ประวัติพอดคาสต์

ห้องโถงใหญ่ นินนาจิ

ห้องโถงใหญ่ นินนาจิ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


วัดนินนาจิ (仁和寺)

วัด Ninna-ji เป็นวัดหลักของนิกาย Omuro ของศาสนาพุทธ Shingon ตั้งอยู่ใน Omuro เขต Ukyo เมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโต เรียกอีกอย่างว่าภูเขาโอจิ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ วัดคิว-โอมุโรโกโช-อะโท-นินนาจิ เป็นที่เคารพสักการะของอมิตาภะตถาคตและก่อตั้งโดยจักรพรรดิอุดะ เนื่องจากเป็นวัดที่มีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์อย่างลึกซึ้ง จึงได้ชื่อเล่นว่า "โอมุโรโกโช" (พระราชวังอิมพีเรียลโอมุโระ) จากการที่พระจักรพรรดิอูดะอาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากเข้าสู่ฐานะปุโรหิต โอมุโระที่ขึ้นชื่อในเรื่องต้นซากุระนั้นเต็มไปด้วยผู้แสวงบุญที่มาชมเชอร์รี่ในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง เรื่องราวของ "นักบวชแห่งวัด Ninna-ji" ซึ่งปรากฏในบทความเรื่อง "Tsurezuregusa" ก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่นกัน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ "ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณเกียวโต" จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมชม และยังมีห้องชาสำหรับสาธิตพิธีชงชา (มีค่าธรรมเนียม) ในพระราชวังโอมุโระอันเก่าแก่

ต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์

การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 886 ตามคำสั่งของจักรพรรดิโคโค แม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์ในปีหน้าโดยไม่เห็นการก่อสร้างแล้วเสร็จ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 888 โดยจักรพรรดิ Uda ที่รับช่วงต่อกิจการและตั้งชื่อวัด Nishiyama Gogan-ji แต่ไม่นานก็ถูกเรียกว่าวัด Ninna-ji ตามชื่อของยุคนั้น หลังจากที่จักรพรรดิอุดะเข้าสู่ฐานะปุโรหิต พระองค์ทรงสร้างที่อยู่อาศัยของนักบวชที่เรียกว่า "โอมุโระ" สำหรับตัวเขาเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดนินนาจิ การัน (อาราม) และอาศัยอยู่ที่นั่นในสมัยนั้นได้รับฉายาว่า "โอมุโระ (นินนาจิ) โกโช (อิมพีเรียล) พระราชวัง)". บนที่ตั้งของ "โอมุโระ" ขณะนี้มีกลุ่มอาคารในรูปแบบของพระราชวังที่เรียกว่าพระราชวังนินนาจิ ซากปรักหักพังของ Gosho (พระราชวังอิมพีเรียล) ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ

วัด Ninna-ji จึงได้รับการคุ้มครองจากราชวงศ์และขุนนางจนกระทั่งเจ้าชายในสมัยเมจิและสมาชิกของราชวงศ์จักรพรรดิทำหน้าที่เป็น Monzeki (หัวหน้านักบวช) ควบคุมทุกนิกายของพุทธศาสนาในฐานะหัวหน้าวัด Monzeki มันลดลงในสมัยมุโรมาจิ และ Garan (อาราม) ถูกเผาในสงครามโอนิน (ค.ศ. 1467-1477) อีกไม่นานในปี Kan'ei (1624-1644) โชกุนเอโดะได้รับการติดตั้ง Garan (อาราม) นอกจากนี้ ในปี Kan'ei ได้มีการย้าย Shishinden, Seiryoden, Tsunegoten และอาคารอื่น ๆ ไปที่บริเวณวัดจากพระราชวังอิมพีเรียลเก่าเมื่อสร้างใหม่ (ห้องโถงหลักปัจจุบัน Kondo คือ Shishinden เก่า)

การัน (อาราม)

คอนโดะ (ห้องโถงใหญ่ สมบัติของชาติ) _ เซเดนและชิชินเด็นจากพระราชวังอิมพีเรียลเก่าที่สร้างขึ้นในปี 1613 ถูกย้ายและสร้างใหม่ในปีคันเอ (1624-1644) และเป็นตัวอย่างอันมีค่าของสไตล์ชินเด็น-ซึคุริของ เวลา. ความรู้สึกของสถาปัตยกรรมพระราชวังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเมื่อถูกดัดแปลงจากพระราชวังเพื่อใช้เป็นวัดในพุทธศาสนา เช่น เปลี่ยนหลังคาจากเปลือกไม้สนเป็นกระเบื้อง เป็นต้น

มิเอโดะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ) – สร้างขึ้นจากวัสดุจากพระราชวังเซเรียวเดนของอดีตพระราชวังอิมพีเรียล ประดิษฐานผู้ก่อตั้งนิกาย Kukai

พระราชวัง Ninna-ji - เป็น Honbo ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเส้นทางจากประตู Nio-mon ไปยังประตู Chu-mon และเป็นที่ตั้งของพระจักรพรรดิ Uda ที่พำนักของเขา Shinden ถูกสร้างขึ้นใหม่จาก Tsunegoten ซึ่งเป็นพระราชวังอิมพีเรียลในยุคแรก ๆ ของยุคปัจจุบัน แต่ถูกไฟไหม้ในปี 2430 แม้ว่าโครงสร้างปัจจุบันจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายเมจิถึงช่วงต้นไทโชจนถึงการออกแบบของ Suekichi KAMEOKA อาคารและสวนมี บรรยากาศเหมือนพระราชวังเมื่อนานมาแล้ว

Ryokakutei (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ) - สร้างขึ้นใหม่จากคฤหาสน์ของ Korin OGATA จิตรกรยุคเอโดะ มีประตูทางเข้าขนาดเล็กที่ผิดปกติในผนังปีกใต้หลังคาสองชั้น

Hitotei (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ) – ห้องชาสไตล์กระท่อมมุงจากที่สร้างขึ้นตามความชอบของจักรพรรดิโคคาคุในช่วงปลายยุคเอโดะ มีทางเข้าวีไอพีที่มีวงกบประตูสูงเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องก้มตัว

มีอีกหลายแห่งรวมถึง Goju-no-to (เจดีย์ห้าชั้น), Kyozo (คลังคัมภีร์), ศาลเจ้า Kyusho Myojin, ประตู Goeido Chu-mon, Kannondo, Shoro (หอระฆัง), Nio- ประตู mon ประตู Chu-mon และประตู Hombo Omote-mon (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งหมด) ซึ่ง Iemitsu TOKUGAWA มีส่วนสนับสนุนมากมายในปี Kan'ei

สมบัติของชาติ

รูปปั้นไม้ Amida Sanson - ติดตั้งครั้งแรกในคอนโด (ห้องโถงใหญ่) ถูกย้ายไปที่ Reihokan (ห้องโถงสมบัติศักดิ์สิทธิ์) ของวัด กล่าวกันว่าเป็นวัตถุหลักของการสักการะเมื่อสร้างวัดในปี 888

รูปปั้นไม้นั่งของ Yakushi Nyorai - วัตถุหลักสำหรับการบูชา Reimeiden ทางด้านทิศเหนือของห้องโถงใหญ่ (ที่ประดิษฐานแผ่นฝังศพของหัวหน้านักบวชของวัด)
โครงร่างได้รับการชี้แจงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 โดยการสอบสวนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกียวโต และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติในปี พ.ศ. 2533 สร้างขึ้นโดยพระธาตุพุทธ Ensei และ Choen ในปี ค.ศ. 1103 ตามคำร้องขอของพระโอรสของจักรพรรดิชิราคาวะ คาคุเกียว โฮชินโนะ รูปปั้นไม้จันทน์ขนาดเล็ก ประณีต สูง 11 ซม. 24 ซม. เมื่อรวมรัศมีและฐานเข้าด้วยกัน รัศมีมีรูปของ Shichibutsu Yakushi และ Nikko/Gekko Bosatsu แท่นมี 3 ขุนพลแห่งสวรรค์ 3 องค์ในแต่ละด้าน

Kujaku Myoo (จิตรกรรม) - ภาพพุทธจากยุคซ่งเหนือของจีน

Hosoge Makie Houjubako - เครื่องเขินจากสมัยเฮอันตอนต้น มีค่าเป็นตัวอย่างของมากี้ยุคแรกๆ

Sanjutcho Sasshi และ Hosoge Karyobinga Makie Soku Sasshibako - Sanjutcho Sasshi เป็นคัมภีร์ Sasshi ขนาดเล็ก 30 เล่มที่ Kukai นำกลับมาจาก Tang China (ขนาดแต่ละอันคือ 10x10 ซม.) รวมถึงบางส่วนที่เขาคัดลอกด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของพุทธศาสนานิกายชินงอนมาช้านาน กล่องที่เกี่ยวข้องเป็นของขวัญจากราชสำนัก และเป็นตัวอย่างอันล้ำค่าของเครื่องเขินสมัยเฮอัน

Omuro Sojoki - บันทึกของหัวหน้านักบวชต่อเนื่องของวัด Ninna-ji สมัยคามาคุระ

Emperor Takakura Shinkan Shosoku - "Shinkan" หมายถึง "เขียนโดยจักรพรรดิ" และ "Shosoku" หมายถึงจดหมาย เขียนเมื่ออายุได้ 18 ปี เป็นงานเขียนเพียงเล่มเดียวที่เหลืออยู่ของจักรพรรดิทาคาคุระที่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่อายุยังน้อย

Emperor Go-Saga Shinkan Shosoku - งานเขียนเพียงฉบับเดียวยืนยันว่ามาจากจักรพรรดิ Go-Saga

Koteinaikei Meido (2 เล่ม)/Koteinaikai Taiso (24 เล่ม) - คำอธิบายเกี่ยวกับข้อความทางการแพทย์ของจีน "Koteinaikai" "เมอิโดะ" เป็นสำเนาจากคามาคุระถึงยุคศาลเหนือและใต้ "ไทโซ" มาจากสมัยเฮอัน

อิชินโป - สำเนาจากสมัยเฮอันตอนปลายของข้อความทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น "อิชินโป"

Shinshu Honzo - สำเนาสมัย Kamakura ของหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรในยุค Tang "Shinshu Honzo"

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

อาคาร
อาคาร 14 แห่งของวัด Ninna-ji: Gojyu-no-to (เจดีย์ 5 ชั้น), Kannondo, ประตู Chu-mon, ประตู Nio-mon, Shoro (หอระฆัง), Kyozo (คลังคัมภีร์), Goeido, ประตู Goeido Chu-mon, อาคาร 3 แห่งของศาลเจ้า Kusho Myojin, Ryokakutei, Hitotei

ภาพวาด
สีบนภาพเหมือนไหมของโชโตคุ ไทชิ
ภาพสีบนผ้าไหมของฮะจิมันชินเป็นพระ
ภาพขาวดำและภาพสีบนกระดาษของมิกเกียวสึ – 17 รายการ
หมึก Sumi บนกระดาษภาพของ Koso – 1 Scroll
หมึก Sumi บนกระดาษภาพของ Shitennozu – 1 Scroll
หมึก Sumi บนกระดาษ Miroku Bosatsu's Pictures Collection - 1 อัลบั้ม
หมึก Sumi บนกระดาษภาพของ Yakushi Junishinsho – 1 Scroll
หมึก Sumi บนกระดาษ Besson Zakki (พร้อมไอคอน) – 57 Scrolls

ประติมากรรม
รูปปั้นไม้ Aizen Myoo ในศาลเจ้าขนาดเล็ก
รูปปั้นยืนไม้ของคิสโชเทน
รูปปั้นนั่งไม้ของ Shitta Taishi*
รูปปั้นยืนไม้ของ Zojoten/Tamonten
รูปปั้นไม้นั่งของ Monju Bosatsu

*เดิมกำหนดให้เป็น "รูปปั้นไม้นั่งของโชโตคุ ไทชิ"
เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันในปี 2534

งานหัตถกรรม
โต๊ะสุมิโยชิมากิเอะ
Iroe Yoraku Monhanaike โดย Ninsei
กล่องสมบัติทองแดง โกโคเร ซังโคเร คุซึริวเร โกโคโช
Hitsuki Makie Inkstone กล่อง
โฮจู คัตสึมะ มองกิน โอฮิ

หมึกสุมิบนผ้าไหม Sonsho Darani Sutra ในภาษาสันสกฤต (เขียนโดย Fukusanzo)
คอนชิ คอนเด ยากุชิเกียว โดยจักรพรรดิโคคาคุ ถึงไซนิน ชินโนะ
คุจาคุเคียว, Vol. 2-3
จูจิเกียว นาราบินิ จูริกิเกียว/เอโครินเกียว
ฮกเกะ เจงกิ Vol. 2, 8
เนียวริน กิกิ
ฮันยาเกียว ริชูบง
Rishushaku โดย Jun'yu
Ninnaji Kuronuri Tebako Shogyo: 65 เล่ม 3 หนังสือ 138 รูปภาพ 32 ตัวอักษร 16 鋪 28 ใบ
ทันชิชิ คอนเดอิ ฮันเนีย ชินเกียว โดยจักรพรรดิซากุระมาจิ
Secret Mandala Jujushinron (ฉบับที่ 6) 10 รูปภาพ
สายจารินทร์ 2 รูปในเล่มเดียว
Manyoshu อรรถกถา 9 หนังสือ

มูโจโคชิกิ โดยจักรพรรดิโกะ-โทบะ
จดหมายจากจักรพรรดิโก-อุดะ (11 พ.ค. เรื่องการรับพระนาม)
จดหมายจากจักรพรรดิโกะ-อุดะ (20 กันยายน โทคุจิ 2)
จดหมายจากจักรพรรดิโกะไดโกะ (รำพึงเรื่องต่างๆ)
จดหมายจากจักรพรรดิโกะไดโกะ (รำพึงในคืนเหงา)
Kujaku Myoo Dokyodangu'nado Sosho Kishomon
ฮินามิกิ ซังเคซึ โจคิว ปี 3-4
จดหมาย (โคยาโอมุโระ จดหมาย: 1 เคโซอิน มิยาโนะโฮอิน จดหมาย: 1 ฉบับร่าง ตอบกลับ: 2)
Joganji Konpon Mokuroku (9 มีนาคม, Jogan 14)
Hoshoin Ryodenchi Kugen Funshitsujo (8 กรกฎาคม, Anna 2)

(ทรัพยากรทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์)
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากบริเวณวัดนินนาจิ
แผนที่ประเทศญี่ปุ่น

โอมุโระ 88 แห่ง

ในปี ค.ศ. 1827 (Bunsei 10) Fukaishin'in Omuro/Sainin Hosshinno เจ้าอาวาสองค์ที่ 29 ของวัด Ninna-ji ได้สั่งให้ผู้ดูแล Totomi-no-kami HISATOMI สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปแสวงบุญ 88 แห่งได้ ชิโกกุทำให้เขาไปแสวงบุญและนำทรายจากวัด 88 แห่งบนชิโกกุกลับมา เริ่มขึ้นเมื่อเขาสร้างแบบจำลองของ Shikoku 88 Temple Pligrimage บนภูเขา Joju ในบริเวณวัด Ninna-ji โดยมีวัด 88 แห่งที่เขาใส่ทรายที่เขานำกลับมา

เป็นการจาริกแสวงบุญที่สร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบย่อส่วนบนภูเขาโจจูซึ่งมีวัด 88 แห่งของชิโกกุ วัดขนาดเล็กเหล่านี้มีระยะห่างตามเส้นทางบนภูเขาประมาณ 3 กม. แต่ละวัดจาก 88 แห่งประดิษฐานรูปเคารพหลักเดียวกันกับหนึ่งใน 88 วัดของชิโกกุพร้อมกับโคโบ-ไดชิ เรียกอีกอย่างว่าภูเขาโจจู 88 แห่ง

วัด Ninna-ji เคยสนับสนุน "Omuro Ninna-ji Temple Mt. Joju 88 Places Stamp Hike" 6 ครั้งต่อปี

โอมุโระซากุระ

ต้นซากุระของวัด Ninna-ji ได้รับการขนานนามว่า "Omuro-zakura" มีประมาณ 200 ตัวและมีดอกซ้อน พวกเขาบอกว่าต้นไม้นั้นสั้นมากเพราะหินแข็งที่นั่น และไม่สามารถหยั่งรากลึกได้ เพราะอาจกล่าวได้ว่า "ฮานะ กะ ฮิกุย" (ปุนหมายถึงทั้ง "ดอกไม้ต่ำลงกับพื้น" และ "จมูกเล็ก") ต้นไม้จึงมีชื่อเล่นว่า "โอตาฟุกุ (หญิงจมูกเล็กมาก) - เชอร์รี่" โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะออกดอกช้าหลังวันที่ 20 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลในเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองที่มีต้นซากุระที่มีชื่อเสียงมากมาย

ฉากภาพยนตร์ในวัดนินนาจิ
ยอดนักสืบโคนัน: ทางแยกในเขาวงกต

เข้าไป

Kyoto City Bus, Kyoto Bus, JR West Bus: ลงที่ป้าย Omuro Ninna-ji Temple
เดิน 5 นาทีจากสถานี Omuro Ninna-ji ของ Keifuku Electric Railroad

การเข้าชมบริเวณนั้นมักจะไม่เสียค่าเข้าชม โดยจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมชมโกเท็น (พระราชวัง) และโฮเรคัง (โถงสมบัติศักดิ์สิทธิ์) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เทศกาลซากุระจะจัดขึ้นเมื่อผลเชอร์รี่โอมุโระบาน (เมษายน) และต้องเสียค่าเข้าชมสำหรับการเข้าพื้นที่ตลอดจนการชมอาคารในช่วงเวลาดังกล่าว

งานอ้างอิง

"การท่องเที่ยววัดเก่าแก่ของเกียวโต 11: วัด Ninna-ji" โดย Kenkichi YAMAMOTO และ Taien MORI แก้ไขโดย Yasushi INOUE และ Zenryu TSUKAMOTO Tankosha, 1977
"คู่มือภาพประกอบสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโชวะ เกียวโต: ราคุไซ" โทชิโนริ ทาเคมุระ ชินชินโด 1983
"Asahi Hyakka รายสัปดาห์: สมบัติประจำชาติของญี่ปุ่น" ลำดับที่ 14 (วัด Ninna-ji), Asahi Shimbunsha, 1997
"ชื่อสถานที่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น: ชื่อสถานที่ของเมืองเกียวโต" Heibonsha
"พจนานุกรมคาโดคาวะชื่อสถานที่ของญี่ปุ่น: เกียวโต" Kadokawa Shoten
"สารานุกรมประวัติศาสตร์แห่งชาติ" Yoshikawa Kobunkan

© A. C. Yu &mdash สร้างขึ้นจากคลังข้อมูลสองภาษาภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษของบทความ Kyoto ของ Wikipedia ของ Wikipedia ซึ่งแปลโดย National Institute of Information and Communications Technology (NICT) จากประโยคภาษาญี่ปุ่นบน Wikipedia ใช้ภายใต้ CC BY-SA


นินนาจิ

Ninna-ji ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกียวโตตอนกลาง เป็นวัดหลักของนิกายโอโมโระของพุทธศาสนานิกายชินงงในญี่ปุ่น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก "อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเกียวโตโบราณ (เมืองเกียวโต อุจิ และโอสึ)" ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก พร้อมด้วยวัดอื่นๆ อีก 16 แห่ง ศาลเจ้าชินโต และสถานที่อื่นๆ

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในที่สุดก็มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการและตั้งชื่อว่า "นินนาจิ" โดยจักรพรรดิอุดะในปี 888 จากนั้นจักรพรรดิอุดะก็ประทับอยู่ในบริเวณวัดเป็นเวลาประมาณสามสิบปีหลังจากที่พระองค์เกษียณ

อาคารหลายหลังที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่ Ninna-ji สร้างขึ้นในสมัยของโชกุน Tokugawa ที่สาม Tokugawa Iemitsu (r. 1623-1651) ของวัด คอนโด (ห้องโถงใหญ่ แปลตรงตัวว่า "ห้องโถงสีทอง") ซึ่งปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต ซึ่งประกอบด้วยหอระฆัง มิเอะโด คันนงโด โถงพระสูตร เจดีย์ห้าชั้น และนิโอ -mon (ประตู) ทุกวันจนถึงเวลาของ Tokugawa Iemitsu และถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งหมด


ในบรรดาวัดหลายแห่งในแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกของเกียวโต วัด Ninna-ji เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุด ซากุระมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

ฉันวิหารหลวง

วัด Ninna-ji มีลักษณะเหมือนกันกับวัดเกียวโตหลายแห่ง: ประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงกับอำนาจของจักรพรรดิอย่างใกล้ชิด เรื่องราวนี้เริ่มต้นในศตวรรษที่ 9 โดยสร้างเสร็จตามคำสั่งของจักรพรรดิอุดะ ซึ่งกลายเป็นเจ้าอาวาสคนแรกหลังจากสละราชสมบัติเมื่ออายุ 31 ปี หลังจากนั้น บุตรชายของเจ้าอาวาสของวัด Ninna-ji ล้วนเป็นจักรพรรดิที่สืบต่อกัน

ด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็นที่รู้จักในนามพระราชวังอิมพีเรียลโอมุโระ ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนสอนศาสนาพุทธที่วัดแห่งนี้ได้รับ อาคารหลายหลังรวมถึงห้องโถงใหญ่ (คอนโด), ยังเป็นไปตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังอิมพีเรียล

คอมเพล็กซ์วัดที่มีเอกลักษณ์

เรามองหาความทรงจำในช่วงเวลานั้นอย่างไร้ประโยชน์: อาคารที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็ด อย่างไรก็ตาม วัด Ninna-ji ยังคงนำเสนอตัวอย่างของวัดทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ห้องโถงใหญ่ แต่มีวัดด้านข้างขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนที่หายไปในสวน นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเดินเล่นระหว่างวัดต่างๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อย่างไรก็ตาม หัวใจของวัดคือห้องโถงใหญ่และเจดีย์ห้าชั้น เยี่ยมชมวังโกเท็นหรือวัด ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของเจ้าอาวาส ทั้งสถานที่ดูสง่างามอย่างแท้จริง เสริมด้วยสวนและสระน้ำประดิษฐ์ในสมัยเอโดะ คุณจะพบศาลาชาหลายแห่งที่นั่น

ป่าต้นซากุระ

วัด Ninna-ji ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโต ใกล้กับ Ryoan-ji และ Kinkaku-ji ที่มีชื่อเสียง ด้วยเหตุนี้ นักท่องเที่ยวจึงมักจะไปเยี่ยมชมวัดทั้งสามแห่งนี้ในครึ่งวันเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มาดูวัดเชอร์รี่สีดำที่มีชื่อเสียง โอมุโระซากุระซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะบานที่วัดในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน

เมื่อถึงฤดูซากุระ บริเวณวัดจะเปลี่ยนเป็นทะเลกลีบดอกสีขาวอมชมพู สวนกว้างใหญ่และมีต้นซากุระที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ป่าซากุระแห่งนี้เป็นป่าต้นซากุระที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต มันเป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำสำหรับการชมดอกซากุระในเกียวโตโดยธรรมชาติ


ทัวร์รถราง Randen สู่มรดกโลก Ninna-ji

มีวัดและศาลเจ้าหลายแห่งในเกียวโต แต่หลายแห่งก็แออัดเพราะนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่เกียวโตทุกวัน แต่ไม่ต้องกังวลไป มีสถานที่ดีๆ บางแห่งในเกียวโตที่ไม่พลุกพล่าน แต่วัด Ninna-ji อยู่ในระดับที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง วัดนี้เป็นมรดกโลกและยังคงไม่พลุกพล่าน แต่จริงๆ แล้วเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับการเดินเล่น รอบสวนญี่ปุ่น!

ดังนั้น มาร่วมเดินทางไปกับนักเขียนของเรา Vanessa ในการเดินทางเพื่อค้นหาว่า Ninna-ji นั้นมีความน่าสนใจอย่างไร


ทุกคนรู้ดีว่าอาราชิยามะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่คุณต้องไป แต่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในเกียวโต วาเนสซ่าแนะนำว่าให้ไปที่ Arashiyama ในตอนเช้า แล้วไปวัด Ninna-ji ในตอนบ่าย!


สถานีที่อยู่ใกล้กับนินนาจิมากที่สุดคือโอมุโระ นินนาจิ และใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อไปยังสถานีนี้จากอาราชิยามะ โปรดทราบว่าคุณต้องเปลี่ยนรถรางที่สถานี Katabiranotsuji

หลังจากที่คุณลงที่สถานี Katabiranotsuji แล้ว ให้ไปที่รถรางที่อยู่ตรงข้ามกับคุณเพื่อไปยังสถานี Kitano-Hakubaicho

การนั่งรถรางไปยังสถานี Omuro Ninna-ji นั้นใช้เวลาไม่นานในการชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากหน้าต่างรถราง สถานีของ Randen ทั้งหมดมีขนาดเล็ก และฉันก็คิดว่ามันน่ารักด้วย


ก่อนอื่น คุณจะได้เห็นประตูนิโอมอนขนาดใหญ่ของวัดนินนาจิ ประตูนี้มีความสูง 18.7 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามประตูที่ยิ่งใหญ่ของเกียวโตควบคู่ไปกับประตูของ Chion-in และ Nanzen-ji


ทั้งสองด้านของประตู คุณจะเห็นรูปปั้นที่เรียกว่า Kongorikishi เนื่องจากรูปปั้นทั้งสองนี้ ประตูจึงถูกเรียกว่านิโอมอน ประตูของกษัตริย์ทั้งสอง

*ระยะเวลาที่ต้องการ: ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง


สถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทัวร์วัดคือจากพระราชวังโกเท็น! วังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิอุดะ และความรู้สึกของจักรพรรดิยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่นที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่ออีกสองแห่ง

/>

วัดหลายแห่งในเกียวโตห้ามไม่ให้คุณถ่ายรูป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่รู้ว่าคุณสามารถถ่ายรูปใน Ninna-ji ได้มากเท่าที่คุณต้องการ พวกเขายังมี Wi-Fi ฟรี ดังนั้นคุณจึงสามารถอัปโหลดรูปภาพของคุณไปยัง Facebook และ Instagram ได้โดยตรง

แต่อย่าลืมว่าวังโกเท็นนั้นเก่า ดังนั้นควรระวังอย่าพึ่งพิงสิ่งของ


หลังจากเดินผ่านประตูนิโอมอนแล้ว คุณจะเห็นเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทางด้านซ้ายมือ ซึ่งคุณสามารถซื้อตั๋วเข้าชมพระราชวังโกเท็นได้ในราคา 500 เยน

หลังจากผ่านประตู Honbo Omotemon แล้ว คุณจะเห็นทางเข้าพระราชวัง

*อย่าลืมถอดรองเท้าก่อนเข้าพระราชวังโกเท็น


ในพระราชวังโกเต็น สิ่งแรกที่คุณควรทำคือถ่ายรูปสวนหินที่สวยงามแห่งนี้ หนานเท


นั่งริมทางเดินวัดและหยุดพัก ง่ายที่จะผ่อนคลายที่ Ninna-ji


จากสวน Hokutei คุณจะเห็นวิวที่สวยงามของเจดีย์ห้าชั้น มีเพียง Ninna-ji ในเกียวโตเท่านั้นที่มีสวนจากที่ซึ่งคุณสามารถมองเห็นเจดีย์ห้าชั้นได้ ดังนั้นอย่าลืมถ่ายภาพสถานที่อันน่าทึ่งนี้ด้วย!พระราชวังโกเต็นประกอบด้วยอาคารสี่หลัง ได้แก่ ชิโรโชอิน ชินเด็น คุโรโชอิน และเรเมอิเดน ทางเดินนี้นำไปสู่เมือง Reimeiden เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูป


ทางเดินนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของญี่ปุ่น ดังนั้นอย่าลืมถ่ายรูปที่นี่


จุดที่ 4: ภาพวาดประตูบานเลื่อน

ภาพวาดประตูบานเลื่อนที่ Ninna-ji นั้นสวยงามมากจนทำให้คุณหยุดอยู่กับที่ นอกจากสวนแล้ว ประตูบานเลื่อนเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันดับสองของพระราชวัง

นอกจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวัดและการถ่ายภาพแล้ว คุณยังสามารถซื้อของที่ระลึกได้อีกด้วย

ถั่วเหล่านี้ทำขึ้นโดยความร่วมมือกับร้านขนมชื่อดังของเกียวโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วที่เคลือบด้วยมัทฉะนั้นรสชาติค่อนข้างดี! และยิ่งไปกว่านั้น แพ็คเกจยังมีรูปภาพของ Ninna-ji ติดอยู่ด้วย

Ninna-ji ไม่ใช่แค่เรื่อง Goten Palace! มีหลายสิ่งให้ดูที่วัด เช่น เจดีย์ห้าชั้น และห้องโถงใหญ่คอนโด จึงมีสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากมายให้ถ่ายรูป


ก่อนอื่นคุณต้องไปดูเจดีย์ห้าชั้นของนินนาจิ เจดีย์สวยมากจนมักถูกนำมาแสดงในภาพยนตร์ญี่ปุ่น


ถัดมาคือห้องโถงใหญ่คอนโดซึ่งเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่น นี่เป็นตัวอย่างที่หายากของสถาปัตยกรรมจักรวรรดิ ดังนั้นอย่าลืมพิจารณาให้ดี!

* คอนโดอยู่ระหว่างการปรับปรุงจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560


อย่าลืมว่าคุณยังสามารถรับหนังสือตราประทับของวัดโกะชุอินแห่งความทรงจำที่วัดได้อีกด้วย! ตราประทับชูอินของนินนาจิเป็นผลงานศิลปะในตัวมันเอง


หอระฆังของนินนาจิเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ร่วง เมื่อหอคอยล้อมรอบด้วยใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงสีแดงเข้ม ดูเหมือนว่าหอคอยจะลุกเป็นไฟ!

นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าไปเยี่ยมชมอีกมากมายที่วัด เช่น มิเอโดะ ซึ่งมีพระไตรปิฎกและรูปปั้นที่สำคัญมากมาย และยังมีอาคารที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย Ninna-ji เป็นวัดที่ให้โอกาสการถ่ายภาพไม่รู้จบ!


ในฤดูใบไม้ผลิ โอมุโระ ซากุระแห่งนินนาจิที่บานปลายฤดูนั้นมีชื่อเสียงมากในเกียวโต ถึงกับมีคำกล่าวที่ว่า

ฉันไปที่ Ninna-ji ในฤดูใบไม้ผลิและได้เห็น Omuro Sakura จริง ๆ แล้วดอกไม้สีชมพูและสีขาวสวยมาก! ร่วมกับวัดทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ตัดสินใจมาญี่ปุ่น

ในฤดูร้อน Ninna-ji รู้สึกสดชื่น อย่างไรก็ตาม วัดก็ไม่ร้อนเท่าส่วนอื่นๆ ในเกียวโต


แม้ว่า Ninna-ji จะโด่งดังที่สุดจากดอกซากุระ แต่ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงของวัดก็สวยไม่แพ้กัน วิธีที่ Ninna-ji ล้อมรอบด้วยใบไม้สีแดงและสีเหลืองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

ในฤดูหนาว วัดจะเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นสีขาวทั้งหมด

ครั้งนี้ฉันอยู่ที่ Ninna-ji ในเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องจากวัดจะเปลี่ยนโฉมใหม่ในแต่ละฤดูกาล ฉันจึงตั้งตารอที่จะได้ไปอีกครั้งจริงๆ


ดังนั้น คุณควรใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในช่วงบ่ายของคุณเพื่อดูวัด Ninna-ji และฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับมัน! วัดนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด

เนื่องจากวัดหลายแห่งในเกียวโตเกือบแออัด จึงเป็นเรื่องดีที่รู้ว่ายังมีอัญมณีที่ซ่อนอยู่เช่น Ninna-ji ดังนั้น เมื่อคุณมาที่เกียวโต อย่าลืมว่า Ninna-ji เป็นวัดที่ผ่อนคลายที่สุดในเมืองหลวงโบราณแห่งนี้!


หลังจากที่คุณได้เห็น Ninna-ji แล้ว คุณสามารถเดินทางต่อบนเส้นทาง Kinukake-no-michi ซึ่งนำไปสู่ ​​Ryoan-ji และ Kinkaku-ji หรือนั่งรถบัสกลับไปที่ตัวเมืองเกียวโต นี่หมายความว่าวันของเราใน Ninna-ji ได้สิ้นสุดลงแล้ว!


ประวัติศาสตร์

Ninna-ji ก่อตั้งขึ้นในสมัยเฮอันตอนต้น ในปี ค.ศ. 886 จักรพรรดิโคโคได้รับคำสั่งให้สร้างวัดนิชิยามะ โกกันจิ เพื่อเป็นพรแก่ประเทศชาติและเผยแพร่คำสอนทางพุทธศาสนา แต่พระองค์ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อดูความสมบูรณ์ของวัด จักรพรรดิอุดะทรงเห็นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 888 [2] และตั้งชื่อว่า "นินนา" หลังจากปีแห่งรัชกาลของจักรพรรดิโคโคตอนปลาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 888 ถึง พ.ศ. 2412 จักรพรรดิที่ครองราชย์จะส่งลูกชายไปที่วัดเพื่อรับตำแหน่งหัวหน้านักบวชเมื่อมีตำแหน่งว่าง

หลังจากเกษียณจากบัลลังก์ จักรพรรดิอูดะกลายเป็นมอนเซกิคนแรกหรือนักบวชชั้นสูงแห่งนินนาจิ นับแต่นั้นมาจนถึงสิ้นสมัยเอโดะ วัดได้เห็นการสืบทอดของหัวหน้านักบวชในราชวงศ์

ในปี ค.ศ. 1467 วัดถูกทำลายด้วยไฟและการสู้รบในสงครามโอนิน มันถูกสร้างใหม่ประมาณ 150 ปีต่อมา ต้องขอบคุณ Kakushin Hosshinnō ลูกชายคนโตของจักรพรรดิโกะ-โยเซอิ ผู้ซึ่งขอความช่วยเหลือจากโทคุงาวะ อิเอมิตสึ โชกุนคนที่สามของโชกุนโทคุงาวะ การฟื้นคืนพระชนม์ใกล้เคียงกับการสร้างพระราชวังอิมพีเรียลขึ้นใหม่ในเกียวโต และได้รับทุนสนับสนุนจากจักรวรรดิ

ประเพณีของการมีขุนนางหรือบุคคลในสายเลือดจักรพรรดิทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของวัดสิ้นสุดลงด้วย Monzeki ที่ 30, Junnin Hosshinnōในปลายสมัยเอโดะ

อาคารที่หลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 และมีเจดีย์ห้าชั้นและสวนเชอร์รี่แคระ ตัววัดเองมีผนังฉากที่ทาสีอย่างสวยงามและสวนที่มีกำแพงล้อมรอบที่สวยงาม


500 เยนสำหรับโกเท็นคอมเพล็กซ์ 300 เยนสำหรับพิพิธภัณฑ์ (เปิดเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง) เราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเป็นหลักเพราะเราโชคดีที่ได้ไปที่นั่นเมื่อเปิด วัตถุนั้นน่าสนใจอย่างแน่นอน แต่ป้ายภาษาอังกฤษแย่และเราก็ต้องงุนงง ยังคงเป็นช่วงสั้น ๆ และหวานที่ฉันจะพูดซ้ำ

เดินทางมาโดยรถบัสจากสถานีรถไฟเกียวโต บัตรโดยสารครอบคลุมหลายใบรวมถึง Japan Rail Pass แต่ไม่ใช่บัตรโดยสารแบบวันเดียวสำหรับรถประจำทางในเมือง ในฤดูท่องเที่ยว รถประจำทางจะยาว รถออกทุกๆ 20 ถึง 30 นาที และใช้เวลาเดินทาง 30 ถึง 40 นาที

เรามาถึงโดยเส้นทาง Randen Line – Ninna-Ji ซึ่งมีจุดแวะพักของตัวเอง (B5) และหลังจากนั้นก็เดินไปที่ Ryoan-ji และ Kinkaku-ji

การเยี่ยมชมวัดของเกียวโตเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้น คุณเคยไป?


โคมหน้าศาลาทอง วัดนินนาจิ

บัญชี Easy-access (EZA) ของคุณอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรของคุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับการใช้งานต่อไปนี้:

 • แบบทดสอบ
 • ตัวอย่าง
 • คอมโพสิต
 • เลย์เอาต์
 • ตัดหยาบ
 • แก้ไขเบื้องต้น

โดยจะแทนที่ใบอนุญาตประกอบออนไลน์มาตรฐานสำหรับภาพนิ่งและวิดีโอบนเว็บไซต์ Getty Images บัญชี EZA ไม่ใช่ใบอนุญาต ในการทำให้โครงการของคุณเสร็จสิ้นด้วยเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดจากบัญชี EZA ของคุณ คุณต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาต จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เช่น

 • การนำเสนอแบบกลุ่มสนทนา
 • การนำเสนอภายนอก
 • เอกสารขั้นสุดท้ายที่แจกจ่ายภายในองค์กรของคุณ
 • เอกสารใด ๆ ที่แจกจ่ายภายนอกองค์กรของคุณ
 • สื่อใดๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (เช่น โฆษณา การตลาด)

เนื่องจากคอลเล็กชันได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เก็ตตี้อิมเมจจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายการใดจะสามารถใช้ได้จนกว่าจะถึงเวลาออกใบอนุญาต โปรดตรวจสอบข้อจำกัดใดๆ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตอย่างละเอียดในเว็บไซต์ Getty Images และติดต่อตัวแทน Getty Images ของคุณหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ บัญชี EZA ของคุณจะคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งปี ตัวแทน Getty Images ของคุณจะปรึกษาเรื่องการต่ออายุกับคุณ

การคลิกปุ่มดาวน์โหลดแสดงว่าคุณยอมรับความรับผิดชอบในการใช้เนื้อหาที่ยังไม่ได้เผยแพร่ (รวมถึงการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ) และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดใดๆ


ห้องโถงทองคำของวัด Ninna-ji, Ukyo-ku, Kyoto

บัญชี Easy-access (EZA) ของคุณอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรของคุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับการใช้งานต่อไปนี้:

 • แบบทดสอบ
 • ตัวอย่าง
 • คอมโพสิต
 • เลย์เอาต์
 • ตัดหยาบ
 • แก้ไขเบื้องต้น

โดยจะแทนที่ใบอนุญาตประกอบออนไลน์มาตรฐานสำหรับภาพนิ่งและวิดีโอบนเว็บไซต์ Getty Images บัญชี EZA ไม่ใช่ใบอนุญาต ในการทำให้โครงการของคุณเสร็จสิ้นด้วยเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดจากบัญชี EZA ของคุณ คุณต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาต จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เช่น

 • การนำเสนอแบบกลุ่มสนทนา
 • การนำเสนอภายนอก
 • เอกสารขั้นสุดท้ายที่แจกจ่ายภายในองค์กรของคุณ
 • เอกสารใด ๆ ที่แจกจ่ายภายนอกองค์กรของคุณ
 • สื่อใดๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (เช่น โฆษณา การตลาด)

เนื่องจากคอลเล็กชันได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เก็ตตี้อิมเมจจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายการใดจะสามารถใช้ได้จนกว่าจะถึงเวลาออกใบอนุญาต โปรดตรวจสอบข้อจำกัดใดๆ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตอย่างละเอียดในเว็บไซต์ Getty Images และติดต่อตัวแทน Getty Images ของคุณหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ บัญชี EZA ของคุณจะคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งปี ตัวแทน Getty Images ของคุณจะปรึกษาเรื่องการต่ออายุกับคุณ

การคลิกปุ่มดาวน์โหลดแสดงว่าคุณยอมรับความรับผิดชอบในการใช้เนื้อหาที่ยังไม่ได้เผยแพร่ (รวมถึงการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ) และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดใดๆ


คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งต่อไปนี้พร้อมกับ Ninnaji visit

■ประสบการณ์ "งานเช้า" อันล้ำค่า
หากคุณพักที่ "โอมุโรคะไคคัง" ท่ามกลางสายตาของวัดนินนาจิ คุณจะได้สัมผัสกับการทำงานตอนเช้าที่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของสาธารณะ "คินโด (สมบัติของชาติ)" ฟังบทสวดพระสูตรและสวดมนต์เบาๆใต้แสงเทียนทำให้รู้สึกสดชื่น

■"ซากุระโอมุโระ" ที่มีชื่อเสียง
ซากุระโอมุโระมีชื่อเสียงจากการออกดอกช้าตั้งแต่สมัยเอโดะ และปรากฏในเพลงวากะหลายเพลง ผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมชมวัดนินนาจิประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกซากุระโอมุโระมองเห็นได้ เป็นทัศนียภาพอันงดงามที่รัฐบาลกำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 (ไทโช 13)

■หลากหลาย "พระเครื่อง"
โคลเวอร์ที่แท้จริงใช้สำหรับ "Happiness (Clover) Amulet" และขอเชิญความสุขมากมาย “พระเครื่องโอมุโระ ซากุระ ไคอุน” ขออวยพรให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรง เป็นที่นิยมสำหรับของที่ระลึก ตัวละ 500 เยน

■"ซากุระ โอมิคุจิ"
กล่องรูปทรงดอกซากุระมีโอมิคุจิแบบม้วน และคุณสามารถนำภาชนะดอกซากุระกลับบ้านและใช้เป็นเครื่องประดับได้ มีสองสีให้เลือก สีชมพูและสีขาว: 300 เยน

นิทรรศการพิเศษ Kannon-do แจ้ง

นิทรรศการพิเศษเฮเซคัน นินนาจิ คันนอนโด
ฤดูใบไม้ผลิ 15 พ.ค. (พุธ) - 15 ก.ค. (จันทร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ฤดูใบไม้ร่วง 7 กันยายน (เสาร์) - 24 พฤศจิกายน (อาทิตย์), 2019
เวลาทำการ: 9:30-16:30 น. (เข้าได้ถึง 16:00 น.)
※ระยะเวลาในการชมอาจถูกจำกัดด้วยกิจกรรมทางศาสนา กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Ninnaji สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าเข้าชม: 1,000 เยน (รวมของที่ระลึก) ฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมหรือต่ำกว่า
※ค่าเข้าชมฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมหรือต่ำกว่าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไป

มรดกโลก Shingon-Shu Omuro-ha Souhonzan Ninnaji

โทร : 075-461-1155 ที่อยู่: :33 Omuro Ouchi, Ukyo-ku, Kyoto City
 • มีนาคม-พฤศจิกายน 9:00-17:00 น. (เข้าได้ถึง 16:30 น.)
 • ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 9:00-16:30 น. (เข้าได้ถึง 16:00 น.)
 • เดิน 15 นาทีหรือนั่งแท็กซี่ 5 นาทีจาก "สถานี Hanazono" ของ JR
 • JR 40 นาทีโดยรถบัสเมืองจาก "สถานีเกียวโต"
 • 40 นาที โดยรถบัสในเมืองจาก "สถานีซันโจ" (รถไฟฟ้าเคฮัง)
 • รถบัสเมือง 30 นาทีจาก "สถานี Omiya" (รถไฟ Hankyu Electric)
 • 25 นาที โดยรถบัสในเมืองจาก "สถานี Saiin" (รถไฟ Hankyu Electric)
 • ※ มีสถานที่และเวลาที่ต้องเสียค่าเข้าชม

ฉันเกิดและโตที่เกียวโต ฉันชอบบรรยากาศแบบหลวม ๆ ที่ไม่เหมือนใครของเกียวโตและการเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

ช่างภาพ
คันสุเกะ อิฮาระ

ช่างภาพที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งทำงานด้านโฆษณาและนิตยสารอย่างกว้างขวาง เขายังเป็นผู้สร้างอารมณ์ของทีมยิงปืนอีกด้วย เขาชอบเกียวโตที่ซึ่งประวัติศาสตร์เก่าและวัฒนธรรมสมัยใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัว โชรินจิ เคนโฮ ยอนดัน.


ดูวิดีโอ: เดนชมบานเมองญปน ยานคตะยะมะ เกยวโต คนญปนรายไดเยอะอยยงไง?! (อาจ 2022).