ประวัติพอดคาสต์

USS Champlin (DD-601) ออกจากอู่ต่อเรือบอสตัน ค.ศ. 1944

USS Champlin (DD-601) ออกจากอู่ต่อเรือบอสตัน ค.ศ. 1944

USS Champlin (DD-601) ออกจากอู่ต่อเรือบอสตัน ค.ศ. 1944

ที่นี่เราเห็นเรือพิฆาตชั้น Benson USS แชมปลิน (DD-601) ออกจากอู่ต่อเรือบอสตันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1944 โดยมีลูกเรืออยู่ที่ที่พัก วางแนวรางหากไม่ต้องการที่อื่น

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: เรองราวของเรอประจญบานสดแกรงของกองทพเรอสหรฐ USS MISSOURI BB-63 (ธันวาคม 2021).