ประวัติพอดคาสต์

อเมริกา 2461 - 2482

อเมริกา 2461 - 2482

สหรัฐอเมริกา 2461

ยุคแจ๊ส

The Red Scare ในปี 1920

ปัญหา KKK และปัญหาด้านเชื้อชาติ

ข้อห้ามและพวกอันธพาล

อเมริกาในช่วงปี 1920

ข้อตกลงใหม่

Wall Street Crash of 1929 และผลที่ตามมา

เกษตรกรและข้อตกลงใหม่

คัดค้านข้อตกลงใหม่

ข้อตกลงใหม่ประสบความสำเร็จหรือไม่

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: เหรยญวชราวธ หนงบาท รชกาลท6 ชางสามเศยร ป2460. 4K (มกราคม 2022).