ประชาชนชาติเหตุการณ์

รัฐธรรมนูญอังกฤษ

รัฐธรรมนูญอังกฤษ

รัฐธรรมนูญอังกฤษ

กฎของกฎหมาย

อำนาจสูงสุดของรัฐสภา

การแยกพลังงาน

อนุสัญญาของรัฐธรรมนูญ

ความเป็นอิสระทางตุลาการ

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: ตนกำเนดแมกนา คารตา สงคมศกษาฯ (มกราคม 2022).