ประวัติพอดคาสต์

ผลลัพธ์ของสงครามสเปน-อเมริกา

ผลลัพธ์ของสงครามสเปน-อเมริกา

บทสรุปของสงครามสเปน-อเมริกาได้นำไปสู่ยุคใหม่ของนโยบายต่างประเทศของอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย

  • การอภิปรายอย่างต่อเนื่องระหว่างกองกำลังจักรวรรดินิยมและต่อต้านจักรวรรดินิยม
  • คำมั่นสัญญาที่จะปกครองฟิลิปปินส์ ซึ่งเกิดการจลาจลในหมู่ชาวพื้นเมืองที่ต้องการเอกราชอย่างเต็มที่
  • ความจำเป็นในการนำกองทัพและกองทัพเรือไปสู่ระดับโลก การสร้างกองทัพเรือสองมหาสมุทรที่แท้จริงจะทำให้ต้องพัฒนาคลองข้ามทวีปอเมริกากลางด้วย
  • การเกิดขึ้นของธีโอดอร์ รูสเวลต์ในฐานะบุคคลสำคัญในฉากอเมริกัน
List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: 1898 สงครามสเปน-อเมรกา อเมรกาไดอะไร? AMERICAN HISTORY Ep52 (มกราคม 2022).