ประชาชนชาติเหตุการณ์

สงครามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สงครามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สงครามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ยิบรอลตาร์และการอพยพ

การดำเนินงาน Merkur

การล่มสลายของครีต

เส้นเวลาของการล่มสลายของครีต

มอลตาและสงครามโลกครั้งที่สอง

มอลตาและกองทัพอากาศ

มอลตาและขบวนเรือ

มอลตาและกองทัพเค

แคมเปญทะเลอีเจียน 2486

การต่อสู้ของ Monte Cassino (ระยะแรก)

การต่อสู้ของ Monte Cassino (ระยะที่สอง)

ปกป้อง Monte Cassino

Timeline of Battle of Monte Cassino

Anzio Landings

ไดรฟ์ไปยังกรุงโรม

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: ยทธการเมดเตอรเรเนยน ขอมลใตคลปครบ (มกราคม 2022).