ผู้นำนาซี

Max Amann

Artur Axmann

Martin Bormann

Karl Brandt

เลโอนาร์โดคอนติ

Rudolf Diels

อ็อตโตทริช

ฮันส์แฟรงค์

Roland Freisler

วิลเฮล์มฟริก

Hans Fritzsche

Walther Funk

Joseph Goebbels

Hermann Goering

Franz Gurtner

รูดอล์ฟเฮสส์

เที่ยวบินของ Hess พฤษภาคม 1941

เฮ็นฮิมม์เลอร์

ความตายของเฮ็นฮิมม์เลอร์

Karl Haushofer

Reinhard Heydrich

เฮ็นฮอฟฟ์แมน

เอินส์ท Kaltenbrunner

Lutz Graf Schwerin von Krosigk

ฮันส์ Lammers

Robert Ley

Joachim Von Ribbentrop

อัลเฟรดโรเซ็นเบิร์ก

เบอร์นาร์ดสนิม

Ernst Fritz Saukel

Hjalmar Schacht

Baldur von Schirach

Arthur Seyss-Inquart

Albert Speer

Julius Streicher

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: เปดประมลโทรศพทผนำนาซอดอลฟ ฮตเลอร (มกราคม 2022).