ประวัติพอดคาสต์

เทคโนโลยีจรวดและสงครามโลกครั้งที่สอง

เทคโนโลยีจรวดและสงครามโลกครั้งที่สอง

เยอรมนีกับการพัฒนาจรวด

คลิปหนีบกระดาษ

เวอร์เนอร์ฟอนเบราน์

อเมริกาและเทคโนโลยีจรวด

สหราชอาณาจักรและเทคโนโลยีจรวด

ญี่ปุ่นและเทคโนโลยีจรวด

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: สารคดสงครามโลกครงท 2 ตอน จรวด V1 ขปนาวธนาวถแรกของโลก (มกราคม 2022).