกรมที่มีเงินทุนตามดุลยพินิจกำหนดให้ผู้จัดสรรรัฐสภาต้องกำหนดเงินทุนให้กับพวกเขา เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับเงินทุนโดยตรงในใบเรียกเก็บเงินฟาร์ม ประมาณการต้นทุนสำหรับการประมาณการเงินทุนคำนวณโดยสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นค่าประมาณของค่าใช้จ่ายในอนาคตในช่วง 10 ปี หากต้นทุนที่มีอยู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การปรับระดับเงินทุนระหว่างโปรแกรมโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นจากหนึ่งปีไปเป็นปีถัดไปโดยเพิ่มขึ้นทีละน้อย [5]

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2018 บิลฟาร์มของสหรัฐอเมริกามูลค่า 867 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 ล้มเหลวในสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 198 ใช่ต่อ 213 เปล่า พรรคเดโมแครตทั้งหมดและพรรครีพับลิกัน 30 คนโหวตไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ ฝ่ายค้านของพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่มาจาก Freedom Caucus ซึ่งยืนยันว่าจะมีการลงคะแนนแยกต่างหากเพื่อจำกัดการเข้าเมืองก่อนที่พวกเขาจะสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ ฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในโครงการความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริมที่แนบมาซึ่งจะกำหนดข้อกำหนดในการทำงาน [6] หลังจากที่บิลฟาร์มปี 2014 หมดอายุในเดือนกันยายน 2018, Farm Bill 2018 ได้ลงนามในกฎหมาย 20 ธันวาคม 2018 [7]


FDR เข้ามารับตำแหน่งโดยไม่มีแผนชัดเจนหรือเจาะจงว่าจะทำอย่างไร รูสเวลต์เคยพูดว่า "ลองบางอย่าง ถ้ามันไม่ได้ผล ลองอย่างอื่น" เขาและสมองของเขาเชื่อมั่น อย่างน้อย ว่าพวกเขาต้องพยายามทำอะไรบางอย่าง ความพยายามเหล่านี้อย่างน้อยก็ทำให้ชาวอเมริกันมีความหวังว่ามีบางอย่างกำลังดำเนินการอยู่ ปรัชญาพื้นฐานของรูสเวลต์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ปรากฏให้เห็นในสิ่งที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "อาร์" ทั้งสามของการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู และการปฏิรูป โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้สร้างงานและที่สำคัญกว่านั้นคือความหวัง พวกเขายังสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ซุปตัวอักษร" ของการกระทำและหน่วยงานที่สร้างระบบราชการขนาดใหญ่ของรัฐบาลกลาง

ก. รูสเวลต์หมายถึงการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู และการปฏิรูปหมายความว่าอย่างไร

1. การบรรเทาทุกข์ - ดำเนินการทันทีเพื่อหยุดยั้งการเสื่อมถอยของเศรษฐกิจ

2. Recovery - "Pump - Priming" โปรแกรมชั่วคราวเพื่อเริ่มต้นการไหลของความต้องการของผู้บริโภค

3. การปฏิรูป - โปรแกรมถาวรเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะซึมเศร้าและประกันพลเมืองจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ

ดำเนินการทันทีเพื่อหยุดการเสื่อมสภาพของเศรษฐกิจ

“ปั๊ม-รองพื้น” โปรแกรมชั่วคราวเพื่อเริ่มต้นกระแสความต้องการของผู้บริโภค

โปรแกรมถาวรเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะซึมเศร้าและประกันประชาชนจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ

ประกาศให้ระงับความตื่นตระหนก

พระราชบัญญัติการปรับปรุงการเกษตร (AAA)

เก็บภาษีผู้แปรรูปอาหารและให้เงินโดยตรงกับเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการไม่ปลูกอาหาร อุปทานที่ลดลงนี้ราคาก็จะสูงขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

หน่วยงานถาวรจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในตลาดหุ้นและให้แน่ใจว่าไม่มีการฉ้อโกงหรือการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

ปิดธนาคารล้มละลายและเปิดธนาคารตัวทำละลายอีกครั้งเท่านั้น

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูอุตสาหกรรมแห่งชาติ (NIRA)

ก่อตั้งชมรม (National Recovery Administration) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่จัดโดยรัฐบาลและได้รับอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับสำหรับเศรษฐกิจ สมาชิกของชมรมแสดงนกอินทรีสีน้ำเงิน

บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง (FDIC)

หน่วยงานถาวรที่ออกแบบมาเพื่อประกันเงินฝากในธนาคารออมสิน เดิมประกันสูงถึง $5,000 ต่อผู้ฝากเงินในวันนี้ มันเพิ่มขึ้นเป็น $100,000

พระราชบัญญัติการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง (FERA)

ให้ความช่วยเหลือทันทีแก่ผู้ที่ต้องการในรูปแบบของการจ่ายเงินสด

ให้เงินกู้ยืมแก่เจ้าของบ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ชำระหนี้จำนอง สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คนเร่ร่อนและป้องกันไม่ให้ธนาคารล้มละลาย

สำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานถาวรที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตอยู่เสมอ กุญแจสำคัญในที่นี้คือพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตลอดชีวิต

การบริหารงานโยธา (CWA)

จัดหางานชั่วคราวซ่อมแซมถนนและสะพาน

การบริหารความก้าวหน้าของงาน (WPA)

จัดหางานภาครัฐระยะยาวสร้างโรงเรียนและโครงการงานสาธารณะอื่น ๆ

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (NLRA/NLRB)

หรือที่เรียกว่า Wagner Act ซึ่งช่วยสหภาพแรงงานและช่วยเหลือคนงานด้วย การกระทำนี้สร้าง NLRB (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ) ซึ่งบังคับใช้กฎหมายแรงงานและทำให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมนั้นถือไว้

กองอนุรักษ์พลเรือน (คสช.)

งานชั่วคราวสำหรับคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานบรรจุกระสอบทรายและช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่ในบ้านพักประเภทค่ายทหาร

เทนเนสซีวัลเล่ย์ผู้มีอำนาจ (TVA)

หน่วยงานที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างเขื่อนในหุบเขาแม่น้ำเทนเนสซี เขื่อนเหล่านี้ให้การชลประทานที่เสถียรกว่าและไฟฟ้าพลังน้ำราคาถูก

กฎหมายกำหนดให้มีการบำรุงรักษาดินอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหลีกเลี่ยงชามเก็บฝุ่นอื่น

พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม -- กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนงาน

CIVILIAN CONSERVATION CORPS - จัดหางานให้กับชายว่างงานระหว่าง 18 และ 25 ในการปลูกป่า การก่อสร้างถนน การป้องกันการพังทลายของป่า สิ้นสุดใน พ.ศ. 2484

พ.ร.บ. ปรับเกษตร - กำหนดหลักการของการสนับสนุนราคาของรัฐบาลสำหรับเกษตรกรและรับประกันกำลังซื้อของฟาร์ม

พระราชบัญญัติผู้มีอำนาจของรัฐเทนเนสซี - การก่อสร้างของรัฐบาลกลางและการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพัฒนาภูมิภาคของหุบเขาเทนเนสซี (7 พื้นที่รัฐ)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง - กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่อย่างครบถ้วน

พระราชบัญญัติระบบการจ้างงานแห่งชาติ - สร้างบริการจัดหางานในสหรัฐอเมริกา

พระราชบัญญัติการรีไฟแนนซ์เจ้าของบ้าน -- การใช้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อค้ำประกันการจำนอง

พระราชบัญญัติการธนาคารของปี 1933 - ก่อตั้ง Federal Deposit Insurance Corp. เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินฝากธนาคาร

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูอุตสาหกรรมแห่งชาติ -- ค่าแรงขั้นต่ำและการควบคุมตนเองของอุตสาหกรรม --- สิ้นสุดในปี 2478

การบริหารงานสาธารณะ - จัดสรรเงินทุนเพื่อสร้างถนนและโครงการของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและการแลกเปลี่ยน -- ระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ -- การบริหารการเคหะของรัฐบาลกลางเป็นผู้ประกันสินเชื่อของธนาคารเอกชนและบริษัททรัสต์สำหรับการก่อสร้างบ้าน

พระราชบัญญัติการสื่อสาร -- การบริหารการเคหะของรัฐบาลกลางเป็นผู้ประกันเงินกู้ของธนาคารเอกชนและบริษัททรัสต์สำหรับการก่อสร้างบ้าน

พระราชบัญญัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย -- การจัดหาเงินทุนของรัฐบาลสำหรับการจำนองบ้าน

พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ -- การก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ต้นทุนต่ำและการกวาดล้างสลัม

พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ดิน - จัดตั้งบริการอนุรักษ์ดินของรัฐบาลกลาง

การบริหารการตั้งถิ่นฐานใหม่ - สร้างชุมชนต้นแบบใหม่สำหรับคนงานในเมืองที่มีรายได้น้อย

การบริหารไฟฟ้าในชนบท - จัดทำและบริหารจัดการโครงการนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ชนบท

การบริหารเยาวชนแห่งชาติ -- การสงเคราะห์การทำงานของรัฐบาลกลางและการจ้างงานสำหรับคนหนุ่มสาว

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ -- สนับสนุนให้มีการเจรจาร่วมกันและการจัดตั้งสหภาพแรงงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ

พระราชบัญญัติประกันสังคม -- สร้างระบบประกันสังคม -- เงินช่วยเหลือประกันผู้สูงวัยและผู้รอดชีวิตแก่เด็กที่อยู่ในอุปการะ เป็นต้น


พระราชบัญญัติการปรับตัวทางการเกษตร - ประวัติ

คณะกรรมการด้านการเกษตรของรัฐสภาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เก่าแก่ที่สุดที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2363 ในสภาและ พ.ศ. 2368 ในวุฒิสภา ทุกวันนี้ ความรับผิดชอบทางกฎหมายของกระโจมของคณะกรรมการเหล่านี้เป็นชุดที่ครอบคลุมของการเกษตร การอนุรักษ์ การพัฒนาชนบท การวิจัย และความช่วยเหลือด้านอาหารที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติฟาร์ม ด้านล่างนี้คือประวัติแบบทีละชื่อและแนวทางสำหรับนโยบายนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเมืองอเมริกันและทั่วโลกทุกคนในรูปแบบพื้นฐานที่สุด

Title I: สินค้าโภคภัณฑ์

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ เรามีนโยบายที่จะสร้างแรงจูงใจในการผลิตพืชผลหลัก เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ฝ้าย ฯลฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อสังคม ก่อนทศวรรษ 1930 นโยบายนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการให้ที่ดินแก่ครอบครัวผู้บุกเบิก การให้สินเชื่อและการสนับสนุนพวกเขาผ่านวิทยาลัยการวิจัยที่เรียกว่าสถาบันการให้ที่ดิน

การปฏิวัติทางกลไกของต้นทศวรรษ 1900 ได้ปฏิวัติตลาดโลกสำหรับพืชผลหลัก และยังช่วยให้เกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตด้วยการทำฟาร์มบนพื้นดินมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา เมื่อราคาสินค้าตกต่ำ ชาวนาจึงไถพรวนมากขึ้นเพื่อพยายามชดเชยรายได้ที่เสียไป ความเป็นจริงนี้ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความแห้งแล้งที่เลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อ Heartland และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเมืองของเรา ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับการเรียกเก็บเงินฟาร์มฉบับแรก: พระราชบัญญัติการปรับการเกษตรปี 1933

โดยตระหนักว่าที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา และสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวฟาร์มเดี่ยวคือการผลิตมากขึ้น ร่างกฎหมายฟาร์มดั้งเดิมได้ให้สิ่งจูงใจสำหรับเกษตรกรแต่ละรายที่จะไม่ผลิตมากเกินไป ดังนั้นจึงพยายามทำให้ตลาดมีเสถียรภาพ บริการรักษาเสถียรภาพทางการเกษตรและการอนุรักษ์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในแทบทุกเขตในประเทศเพื่อจัดทำรายการพื้นที่การเกษตรของประเทศของเรา และทำงานร่วมกับครอบครัวฟาร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตและดูแลที่ดิน

ปัจจุบัน Title I ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านรายได้ในรูปแบบเฉพาะโดยไม่กระทบต่อตลาด และสอดคล้องกับเป้าหมายการค้าเสรีและภาระผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว ข้าว ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และเมล็ดพืชน้ำมันเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์นมและน้ำตาลยังมีข้อกำหนดภายใต้หัวข้อ I

ภายใต้กฎหมาย Farm Bill ปี 2014 ล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ความช่วยเหลือด้านรายได้มีให้เฉพาะในกรณีที่สูญเสียผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่หรือการสูญเสียตามราคาอย่างลึกซึ้ง ฝ้ายถูกกำจัดเป็นโปรแกรมครอบตัด ผลิตภัณฑ์นมได้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมป้องกันมาร์จิ้น และผู้ผลิตปศุสัตว์ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติม

การใช้จ่ายในโครงการ Title I นั้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตและในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณของรัฐบาลกลางของเรา ชาวอเมริกันเพลิดเพลินกับแหล่งอาหารที่มีความเสถียรและมีราคาแพงน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และไม่เคยประสบปัญหาการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในการจัดหาอาหารในประวัติศาสตร์ของเรา

หัวข้อ II: การอนุรักษ์

ตามที่ระบุไว้ การอนุรักษ์เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของร่างกฎหมายฟาร์มดั้งเดิม เนื่องจากมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดพื้นที่เพาะปลูกของตนลงได้ เริ่มต้นในช่วง Dust Bowl ของทศวรรษที่ 1930 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) Natural Resource Conservation Service (NRCS) ได้จัดระเบียบและทำงานร่วมกับเขตอนุรักษ์ดินและน้ำในท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยระเบียง เข็มขัดนิรภัย และเทคนิคการอนุรักษ์อื่นๆ ในปี 1950 ได้มีการสร้าง “ดินดิน” เพื่อนำพื้นดินที่กัดเซาะได้มากที่สุดกลับคืนสู่หญ้าหรือใช้การอนุรักษ์อื่นๆ ในปี 1970 มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากกฎหมายอื่นๆ เช่น น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และกฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้เกิดขึ้น

ร่างกฎหมายฟาร์มปี 1985 ได้สร้างหัวข้อการอนุรักษ์ด้วยโครงการสงวนการอนุรักษ์ (CRP) และโครงการสงวนพื้นที่ชุ่มน้ำ (WRP) เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 หัวข้อการอนุรักษ์ได้เน้นไปที่การช่วยเหลือการแบ่งปันต้นทุนพื้นที่ทำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการจูงใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EQIP) โครงการจูงใจให้ที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ป่า (WHIP) และโครงการรักษาความปลอดภัยเพื่อการอนุรักษ์ (CSP)

การใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี โปรแกรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเกษตรกร เนื่องจากบ่อยครั้งที่แนวทางการอนุรักษ์ไม่ได้แปลเป็นกำไร จากจุดเริ่มต้นที่สิ้นหวังใน Dust Bowl NRCS ได้ทำงานร่วมกับครอบครัวฟาร์มเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพที่สุดในประวัติศาสตร์

หัวข้อ III: การค้า

การค้ามีความสำคัญต่อการเกษตร และการส่งออกสินค้าเช่นยาสูบและฝ้ายมีความสำคัญต่อการเริ่มต้นประเทศของเรา เขตอำนาจศาลของเรื่องการค้าส่วนใหญ่อยู่ในคณะกรรมการอื่นๆ ของสภาคองเกรส เช่น คณะกรรมการวิธีการและวิธีการในสภาและคณะกรรมการการเงินในวุฒิสภา ซึ่งการเกษตรยังคงเป็นตัวแทนของภาคการค้าที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศของเรา

สหรัฐฯ ในปัจจุบันมีอัตราภาษีศุลกากรและการคุ้มครองทางการค้าที่ต่ำที่สุดสำหรับสินค้าเกษตรของประเทศใดๆ ในโลก เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ใช้การเก็บภาษีนำเข้า เงินอุดหนุนการส่งออก และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ เพื่อปกป้องเกษตรกรของตน ไม่น่าแปลกใจเพราะไม่มีประเทศใดที่ต้องการพึ่งพาการนำเข้า แต่กลับทำให้เกษตรกรในสหรัฐฯ เสียเปรียบในตลาดโลกอย่างชัดเจน

ในทศวรรษที่ 1960, 70 และ 80 ชุดของโปรแกรมได้รับการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาการค้า และสิ่งเหล่านี้ได้รับการแก้ไขในหัวข้อ III ของร่างกฎหมายฟาร์มล่าสุด โครงการ Food for Peace เป็นวิธีการหลักในการขนส่งสินค้าหลักของสหรัฐอเมริกาไปยังผู้ยากไร้ที่สุดในโลก ซึ่งให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทูต มนุษยธรรม และการพัฒนาตลาด

Title III ยังรวมถึง Market Access Program (MAP) เพื่อช่วยให้สินค้าที่มีตราสินค้าของสหรัฐฯ เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และหน่วยงานด้านเครดิตต่างๆ สำหรับการขายในต่างประเทศบางประเทศ โปรแกรม Title III ทั้งหมดเป็นบัญชีตามดุลยพินิจที่ได้รับทุนจากการจัดสรรรายปี

หัวข้อ IV: โภชนาการ

โปรแกรมความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (SNAP) ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "แสตมป์อาหาร" ในปัจจุบันเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของใบเรียกเก็บเงินฟาร์ม โครงการของรัฐบาลกลางถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษ 1960 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำ "สังคมที่ยิ่งใหญ่" ของคณะบริหารของจอห์นสัน มันถูกรวมอยู่ในร่างกฎหมายฟาร์มครั้งแรกในปี 1973

โปรแกรมโภชนาการคิดเป็นร้อยละ 78 ของการใช้จ่ายภาคบังคับทั้งหมดในใบเรียกเก็บเงินฟาร์มในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เป็น 53 เปอร์เซ็นต์ของ Farm Bill 2002 และ 66 เปอร์เซ็นต์ของ Farm Bill 2008 โดยทั่วไป โปรแกรมเหล่านี้มีคุณสมบัติสำหรับบัตรกำนัลหรือเงินช่วยเหลือสำหรับการซื้ออาหารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยพิจารณาจากรายได้และการทดสอบทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ 2557 ชาวอเมริกันประมาณ 46.5 ล้านคนได้รับผลประโยชน์ SNAP โดยเฉลี่ย 125 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน

หัวข้อ V: เครดิต

โดยทั่วไปแล้ว เกษตรกรจะร่ำรวยในที่ดิน แต่มีฐานะยากจน ดังนั้นเครดิตจึงเป็นส่วนสำคัญของวิสาหกิจการเกษตรมาช้านาน บ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะวัฏจักรของธุรกิจฟาร์ม สินเชื่อนั้นเสี่ยงเกินไปสำหรับการปล่อยสินเชื่อเชิงพาณิชย์ของเอกชน Farm Credit Service ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ Farmers Home Administration (FmHA) และถูกรวมเข้าเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Farm Service Agency (FSA) FSA เสนอสินเชื่อโดยตรงและยังค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารพันธมิตรและสถาบันสินเชื่อฟาร์มแก่เกษตรกร

โครงการเงินกู้เหล่านี้ได้รับทุนจากการจัดสรรรายปี เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานพัฒนาชนบท Title VI ถูกรวมอยู่ในร่างกฎหมายฟาร์มครั้งแรกในปี 1990 เท่านั้น ใน Farm Bill ปี 2014 บทบัญญัติใหม่ได้รวมไว้เพื่อช่วยชาวนาและชาวไร่ชาวนา

Title VI: การพัฒนาชนบท

ชื่อนี้ใช้หน่วยงานหลายหน่วยงานเดียวกันกับชื่อเครดิต แต่สนับสนุนโครงการธุรกิจและชุมชนในชนบท ซึ่งรวมถึงบริการไฟฟ้าและโทรคมนาคมในชนบท น้ำในชนบท โครงสร้างพื้นฐานของท่อระบายน้ำ โรงพยาบาลในชนบทและการดูแลสุขภาพ ตลอดจนโครงการอื่นๆ

เงินกู้และโครงการทุนขนาดเล็กบางโครงการภายใต้ชื่อนี้ดำเนินการด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำและได้รับทุนสนับสนุนจากการจัดสรรรายปี ความช่วยเหลือนั้นสมเหตุสมผลด้วยต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานต่อคน (ท่อระบายน้ำ สายไฟ ฯลฯ) ซึ่งสูงกว่ามากในพื้นที่ชนบท

ตัวอย่างที่เด่นชัด: ก่อนพระราชบัญญัติการใช้ไฟฟ้าในชนบท (REA) ของปี 1936 ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะขยายขอบเขตของตนไปยังพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางมากขึ้น โพสต์ REA เครือข่ายสหกรณ์ไฟฟ้าในชนบทและต่อมาสหกรณ์โทรศัพท์ในชนบท (ภายใต้พระราชบัญญัติ 2492) ได้นำสายไปยังพื้นที่ชนบทเกือบทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการลงทุนประเภทอื่น

หัวข้อ VII: การวิจัยและการขยายชื่อเรื่อง

ชื่อนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายฟาร์มสมัยใหม่ที่เก่าแก่และเข้าถึงได้มากที่สุด ซึ่งมาจาก Morrill Land Grant Act ของปี 1862 จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการจัดตั้งและให้ทุนวิจัยในสถาบันการให้ที่ดินในทุกรัฐ ปัจจุบัน สถาบันเหล่านี้เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยที่โดดเด่นที่สุดของเรา เช่น MIT, Cornell, Cal Berkeley, Ohio State และ Texas A&M เป็นต้น

ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนที่ดินขยายออกไปโดยพระราชบัญญัติฟักไข่ของปี พ.ศ. 2430 ซึ่งให้ทุนของรัฐบาลกลางแก่รัฐต่างๆ ในการจัดตั้งสถานีทดลองทางการเกษตรหลายชุดภายใต้การดูแลของวิทยาลัยการให้ที่ดินแต่ละรัฐ ในปีพ.ศ. 2433 พระราชบัญญัติมอร์ริลฉบับที่สองได้ให้เงินช่วยเหลือแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยคนดำในอดีต

ภารกิจการขยายงานขยายออกไปโดย Smith-Lever Act of 1914 เพื่อรวมการขยายความร่วมมือ - การส่งตัวแทนเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยทางการเกษตรไปยังเกษตรกร นอกเหนือจากทุนที่ดินเดิมแล้ว วิทยาลัยแต่ละแห่งยังได้รับการจัดสรรประจำปีของรัฐบาลกลางสำหรับการวิจัยและการขยายงานโดยมีเงื่อนไขว่าเงินเหล่านั้นจะถูกจับคู่โดยกองทุนของรัฐ

เช่นเดียวกับชื่อสินเชื่อและการพัฒนาชนบท ชื่องานวิจัยเริ่มปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติใบเรียกเก็บเงินฟาร์มอีกครั้งในปี 1990 ในปีพ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรวมหน่วยงานวิจัยของ USDA เข้าไว้ในสถาบันแห่งชาติเพื่ออาหารและการเกษตร (NIFA) ซึ่งประสานงานและให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการขยายงานระหว่างทุนที่ดินและสถาบันวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นๆ ในกฎหมาย Farm Bill ปี 2014 ได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อให้การฝึกอบรม การศึกษา การช่วยเหลือ และความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่เกษตรกรมือใหม่และเจ้าของฟาร์ม

Title VIII: ป่าไม้

บิลฟาร์มปี 2545 สร้างชื่อป่าไม้ขึ้นเป็นครั้งแรก คณะกรรมการด้านการเกษตรมีเขตอำนาจศาลของกรมป่าไม้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ USDA แต่กระทรวงมหาดไทยมีเขตอำนาจศาลของโครงการที่ดินและป่าไม้ของรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ ชื่อเรื่องการทำป่าไม้เป็นส่วนเล็กๆ ของร่างกฎหมายฟาร์ม แต่โครงการป่าไม้อื่นๆ ปรากฏในหัวข้ออื่นๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ โครงการป่าไม้อาจมีการจัดสรร

ชื่อเรื่อง IX: พลังงาน

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานในประเทศนำไปสู่การสร้างชื่อพลังงานในร่างพระราชบัญญัติฟาร์มปี 2545 อุตสาหกรรมเอทานอลของสหรัฐฯ ซึ่งผลิตได้ประมาณ 15 พันล้านแกลลอนต่อปี ได้รับการอำนวยความสะดวกจากกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยอากาศบริสุทธิ์ บทบัญญัติด้านภาษีบางประการ และกฎหมายนโยบายพลังงานปี 2548 แต่ชื่อพลังงานสำหรับการเรียกเก็บเงินจากฟาร์มมีบทบาทสำคัญต่อ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง ตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการดักจับคาร์บอน มีการใช้เงินทุนบังคับบางส่วนในหัวข้อพลังงาน แต่วันนี้ทุกโปรแกรมในหัวข้อนี้อยู่ภายใต้การจัดสรร

ชื่อเรื่อง X: พืชสวน

ชื่อพืชสวนปรากฏครั้งแรกใน 2008 Farm Bill สนับสนุนการดำเนินการด้านพืชผลพิเศษและเกษตรอินทรีย์ด้วยข้อกำหนดที่ให้การส่งเสริมการค้าและความช่วยเหลือในการจัดการความเสี่ยงที่เทียบได้กับข้อกำหนดในหัวข้อ I สำหรับพืชหลักแบบดั้งเดิม เงินทุนสำหรับการจัดการศัตรูพืชและโรคและการป้องกันภัยพิบัติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในร่างพระราชบัญญัติฟาร์มปี 2557 จากข้อมูลของ USDA ยอดขายพืชผลพิเศษคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของการรับเงินสดจากพืชผลในสหรัฐฯ และ 1 ใน 5 ของการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ

หัวข้อ XI: การประกันภัยพืชผล

พระราชบัญญัติการประกันพืชผลของรัฐบาลกลางอนุญาตการประกันพืชผลของรัฐบาลกลางอย่างถาวร แต่เนื่องจากความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องมือจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับเกษตรกร นโยบายการประกันพืชผลจึงได้รับการแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติฟาร์มทั้งปี 2551 และ 2557 พืชผลมากกว่า 100 ชนิดสามารถประกันได้ภายใต้กฎหมาย Farm Bill ปี 2014 โดยมีการนำโปรแกรมใหม่สองโปรแกรมมาใช้ เนื่องจากฝ้ายไม่รวมอยู่ในโครงการเพาะปลูกภายใต้หัวข้อ I อีกต่อไป นโยบายที่เรียกว่า Stacked Income Protection Plan (STAX) จึงมีขึ้นสำหรับผู้ผลิตฝ้าย นอกจากนี้ยังมีการแนะนำตัวเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม (SCO) เพื่อจัดการกับความสูญเสียที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลส่วนบุคคล รวมถึงบทบัญญัติที่จะช่วยให้เกษตรกรที่เริ่มต้นและเจ้าของฟาร์มสามารถเข้าถึงการประกันพืชผลได้รวมอยู่ด้วย การประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเกษตรกรในการป้องกันการสูญเสียผลผลิต รายได้จากพืชผล และรายได้ของฟาร์มทั้งหมด หากปราศจากการมีส่วนร่วมจากรัฐบาลกลาง การประกันพืชผลที่มีอันตรายหลายอย่างจะไม่คุ้มค่าสำหรับผู้ผลิต หากไม่มีการทำประกันพืชผลที่มีอันตรายหลายราย เกษตรกรจำนวนมากจะไม่สามารถได้รับเงินทุนที่จำเป็นในการดำเนินงาน

ชื่อเรื่อง XII: เบ็ดเตล็ด

หัวข้อต่างๆ ของกฎหมาย Farm Bill ปี 2014 ประกอบด้วยบทบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การผลิตปศุสัตว์ การฝึกอบรมงานให้กับผู้ผลิตที่ขาดแคลนทางสังคมและขาดแคลนทรัพยากร ตลอดจนการช่วยเหลือด้านวิชาการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่เกษตรกรและเจ้าของฟาร์มทหารผ่านศึก


มันยังมีชีวิตอยู่? พระราชบัญญัติการปรับตัวทางการเกษตรเกิดขึ้นจากหลุมศพ! (8/21/2020)

ในเชิงอรรถของวันศุกร์ที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปรับตัวด้านการเกษตรปี 1933 เราสิ้นสุดเชิงอรรถด้วยคำตัดสินของศาลฎีกาในปี 1936 ซึ่งทำให้พระราชบัญญัตินี้เป็นโมฆะ ศาลตัดสินว่าภาษีพิเศษที่ผู้แปรรูปอาหารจ่ายให้กับกองทุนตามพระราชบัญญัตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

รูปที่ 1: พระราชบัญญัติการปรับตัวทางการเกษตรที่ตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ประธานาธิบดีรูสเวลต์และสภาคองเกรสควรทำอย่างไร? การตอบสนองคือการเขียนพระราชบัญญัติใหม่และแก้ไขปัญหา เชิงอรรถนี้เน้นที่การกระทำของรัฐบาลหลังจากพระราชบัญญัติการปรับการเกษตรปี 1933 ถูกยกเลิกโดยศาลฎีกา

คำตัดสินของศาลฎีกาที่ประกาศพระราชบัญญัติปี 1933 ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2479 น้อยกว่าสองเดือนต่อมา (29 ก.พ. 2479) AAA ปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ดินและการจัดสรรภายในประเทศ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัตินี้มีจุดประสงค์สองประการ – แก้ไขพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ดินที่ผ่านในปี 2478 (ซึ่งสนับสนุนการสาธิตการอนุรักษ์ดินเป็นหลัก) และสร้างแผนใหม่สำหรับการจัดการการผลิตมากเกินไปของพืชบางชนิด ในความคิดของฉัน การรวมสององก์เข้าด้วยกันเป็นอัจฉริยะ

แทนที่จะจ่ายเงินให้ชาวนาไม่ปลูกพืชผลบางอย่างที่มีส่วนเกิน เช่น ถั่วลิสง ยาสูบ และฝ้าย พระราชบัญญัติใหม่นี้ให้แรงจูงใจที่จะนำที่ดินออกจากการผลิตพืชผล และใช้แนวทางการปรับปรุงดินและการอนุรักษ์ที่ดิน เกษตรกรได้รับเงินสำหรับการปลูกพืชตระกูลถั่วและหญ้าบนพื้นที่เพาะปลูกในอดีต เป็นการอนุรักษ์ดินและลดพื้นที่เพาะปลูกพืชผลบางชนิด เกษตรกรได้รับการชำระเงินสำหรับทุ่งนาแบบขั้นบันได ฟาร์มแบบคอนทัวร์ ใช้ปูนขาวและการปรับปรุงดินอื่นๆ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการกัดเซาะทางกล เกือบ 53 ล้านเอเคอร์ถูกนำออกจากการผลิตพืชผลโดยใช้วิธีการนี้และดินได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฟาร์ม เงินเพื่อสนับสนุนโครงการนี้มาจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ไม่ใช่จากผู้แปรรูปอาหาร

ภาพที่ 2: ตัวอย่างผลการจัดทำพ.ร.บ.การอนุรักษ์ดินและการจัดสรรที่ดิน

เมื่อประธานาธิบดีรูสเวลต์ลงนามในพระราชบัญญัติการปรับเกษตรฉบับดั้งเดิมในปี 2476 เขากล่าวว่าเรากำลังใช้ "เส้นทางใหม่และนอกลู่นอกทาง" นั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอน พระราชบัญญัตินั้นถูกวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและนำมารวมกับกฎหมายอื่นๆ ในที่สุด หลังจากระยะเวลาห้าปีของการทดลองและข้อผิดพลาด ประธานาธิบดีรูสเวลต์เรียกผู้นำด้านการเกษตรแห่งชาติมาประชุมที่วอชิงตันเพื่อพัฒนาแผนสำหรับอนาคตของการเกษตร ผู้นำด้านการเกษตรแห่งชาติร่วมกับสภาคองเกรสได้ร่วมกันพัฒนาพระราชบัญญัติการปรับตัวด้านการเกษตรปี 2481

เมื่อประธานาธิบดีรูสเวลต์ลงนามในพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 เขากล่าวว่า:

พระราชบัญญัติการปรับตัวทางการเกษตรของปี 1938 แสดงถึงชัยชนะของการต่อสู้อีกครั้งเพื่อนโยบายฟาร์มพื้นฐานที่จะคงอยู่ จึงเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ It is not perfection, but it is the constructive product of the able and sincere work of many men. I believe the overwhelming majority of the people will commend members of Congress and others who have devoted themselves to the making of this law. As we go ahead under the new Act, let us resolve to make it an effective instrument to serve the welfare of agriculture and all our people.

Roosevelt’s words were prophetic. Today the 1938 Act is considered “permanent” legislation. Lipton and Pollack write (1996, p. 128):

The 1938 Act is considered part of permanent legislation. Provisions of this law are often superseded by more current legislation. However, if the current legislation expires and new legislation is not enacted, the law reverts back to the 1938 Act (along with the Agricultural Act of 1949).

The legality of the 1938 Act was challenged in the Wickard vs. Filburn case which reached the Supreme Court. The law was upheld as being constitutional.

The 1938 Act was designed “to provide for the conservation of natural soil resources and to provide an adequate and balanced flow of agricultural commodities in interstate and foreign commerce and for other purposes.” The Act contains five titles (sections):

 • Title I – A continuation of the Soil Conservation and Domestic Allotment Act
 • Title II – Authorized the Secretary of Agriculture to work with the Commerce Commission regarding freight rates on agricultural commodities, established four regional research laboratories to find new uses and new markets for agricultural commodities, and continued the distribution of surplus agricultural commodities for relief purposes.
 • Title III – Created price supports (based on the concept of parity) for selected agricultural commodities and established marketing quotas for certain agricultural products to keep the supply in line with market demand. Also established a loan program.
 • Title IV -Cotton Pool Participation Trust Certificates
 • Title V – Established the Federal Crop Insurance Corporation (FCIC)

The law was 46 pages in length and Title III contained numerous subsections addressing specific crops. If you want to read the Act it can be found at https://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/farmbills/1938.pdf. Numerous agricultural acts have been enacted since 1938, however, the precedents established by this legislation still influence agricultural policy today.

Figure 3: An AAA representative in his New Mexico office in 1941. Note the conservation emphasis. Image from Irving Rusinow, Photographer (NARA record: 5307166) – U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17221315

What’s in a Name?

The administrative mechanism for implementing the Agricultural Adjustment Act is still in place today. However, over time, the name of the government group responsible for implementing these agricultural policies has changed several times.

Following is a listing of the various names and agencies within the USDA from 1933 until today:

 • Agricultural Adjustment Administration (1933-42)
 • Agricultural Adjustment Agency, Agricultural Conservation and Adjustment Administration (1942)
 • Agricultural Adjustment Agency, Food Production Administration (1942-43)
 • Agricultural Adjustment Agency, Administration of Food Production and Distribution (1943)
 • Agricultural Adjustment Agency, War Food Administration (1943-45)
 • Production and Marketing Administration (PMA, 1945-53)
 • Commodity Stabilization Service (CSS, 1953-61)
 • Agricultural Stabilization and Conservation Service (1961-94)
 • Consolidated Farm Service Agency (1994-today)

The various names can be confusing and hard to keep up with. In the summers of 1967 and 1968 I was an intern with the USDA Soil Conservation Service (SCS) in Gatesville, Texas. The Extension Service offices were in the same building as the SCS along with the Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS). Since two of the groups had “Conservation Service” as part of their name, this led to confusion.

I finally figured out a way to explain which office was which to people who inquired. The Soil Conservation Service worked with farmers to establish soil and water conservation plans and we provided technical expertise to design farm ponds, terraces, waterways, and other conservation structures. If the farmer needed financial assistance to implement our plans, then they would go down the hall to the ASCS office because this group had the money. The ASCS office handled crop quotas, crop subsidies, government farm payments, and other financially related matters.

Figure 4: The Farm Service Agency of today is a descendent of the Agricultural Adjustment Administration

The Farm Service Agency (FSA) replaced the ASCS in 1994 and remains in operation today. In 1994 the functions of the Farmers Home Administration were placed in the FSA portfolio. The list below includes the current services provided by the FSA. If you are not familiar with some of the programs or acronyms, you might want to check them out. They do have a youth loan program for 4-H and FFA members. They also have a loan program for Minority and Women Farmers and Ranchers. FSA Services include:

Concluding Remarks

Many years ago, a graduate student wrote a Master’s thesis about the importance of agriculture teachers working with the extension service and other agricultural groups. When asked to identify the local extension agent, this student was not able to do so. Talk about embarrassing!

You don’t want something like this to happen to you. As an agricultural leader in your community, you really do need to know and work with groups like the Extension Service, the Natural Resources Conservation Service, Farm Credit, the Farm Service Agency, plus others. If you have not visited your local Farm Service Agency please consider doing so. You might consider having a representative speak to a class or FFA Meeting.

Figure 5: The goal of U.S. Farm Policies (image from the Alicia Patterson Foundation)

F. F. R. (1938). The Agricultural Adjustment Act of 1938. Virginia Law Review, 24(8), 914-919. doi:10.2307/1068087


Agricultural Adjustment Act (1933, Reauthorized 1938)

The Agricultural Adjustment Act (AAA) was signed into law by President Franklin Roosevelt on May 12, 1933 [1]. Among the law’s goals were limiting crop production, reducing stock numbers, and refinancing mortgages with terms more favorable to struggling farmers [2]. The Agricultural Adjustment Administration was created to implement the act, and it was initially headed by George Peek – a man, ironically, not overly enthusiastic about the New Deal [3].

Large agricultural surpluses during the 1920s had caused prices for farm products to drop steadily from the highs of the First World War, and with the onset of the Great Depression the bottom dropped out of agricultural markets. As a consequence, millions of American farmers, tenants and sharecroppers were left destitute and hundreds of thousands of farms were abandoned. In an effort to increase prices, New Deal policymakers sought to reduce output by destroying surpluses and taking acreage out of production [4].

In the short run, farmers were paid to destroy crops and livestock, which led to depressing scenes of fields plowed under, corn burned as fuel and piglets slaughtered. Nevertheless, many of the farm products removed from economic circulation were utilized in productive ways. For example: “The pork products were distributed to unemployed families…Other food products purchased for surplus removal and distribution in relief channels included butter, cheese, and flour” [5]. Even piglets too small to consume were “converted into inedible by-products such as grease and fertilizer” [6]. More important in the long run, however, were programs to pay farmers not to plant as much cotton, corn, wheat and other staples and to create marketing boards to regulate output in a range of crops.


Agricultural Adjustment Act

The experimental Agricultural Adjustment Act (AAA) was the cornerstone farm legislation of President Franklin D. Roosevelt’s New Deal agenda and was steered through the U.S. Senate by Joe T. Robinson, Arkansas’s senior senator. In Arkansas, farm landowners reaped subsidy benefits from the measure through decreased cotton production. Arkansas sharecroppers and tenant farmers did not fare as well, bringing about the establishment of the Southern Tenant Farmers’ Union (STFU).

Upon taking office in 1933—during the fourth year of the Great Depression, on the heels of the Drought of 1930–1931, and amid the full force of the Dust Bowl—Roosevelt promised “a new deal for the American people” centered on “relief, recovery, and reform.” Counseled by advisors dubbed the “brain trust,” Roosevelt fashioned a farm leaders’ conference drawing on Henry A. Wallace, Rexford G. Tugwell, and George N. Peek. Utilizing their best proposals, he brought about the Agricultural Adjustment Act of 1933 with the fundamental goal of achieving farmer stability by raising the value of crops, which necessitated reducing crop surplus. Roosevelt appointed Wallace secretary of agriculture, Tugwell an undersecretary, and Peek administrator of the newly created Agriculture Adjustment Administration, the agency overseeing implementation of the AAA.

The AAA called for payments, or subsidies, to farmers to reduce certain crops, dairy produce, hogs, and lambs. Funding was derived from a tax on food processors of these same products. Reductions would eliminate surpluses, thereby returning farm prices to a reasonable level and allowing farmers recovery through economic relief and reform of the agricultural market. The year prior to the act, for example, cotton sold at the lowest price on record since the turn of the century, 5.1 cents a pound, having fallen from eighteen cents per pound in April 1929.

Although seven basic crops were controlled by the legislation, cotton was the dominant concern of Arkansas farmers. Arkansas’s cotton crop of 2,796,339 acres was already planted by the time the act passed. The Agricultural Adjustment Administration had to persuade Arkansas farmers to destroy a portion of the crop. Secretary Wallace announced a plow-up operation. The agency allocated Arkansas cotton farmers a crop reduction of thirty percent based on 1931 cotton production, when Arkansas cotton farmers planted 3,341,000 acres. Farmers needed to reduce 1,002,300 acres.

The agency had neither time nor labor to create a workforce to administer the new program. Cully A. Cobb—director of the Agricultural Adjustment Administration’s Cotton Division, a former Mississippi state extension official—approved the use of Agricultural Extension Service (AES) agents to oversee execution of the plow-up. University of Arkansas Cooperative Extension Service (UACES) director T. Roy Reid directed program implementation in Arkansas. The agency authorized farmer and citizen committees to help administer the program. Extension agents selected members to “county committees.” The largest and wealthiest farmers, together with bankers and merchants, were selected.

Reid and Dan T. Gray, dean of the College of Agriculture at the University of Arkansas (UA) in Fayetteville (Washington County), called a statewide meeting in Little Rock (Pulaski County) to explain the program’s elements to extension agents and county committee members. These individuals were to establish local committees for the groundwork and educate farmers at local gatherings on the basics of the program. The local committees would be responsible for the tasks of “enrolling farmers, inspecting pledged acreage, making yield estimations, and checking compliance with the plow-up agreements. The extension agents and county committeemen were to verify that local committees made reasonable estimates of the producer’s average yield, insure that all paperwork was completed correctly, and investigate and settle complaints,” according to Keith J. Volanto. AES agents also received and distributed subsidy checks.

“Cotton Week” kicked off the campaign. With enormous publicity, officials hoped for farmers’ acceptance with relatively little or no unwillingness to participate. Reluctance did surface, as did unanticipated complications—principally, a shortage of sign-up forms. Furthermore, some farmers disagreed with committeemen on estimated acreage yield, which would determine the amount of subsidy checks. In the end, 99,808 Arkansas farmers guaranteed 927,812 acres for destruction, twenty-five percent of the total Arkansas cotton acreage, consequently curtailing an estimated 395,480 cotton bales.

AAA achieved some success. Reduced production drove the price of cotton to more than ten cents per pound, a one-hundred-percent increase. Arkansas cotton farmers received $10.8 million in cash subsidies. Nevertheless, unanticipated results evolved from the program. With less cotton planted and subsidies paid to landowners, deceitful landowners were able to redirect their tenants and sharecroppers to day labor and seasonal workers, which forced some to migrate to big cities. Failing to receive a fair and evenhanded treatment, some tenants and sharecroppers formed the STFU in response. Cotton farmers also used empty land to test less labor-intensive crops and used subsidy checks to purchase tractors and other mechanical equipment, adding to the prospect of less-labor-intensive farming in the future. Farmer morale rose, increasing faith in government, and more farmers were exposed to the resources of the extension service.

In 1936, the Supreme Court declared the AAA unconstitutional by a vote of 6–3 in the case United States v. Butler, which centered upon a Massachusetts cotton mill that refused to pay the tax. The legislation failed in part because it taxed one farmer to pay another. Despite that setback, Congress found an acceptable solution and passed a second AAA in 1938 with funding coming from general taxation. The AAA emerged as the origin for farm subsidies and programs still in effect today.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
Alexander, Donald Crichton. The Arkansas Plantation, 1920–1942. New Haven, CT: Yale University Press, 1943.

Agricultural Adjustment Administration Annual Reports. Washington DC: Government Printing Office, 1933–1946.

Baker, J. A., and J. G. McNeely. Land Tenure in Arkansas IV. Fayetteville, AR: Agricultural Experiment Station, 1940.

Farm Tenancy: Report of the President’s Committee. Washington DC: Government Printing Office, 1937.

Fite, Gilbert C. Cotton Fields No More: Southern Agriculture 1865–1980. Lexington: University of Kentucky Press, 1984.

———. George N. Peek and the Fight for Farm Parity. Norman: University of Oklahoma Press, 1945.

Grubbs, Donald H. Cry from the Cotton: The Southern Tenant Farmers’ Union and the New Deal. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971.

Nourse, Edwin G., Joseph S. Davis, and John D. Black. Three Years of the Agricultural Adjustment Administration. Washington DC: Brookings Institution, 1937.

Peek, George N., and Samuel Crowther. Why Quit Our Own. New York: Van Nostrand Co., 1936.

Perkins, Van L. Crisis in Agriculture: The Agricultural Adjustment Administration and the New Deal, 1933. Los Angeles: University of California Press, 1969.

Richard, Henry I. Cotton under the Agricultural Adjustment Act: Developments up to July 1934. Washington DC: Brookings Institution, 1934.

U.S. Senate. Payments Made under the Agricultural Adjustment Program. Seventy-Fourth Congress, Second Session, Document 274. Washington DC: Government Printing Office, 1936.

Venkataramani, M. S. “Norman Thomas, Arkansas Sharecroppers, and the Roosevelt Agricultural Policies, 1933–1937.” รายไตรมาสประวัติศาสตร์อาร์คันซอ 24 (Spring 1965): 3–28.

Volanto, Keith J. “The AAA Cotton Plow-Up Campaign in Arkansas.” อาร์คันซอ Historical Quarterly 59 (Winter 2000): 388–406.

Woodruff, Nan Elizabeth. As Rare as Rain: Federal Relief in the Great Southern Drought of 1930–31. Urbana: University of Illinois Press, 1985.

———. “The Failure of Relief during the Arkansas Drought of 1930–1931.” อาร์คันซอ Historical Quarterly 39 (Winter 1980): 301–313.

Whayne, Jeannie M. A New Plantation South: Land, Labor, and Federal Favor in Twentieth-Century Arkansas. Charlottesville: University Press of Virginia, 1996.


Agricultural Adjustment Administration

Agriculture Secretary Henry Wallace described the wholesale destruction of crops and livestock as “a cleaning up of the wreckage from the old days of unbalanced production.” Wallace, of course, had special insight into precisely what quantity of production would bring things into “balance.”

Shortly after the Agricultural Adjustment Act (AAA) was passed, the Department of Agriculture released the findings of its study of the American diet during these difficult years. The study constructed four sample diets: liberal, moderate, minimum, and emergency (below subsistence). It found that America was not producing enough food to sustain its population at the minimum (subsistence) diet. It took a special kind of mind to conclude that the best approach to this disaster would be to make food more expensive.

Meanwhile, the evidence proving that FDR’s approach was fundamentally flawed continued to mount. In 1936, the Bureau of Agricultural Economics reported that in the case of cotton, farm income would have been at least as high and perhaps even higher in the absence of the AAA. The following month, Cornell University’s James E. Boyle argued in the Atlantic that the AAA had been responsible for the joblessness of at least two million Americans, especially sharecroppers and farm laborers. And although the AAA was intended to increase farm income, historian Jim Powell observes that farmers “actually found themselves worse off because FDR’s National Recovery Administration had been even more successful in forcing up the prices that consumers, including farmers, had to pay for manufactured goods.”

A similar program was the National Industrial Recovery Act (NIRA), which established the National Recovery Administration, was an enormous contradiction. On the one hand, it sought to keep wage rates high to give the consumer greater “purchasing power.” On the other hand, it established hundreds of legally sanctioned, industry-wide cartels that were allowed to establish standard wages, hours of operation, and minimum prices. The minimum prices meant that businesses would be largely prevented from underselling each other everyone’s price had to be at least the prescribed minimum. The artificially high wages meant continuing unemployment, and the high prices meant hardship for nearly all Americans. Some strategy for recovery.


Tag: Agricultural Adjustment Act

Over time, SCOTUS has proven itself to be as imperfect as any other institution. There have only been 112 justices in the history of the court. Some of them have been magnificent human beings, and some of them cranks.

Article III of the Constitution establishes the Supreme Court of the United States (SCOTUS), and “such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish”.

There’s no mention of the number of justices. The first Congress passed the Federal Judiciary Act on September 24, 1789, creating a six-justice Supreme Court.

Twelve years later, the presidency of John Adams was coming to an end. As a Federalist, Adams wanted nothing more than to stymie the incoming administration of Democratic-Republican Thomas Jefferson. Toward that end, Adams appointed the infamous “midnight judges” in the last hours of his administration: 16 Federalist Circuit Court judges and 42 Federalist Justices of the Peace.

The incoming Jefferson administration sought to block the appointments. Jefferson ordered then-Secretary of State James Madison to hold those commissions as yet undelivered, thus invalidating the appointments. One of the appointees, William Marbury, took the matter to Court.

The case advanced all the way to the Supreme Court, which ruled in Marbury v. Madison that the provision of the Judiciary Act enabling Marbury to bring his claim, was unconstitutional. Marbury had lost his case, but the principle of judicial review, the idea that the court could preside, Godlike, over laws passed by their co-equal branch of government, has been the law of the land, ever since.

In the early days of the Great Depression, Federal agricultural officials conceived the hare brained idea that artificially introducing scarcity would increase prices, and therefore wages, in the agricultural sector. Six million hogs were destroyed in 1933. Not harvested, just destroyed and thrown away. 470,000 cattle were shot in Nebraska alone. Vast quantities of milk were poured down sewers, all at a time of national depression when malnutrition was widespread.

กับ Agricultural Adjustment Act of 1938, Washington began to impose production quotas on the nation’s farmers. Ohio farmer Roscoe Filburne was ordered to grow 223 bushels of wheat in the 1941 season. Filburne grew 462.

Article 1, Section 8 of the Constitution permits Congress “To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes”. On this flimsy basis, the Federal Government took Roscoe Filburne to court.

The farmer argued that the “surplus” stayed on his farm, feeding his family and his chickens. Lower Courts sided with Filburne. The government appealed all the way to the Supreme Court, arguing that, by withholding his surplus, Filburne was effecting interstate market conditions, thereby putting him under federal government jurisdiction.

Intimidated by the Roosevelt administration’s aggressive and illegal “court packing scheme“, SCOTUS ruled against the farmer. Ever since, what you don’t do can be held against you in a court of law. รับไหม Neither do I.

Over time, SCOTUS has proven itself to be as imperfect as any other institution. There have only been 17 Chief Justices and 101 Associate Justices in the entire history of the court. Five Chiefs having previously sat as Associate Justices, there are only 113 in all.

Some of them have been magnificent human beings, and some of them cranks. There have been instances of diminished capacity ranging from confusion to outright insanity. One justice spent part of his term in a debtor’s prison. Another killed a man. There have been open racists and anti-Semites.

There is no official portrait of the 1924 court because Justice James C. McReynolds wouldn’t stand next to Louis Brandeis, the court’s first Jewish Justice. One Justice was known to chase flight attendants around his quarters, while another spent his time in chambers watching soap operas.

There’s the former Klan lawyer turned Justice who took a single phrase, “separation of church and state”, from a private letter of Thomas Jefferson, and turned the constitutional freedom OF religion into an entirely made up freedom FROM religion.

The Supreme Court reinforced chattel slavery with the Dred Scott decision. The Korematsu ruling gave us the forced incarceration of Americans of Japanese descent. Buck v. Bell gave American women the gift of forced sterilization, and Stenberg v. Carhartt enshrined the constitutional “right” to the hideous and detestable “procedure” known as partial birth abortion. From “Separate but Equal” to the “rights” of terrorists, SCOTUS’ rulings are final, inviolate, and sometimes imbecilic.

Chief Justice John Roberts, who once said “remember that it’s my job to call balls and strikes, and not to pitch or bat,” invented a whole new definition of taxation, enshrining the “Affordable Care Act” as the law of the land.

The framers gave us a Constitutional Republic with co-equal branches of government, with power diffused and limited by a comprehensive set of checks and balances.

They gave us two distinct means to amend that Constitution, should circumstances require it.

Traditionally, Congress proposes amendments, submitting them to the states for ratification. The problem is that many believe Congress itself to be part of the problem, and a broken institution is unlikely to fix itself.

Article V gives us a way to amend the constitution, if we would take it. Instead of Congress proposing amendments, an Article V convention of state legislatures would propose amendments, to take effect only if ratified by a super majority of states. We could start with an amendment permitting 2/3rds of the People’s representatives in Congress, to overturn a SCOTUS decision. Then we could term limit these people.

Unless, that is, you believe it’s fine for the Federal Government to prohibit a farmer from growing wheat for his own use, that one man in a black robe can force you to buy a product you don’t want and call it a “tax”, or you believe that “established by the state” means by the state or federal government, at the sole discretion of the man who says, “I’m from the Government. I’m here to help”.


Agricultural Adjustment Act - History

For the first time, Congress declared that is was "the policy of Congress" to balance supply and demand for farm commodities so that prices would support a decent purchasing power for farmers. This concept, outlined in the AAA, was known as "parity."

AAA controlled the supply of seven "basic crops" – corn, wheat, cotton, rice, peanuts, tobacco and milk – by offering payments to farmers in return for taking some of their land out of farming, not planting a crop.

LeRoy Hankel says there only a few farmers who refused to take the government payments. "There's a few that said, 'The government isn't going to tell me what to do.' There was a few of them. Now, I don't think there was too many." Most farmers couldn't afford not to take the government payments.

In 1937, the Supreme Court ruled that the AAA was unconstitutional, but the basic program was rewritten and again passed into law. Even critics admitted that the AAA and related laws helped revive hope in farm communities. Farmers were put on local committees and spoke their minds. Government checks began to flow. The AAA did not end the Depression and drought, but the legislation remained the basis for all farm programs in the following 70 years of the 20th Century.

This idea of supporting farmers by limiting supply has also produced controversy. Some critics point out that only seven of the hundreds or thousands of different crops grown by farmers are eligible for payments. No livestock producers are included. Farmers also continue to produce more and more despite the limitations the government imposes. New technologies make it possible to grow much more on the same amount of land.

Written by Bill Ganzel of the Ganzel Group. First written and published in 2003.


Records, Farm Service Agency

Established: In the Department of Agriculture by Secretary's Notice, January 16, 1996 (61 FR 1109), redesignating the Consolidated Farm Service Agency as the Farm Service Agency without change of organization or functions.

Predecessor Agencies:

 • Agricultural Adjustment Administration (1933-42)
 • Agricultural Adjustment Agency, Agricultural Conservation and Adjustment Administration (1942)
 • Agricultural Adjustment Agency, Food Production Administration (1942-43)
 • Agricultural Adjustment Agency, Administration of Food Production and Distribution (1943)
 • Agricultural Adjustment Agency, War Food Administration (1943-45)
 • Production and Marketing Administration (PMA, 1945-53)
 • Commodity Stabilization Service (CSS, 1953-61)
 • Agricultural Stabilization and Conservation Service (1961-94)
 • Consolidated Farm Service Agency (1994-96)

Functions: Administers farm commodity loan and purchase programs, farm ownership and operating loan programs, and the conservation reserve program. Supervised Farm Crop Insurance Corporation (FCIC), January 16-May 3, 1996, when FCIC was transferred within Department of Agriculture to newly established Risk Management Agency.

Finding Aids: William F. Sherman, Charlotte M. Ashby, and Sadie Mittman, comps., "Preliminary Inventory of the Records of the Agricultural Stabilization and Conservation Service," NC 144 (June 1966).

Related Records: Record copies of publications of the Agricultural Stabilization and Conservation Service in RG 287, Publications of the U.S. Government.

145.2 General Records of the Agricultural Adjustment
Administration and the Agricultural Adjustment Agency
1933-68 (bulk 1933-47)

ประวัติศาสตร์: Agricultural Adjustment Administration established under the Agricultural Adjustment Act (48 Stat. 31), May 12, 1933. Reorganized under the Soil Conservation and Domestic Allotment Act (49 Stat. 1148), February 29, 1936. Redesignated the Agricultural Adjustment Agency and consolidated with the Sugar Agency, Federal Crop Insurance Corporation, and Soil Conservation Service into Agricultural Conservation and Adjustment Administration by EO 9069, February 23, 1942. Assigned to Food Production Administration by EO 9280, December 5, 1942 and to Administration of Food Production and Distribution by EO 9322, March 26, 1943, renamed War Food Administration by EO 9334, April 19, 1943. Functions reverted to the Secretary of Agriculture when War Food Administration abolished by EO 9577, June 29, 1945. Subsequently assigned to the Production and Marketing Administration by Secretary's Memorandum 1118, August 18, 1945. See 145.4.

Textual Records: Central correspondence, including records of the War Food Administration and the PMA, 1933-47 (1,400 ft.). Subject correspondence, 1933-38. Circular letters, 1934-38. Comptroller's office file, 1933-42. Press releases, 1933-40. Docket files, 1933-38. Reports concerning governmental assistance to farmers, 1934-36. Consolidated reference files on the Agricultural Adjustment Administration, Commodity Credit Corporation (CCC), War Food Administration, and ASCS, 1933-68.

Motion Pictures: The Land, concerning reclamation and conservation of farmland depleted by poor agricultural practices, produced by Robert Flaherty of the Agricultural Adjustment Administration Documentary Film Section, Division of Information, 1941 (5 reels).

Photographic Prints and Negatives: Agriculture in the United States, including soil conservation, commodity control and support, and Agricultural Adjustment Administration publicity pictures National Guard camps and U.S. military in World War II, 1939-46 (AAA, 7,548 images AAA-A, 250 images). See also 145.10.

Photographic Negatives: Home, farm, and consumer activities, used in the Agricultural Adjustment Administration publication, Consumers' Guide, 1937-42 (CG, 690 images). See also 145.10.

Filmstrips: Agricultural Adjustment Administration soil conservation activities, marketing quotas for grain, and the ever-normal granary program, 1935-41 (FS, 26 items). See also 145.10.

Finding Aids: Shelf list for photographic series AAA item list for photographic series CG.

Related Records: Record copies of publications of the Agricultural Adjustment Administration and the Agricultural Adjustment Agency in RG 287, Publications of the U.S. Government. Related photographs in series G of RG 16, Records of the Office of the Secretary of Agriculture and series DL of RG 114, Records of the Soil Conservation Service.

เงื่อนไขการเข้าถึงหัวเรื่อง: Abandoned farms, blacks, cotton, flax, grains, hay, livestock, lumber, orchards, poultry, tobacco, and truck farms (all subjects in AAA series photographs). Blacks, broadcasting, camps [children's], folk art, and nutrition (all subjects in CG series photographs).

145.3 Records of the Agricultural Adjustment Administration
Consumers' Counsel Division
1933-43

ประวัติศาสตร์: Established by appointment of Frederick C. Howe to the staff of the Agricultural Adjustment Administration, June 17, 1933. Began operations, June 22, 1933. Transferred to Surplus Marketing Administration by Secretary's Memorandum 849, February 1, 1940, and to Agricultural Marketing Administration (AMA) by Secretary's memorandum 988, February 28, 1942. Liquidated early 1943, following transfer of AMA to Food Distribution Administration by EO 9280, December 5, 1942.

Textual Records: General correspondence, with indexes, 1933-43. Office files of consumer counsels, 1933-42, and other officials, 1934-38. Correspondence relating to price racketeering, 1933. Records relating to National Recovery Administration codes, 1933- 35. Records concerning the survey conducted to determine per capita milk consumption of school children, 1935. Records of and relating to control committees regarding marketing agreements and licenses, 1935-38. Records relating to a non farm income study, 1937-38. Reference files consisting chiefly of consumer publications, 1933-43.

Photographic Negatives: Growing, processing, and merchandising agricultural products consumer education federal inspection of farm products and related subjects, made for the Consumers' Counsel, 1934-39 (CC, 450 images). See also 145.10.

Finding Aids: Truman R. Strobridge, comp., "Preliminary Inventory of the Consumers' Counsel Division of the Agricultural Adjustment Administration," NC 26 (May 1963).

145.4 Records of the Production and Marketing Administration
1904-54

ประวัติศาสตร์: Established by Secretary's Memorandum 1118, August 18, 1945, as functional successor to Agricultural Adjustment Agency. Designated the CSS by Secretary's Memorandum 1320, suppl. 4, November 2, 1953. See 145.5.

Textual Records: Correspondence, management improvement surveys, and organization charts of the Office of the Administrator, 1942- 53. Minutes, correspondence, and audit reports relating to commodity offices, 1951-54. Correspondence of the Grain Division, 1945-53. General correspondence of the Grain Branch, 1943-51. Records of the Office of Price relating to commodity prices, 1941-47. Records of the Grain Feed and Seed Branch relating to the seed production program, 1940-48.

Photographic Prints and Negatives: Created or accumulated by the Office of Information, PMA, and its predecessors, documenting commodity production and marketing, 1904-53 (PMA, 9,173 items). See also 145.10.

Finding Aids: Subject/item list for photographic series PMA.

Related Records: Record copies of publications of the Production and Marketing Administration in RG 287, Publications of the U.S. Government. Related photographs in series G of RG 16, Records of the Office of the Secretary of Agriculture series G and ML of RG 83, Records of the Bureau of Agricultural Economics and series G of RG 114, Records of the Soil Conservation Service.

เงื่อนไขการเข้าถึงหัวเรื่อง: Barges, blacks, broadcasting, cotton, dairy, fats, food preservation, fruits, grains, honey, inspection, livestock, markets, nutrition, poultry, shipping, soil conservation, storage, surplus commodities, tobacco, and vegetables (all subjects in PMA series photographs).

145.5 Records of the Commodity Stabilization Service
1939-61

ประวัติศาสตร์: Established by Secretary's Memorandum 1320, suppl. 4, November 2, 1953, renaming the PMA. Name changed to ASCS, 1961. See 145.1.

145.5.1 General records

Textual Records: Reports and memorandums concerning drought relief, 1952-55. Correspondence with state agricultural mobilization committees, 1952-54. General correspondence of the Grain Division, 1957.

Related Records: Record copies of publications of the Commodity Stabilization Service in RG 287, Publications of the U.S. Government.

145.5.2 Records created and accumulated by the CSS and its
predecessors in administering programs of the Commodity Credit
Corporation (CCC)

Textual Records: Office files of the CSS Administrator, 1942-54. Records of the PMA Program Staff, 1948-53. Records of the Deputy Administrator for Price Support, 1953-57 the Deputy Administrator for Operations, 1954-58 the Assistant Administrator for Commodity Operations, 1947-54 and the Director of the Fiscal Division, 1951-54. Records of the Livestock and Dairy Division, 1943-51 Food and Materials Requirement Division, 1946-54 Tobacco Division, 1954 Grain Branch (PMA) and Grain Division (CSS), 1945-58 and the CCC Office of Supply, 1945. Resolutions approved by the CCC Board of Directors, 1946-52. CCC financial records, 1939-47 and reports of the CCC's financial condition, 1946-61. Records relating to war food orders, 1943-50 and lend-lease processing plant programs, 1943-48. Marketing agreements and orders, 1939-48.

145.6 Records of War Boards
1942-48

ประวัติศาสตร์: Established, July 5, 1941, as state and county defense boards. Renamed war boards, January 7, 1942. Coordinated farmers' efforts to meet food production goals.

145.6.1 Records of the California War Board

Textual Records (in San Francisco): Requisitions for machinery seized from Japanese-American farmers, and appraisal reports on the seized equipment, 1942-48.

145.6.2 Records of the Department of Agriculture War Board

Textual Records: Information and policy memorandums issued to state war boards, 1942-44.

145.7 Records of the Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS)
1936-91

ประวัติศาสตร์: ASCS established by Secretary's Memorandum 1458, June 5, 1961, in accordance with Reorganization Plan No. 2 of 1953, effective June 4, 1953. Administered agricultural price support, production adjustment, and conservation assistance programs and international commodity agreements. Abolished by Secretary's Memorandum 1010-1, October 20, 1994, implementing section 226 of the Federal Crop Insurance Reform and Department of Agriculture Reorganization Act of 1994 (108 Stat. 3214), October 13, 1994, with agricultural stabilization programs and the conservation reserve program transferred to newly established Consolidated Farm Service Agency (CFSA) and remaining conservation programs transferred to newly established Natural Resources Conservation Service (see RG 114). CFSA, established by same Secretary's Memorandum, acquired not only ASCS functions, but also the Farm Home Loan program of the Farmers Home Administration (abolished by same Secretary's Memorandum see RG 96) and supervision of the Federal Crop Insurance Corporation. CFSA redesignated Farm Service Agency without change or organization or functions, January 16, 1996. See 145.1.

Textual Records: Speeches of Administrator Kenneth E. Frick, 1970-81. Publications, 1936-91.

145.7.1 Records of the Michigan State Office

Textual Records (in Chicago): Organization files, 1976-77.

145.7.2 Records of the Pennsylvania State Office

Textual Records (in Philadelphia): Minutes of monthly meetings of county committees, 1977-78.

145.7.3 Records of the Vermont State Office

Textual Records (in Boston): State and county program handbooks, 1936-82.

145.8 Cartographic Records (General)
1935-52

Maps: U.S. regions, showing farm population statistics, wheat regions, tobacco regions, and areas covered by aerial survey contracts, 1937-52 (23 items). Washington State, showing Agricultural Adjustment Agency community boundaries, 1943 (1 item). Southwest United States, showing regional activities of Agricultural Adjustment Administration, ca. 1940 (1 item).

Aerial Photographs: United States, by county, for acreage allotment determinations, 1935-42, with photo indexes (2,241,000 items).

145.9 Motion Pictures (General)

145.10 Still Pictures (General)

See Photographic Prints and Negatives under 145.2 and 145.4.
See Photographic Negatives under 145.2 and 145.3.

Bibliographic note: Web version based on Guide to Federal Records in the National Archives of the United States. Compiled by Robert B. Matchette et al. Washington, DC: National Archives and Records Administration, 1995.
3 volumes, 2428 pages.

This Web version is updated from time to time to include records processed since 1995.ความคิดเห็น:

 1. Beadurof

  บทความเจ๋ง ๆ และฉันดูที่ไซต์นั้นไม่เลวเลย ฉันมาที่นี่โดยค้นหาจาก Google ป้อนลงในบุ๊กมาร์ก :)

 2. Wakeman

  I apologize, but in my opinion this topic is already out of date.

 3. Yozshull

  Added to bookmarks. Now I will read more often!

 4. Willard

  ฉันแนะนำให้คุณไปที่ไซต์ซึ่งมีข้อมูลมากมายในหัวข้อที่คุณสนใจเขียนข้อความ