อิตาลี 2443 ถึง 2482

อิตาลีในปี 1900

อิตาลีและสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

มีนาคมในกรุงโรม

เบนิโตมุสโสลินี

เผด็จการของมุสโสลินี

การฆาตกรรมของ Matteotti

ชีวิตในฟาสซิสต์อิตาลี

เศรษฐกิจในฟาสซิสต์อิตาลี

มุสโสลินีและนิกายโรมันคาทอลิก

ประเทศอบิสซิเนีย

นโยบายต่างประเทศของอิตาลี

อิตาลีและเยอรมนี 2479 ถึง 2483


ดูวิดีโอ: ผอพยพรอดตายเรออบปางเดนทางถงอตาล (ตุลาคม 2021).