ประวัติพอดคาสต์

วัดสาธุการ (ด้านข้าง)

วัดสาธุการ (ด้านข้าง)


มัสยิด Sat Gambuj

NS มัสยิด Sat Gambuj (เบงกาลี: সাত গম্বুজ মসজিদ , สว่าง 'มัสยิดเจ็ดยอด') อยู่ใกล้กับชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของธากาในพื้นที่โมฮัมหมัดปูร์ [1] เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมสไตล์โมกุลประจำจังหวัดที่นำมาใช้ในบังคลาเทศในศตวรรษที่ 17 ลักษณะเด่นที่สุดของมัสยิดคือโดมทรงกระเปาะเจ็ดยอดที่ยอดหลังคาและครอบคลุมห้องละหมาดหลัก อาจสร้างขึ้นโดยผู้ว่าราชการ Shaista Khan อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ในสถานที่โรแมนติกบนฝั่งสูง 15 ฟุตที่มีค้ำยันซึ่งมองเห็นที่ราบน้ำท่วมถึงที่กว้างใหญ่ [2]

มัสยิด Sat Gambuj
ศาสนา
สังกัดอิสลาม
สาขา/ประเพณีซุนนี
ที่ตั้ง
ที่ตั้งMohammadpur, ธากา, บังคลาเทศ
สถาปัตยกรรม
พิมพ์มัสยิด
สไตล์อิสลาม
วันที่ก่อตั้งปลายศตวรรษที่ 17
โดม7


สารบัญ

Jyotisha กล่าวว่า Monier-Williams มีรากฐานมาจากคำว่า โยธิช ซึ่งหมายถึงแสงสว่าง เช่น ดวงตะวัน ดวงจันทร์ หรือเทวโลก คำว่า โยธิชา รวมถึงการศึกษาดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และศาสตร์แห่งการจับเวลาโดยใช้การเคลื่อนไหวของวัตถุทางดาราศาสตร์ [13] [14] มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเวลา รักษาปฏิทิน และทำนายฤกษ์มงคลสำหรับพิธีกรรมเวท [13] [14] [15]

Jyotiṣa เป็นหนึ่งใน Vedāṅga หกสาขาวิชาเสริมที่ใช้เพื่อสนับสนุนพิธีกรรมเวท [16] : 376 ต้น jyotiṣa เกี่ยวข้องกับการจัดทำปฏิทินเพื่อกำหนดวันที่สำหรับพิธีบูชายัญ [16] : 377 ไม่มีอะไรเขียนเกี่ยวกับดาวเคราะห์ [16] : 377 มีการกล่าวถึง "ปีศาจ" ที่ก่อให้เกิดอุปราคาใน Atharvaveda และ Chandogya Upaniṣad ซึ่งกล่าวถึงราหู [16] : 382 ระยะ กราฮาซึ่งปัจจุบันหมายถึงดาวเคราะห์ แต่เดิมหมายถึงปีศาจ [16] : 381 สิกเวทยังกล่าวถึงปีศาจที่ก่อให้เกิดอุปราคาว่า Svarbhanu อย่างไรก็ตามคำเฉพาะเจาะจง กราฮา มิได้นำมาประยุกต์ใช้กับชาวสวาภานุจนกระทั่งภายหลัง มหาภารตํ และ รามายาทัง. [16] : 382

รากฐานของโหราศาสตร์ฮินดูเป็นแนวคิดของบันดูแห่งพระเวท (คัมภีร์) ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างพิภพเล็กและมหภาค การปฏิบัติอาศัยหลักในราศีดาวฤกษ์ซึ่งแตกต่างจากราศีเขตร้อนที่ใช้ในโหราศาสตร์ตะวันตก (ขนมผสมน้ำยา) ในเรื่องที่ อยานาสสฺ การปรับขึ้นสำหรับ precession ของ vernal equinox อย่างค่อยเป็นค่อยไป โหราศาสตร์ฮินดูรวมถึงระบบย่อยที่หลากหลายของการตีความและการทำนายด้วยองค์ประกอบที่ไม่พบในโหราศาสตร์ขนมผสมน้ำยา เช่น ระบบคฤหาสน์ทางจันทรคติ (นักษัตร). ภายหลังการถ่ายทอดโหราศาสตร์ขนมผสมน้ำยาเท่านั้นที่ลำดับของดาวเคราะห์ในอินเดียได้รับการแก้ไขในสัปดาห์เจ็ดวัน [16] : 383 [17] ขนมผสมน้ำยา โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ยังส่งสัญญาณสิบสองราศีที่เริ่มต้นด้วยราศีเมษและสถานที่ทางโหราศาสตร์สิบสองแห่งเริ่มต้นด้วยลัคนา [16] : 384 หลักฐานแรกของการนำโหราศาสตร์กรีกเข้าสู่อินเดียคือ ยาวนาชาตกะํ ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงช่วงต้นศตวรรษซีอี [16] : 383 ดิ ยาวนาชาตกะํ (ตามตัวอักษร "สุนทรพจน์ของชาวกรีก") ถูกแปลจากภาษากรีกเป็นภาษาสันสกฤตโดยYavaneśvaraในช่วงศตวรรษที่ 2 CE และถือเป็นบทความทางโหราศาสตร์อินเดียฉบับแรกในภาษาสันสกฤต [18] อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่คือเวอร์ชันกลอนของ Sphujidhvaja ซึ่งมีอายุถึง 270 ปีก่อนคริสตกาล [16] : 383 ข้อความทางดาราศาสตร์ของอินเดียฉบับแรกที่กำหนดวันทำงานคือ Āryabhaṭīya ของ Āryabhaṭa (เกิด ค.ศ. 476) [16] : 383

ตามที่ Michio Yano นักดาราศาสตร์ชาวอินเดียต้องถูกยึดครองกับงานดาราศาสตร์กรีกแบบอินเดียไนซ์และสันสกฤต ในช่วง 300 ปีหรือมากกว่านั้นระหว่างช่วงแรก ยาวนาชาตกะ และ Āryabhaṭīya. [16] : 388 ตำราดาราศาสตร์ 300 ปีเหล่านี้หายไป [16] : 388 ทีหลัง ปัญจสิทธานติกาญจน์ ของ Varāhamihira สรุปห้าโรงเรียนดาราศาสตร์อินเดียที่รู้จักกันดีของศตวรรษที่หก [16] : 388 ดาราศาสตร์อินเดียเก็บรักษาองค์ประกอบก่อนยุคปโตเลมีที่เก่าแก่ของดาราศาสตร์กรีก [16] : 389 [19] [20] [21] [14]

ตำราหลักที่ใช้โหราศาสตร์อินเดียแบบคลาสสิกเป็นการรวบรวมในยุคกลางตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัตหัต ปาราศรา โหราสาสตรา, และ สาราวาลี โดย กัลยาณวรมาศ. NS โฮราสตราช เป็นงานประกอบจำนวน 71 บท โดยส่วนแรก (บทที่ 1–51) มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ถึงต้นศตวรรษที่ 8 และส่วนที่สอง (ตอนที่ 52–71) จนถึงปลายศตวรรษที่ 8 [ ต้องการการอ้างอิง ] NS สาราวาลี ในทำนองเดียวกันวันที่ประมาณ 800 CE [22] คำแปลภาษาอังกฤษของข้อความเหล่านี้จัดพิมพ์โดย N. N. Krishna Rau และ V. B. Choudhari ในปี 2506 และ 2504 ตามลำดับ

โหราศาสตร์ยังคงเป็นแง่มุมที่สำคัญของความเชื่อพื้นบ้านในชีวิตร่วมสมัยของชาวฮินดูจำนวนมาก ในวัฒนธรรมฮินดู ประเพณีการตั้งชื่อทารกแรกเกิดตามแผนภูมิ jyotiṣa (Kundali) และแนวคิดทางโหราศาสตร์แพร่หลายในการจัดปฏิทินและวันหยุด และในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การแต่งงาน การเปิดธุรกิจใหม่ หรือการย้ายเข้า บ้านใหม่ ชาวฮินดูหลายคนเชื่อว่าเทห์ฟากฟ้า รวมทั้งดาวเคราะห์ มีอิทธิพลตลอดชีวิตของมนุษย์ และอิทธิพลของดาวเคราะห์เหล่านี้เป็น "ผลแห่งกรรม" Navagraha ซึ่งเป็นเทพแห่งดาวเคราะห์ถือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ Ishvara (แนวคิดของชาวฮินดูเกี่ยวกับผู้สูงสุด) ในการบริหารงานยุติธรรม ดังนั้นจึงเชื่อว่าดาวเคราะห์เหล่านี้สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตบนโลกได้ [23]

โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ (หลอก) แก้ไข

โหราศาสตร์ได้รับการปฏิเสธโดยชุมชนวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีอำนาจอธิบายสำหรับการอธิบายจักรวาล มีการทดสอบโหราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว และไม่พบหลักฐานใดๆ ที่สนับสนุนสถานที่หรือผลกระทบที่อ้างว่าเป็นร่างในประเพณีโหราศาสตร์ [24] : 424 ไม่มีกลไกใดที่นักโหราศาสตร์เสนอว่าตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวและดาวเคราะห์สามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนและเหตุการณ์บนโลกได้ แม้จะมีสถานะเป็นวิทยาศาสตร์เทียม ในบริบททางศาสนา การเมือง และกฎหมายบางอย่าง โหราศาสตร์ยังคงรักษาตำแหน่งในหมู่วิทยาศาสตร์ในอินเดียสมัยใหม่ [25]

คณะกรรมการทุนมหาวิทยาลัยของอินเดียและกระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตัดสินใจแนะนำ "Jyotir Vigyan" (เช่น ชโยตีร์ วิชญานํ) หรือ "โหราศาสตร์เวท" เป็นสาขาวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัยของอินเดีย โดยระบุว่า "โหราศาสตร์เวทไม่ได้เป็นเพียงวิชาหลักหนึ่งในความรู้ดั้งเดิมและคลาสสิกของเราเท่านั้น แต่นี่คือวินัยที่ช่วยให้เราทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ และในจักรวาลตามมาตราส่วนเวลา" [26] แม้จะขาดหลักฐานครบถ้วนว่าโหราศาสตร์อนุญาตให้ทำนายได้แม่นยำเช่นนั้นจริง ๆ [27] การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคำพิพากษาของศาลสูงรัฐอานธรประเทศ พ.ศ. 2544 และมหาวิทยาลัยอินเดียบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรโหราศาสตร์ขั้นสูง [28] [29] สิ่งนี้พบกับการประท้วงอย่างกว้างขวางจากชุมชนวิทยาศาสตร์ในอินเดียและนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียที่ทำงานในต่างประเทศ [30] คำร้องที่ส่งไปยังศาลฎีกาของอินเดียระบุว่าการนำโหราศาสตร์เข้าสู่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยคือ "การก้าวถอยหลังครั้งใหญ่ บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของประเทศที่ประสบความสำเร็จจนถึงขณะนี้" (26)

ในปี พ.ศ. 2547 ศาลฎีกาได้ยกเลิกคำร้อง [31] [32] สรุปว่าการสอนโหราศาสตร์ไม่ถือเป็นการส่งเสริมศาสนา [33] [34] ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ศาลสูงบอมเบย์ได้อ้างถึงคำตัดสินของศาลฎีกาเมื่อปี พ.ศ. 2547 เมื่อศาลยกฟ้องคดีที่ท้าทายสถานะของโหราศาสตร์ในฐานะวิทยาศาสตร์ [35] ในปี 2014 [อัพเดท] แม้จะมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ [36] [37] โหราศาสตร์ยังคงมีการสอนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในอินเดีย [34] [38] และมีการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งชาติ มหาวิยาลัยเปิดสอนโหราศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษาตันตระ มนต์ และโยคะ [39]

นักโหราศาสตร์อินเดียได้อ้างสิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถูกหักล้างโดยผู้คลางแคลงใจ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าดาวเสาร์จะอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมษทุกๆ 30 ปี (เช่น พ.ศ. 2452, 2482, 2511) นักโหราศาสตร์บังกาลอร์ เวนกาตา รามัน อ้างว่า "เมื่อดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษในปี พ.ศ. 2482 อังกฤษต้องประกาศสงครามกับเยอรมนี" โดยไม่สนใจทั้งหมด วันที่อื่น ๆ นักโหราศาสตร์มักล้มเหลวในการทำนายผลการเลือกตั้งในอินเดีย และล้มเหลวในการทำนายเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การลอบสังหารอินทิราคานธี การคาดการณ์ของหัวหน้าสหพันธ์โหราศาสตร์อินเดียเกี่ยวกับสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถานในปี 1982 ก็ล้มเหลวเช่นกัน [40]

ในปี 2000 เมื่อดาวเคราะห์หลายดวงอยู่ใกล้กัน นักโหราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ ภูเขาไฟระเบิด และคลื่นยักษ์ สิ่งนี้ทำให้หมู่บ้านริมทะเลทั้งหมู่บ้านในรัฐคุชราตของอินเดียตื่นตระหนกและละทิ้งบ้านเรือนของพวกเขา เหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ไม่เกิดขึ้นและบ้านว่างถูกลักขโมย [41]

[ปีปัจจุบัน] ลบหนึ่ง
คูณด้วยสิบสอง,
คูณด้วยสอง,
เพิ่มไปยัง [ครึ่งเดือนของปีปัจจุบัน] ที่ผ่านไป
เพิ่มขึ้นสองเท่าในทุก ๆ หกสิบ [ในดวงอาทิตย์]
คือปริมาณของครึ่งเดือน (syzygies)

— ฤคเวท Jyotisha-vedanga 4
ผู้แปล: คิม พลอฟเกอร์ [42]

ข้อความโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่บน Jyotisha คือ Vedanga-Jyotishaซึ่งมีอยู่ในสองฉบับ ฉบับหนึ่งเชื่อมโยงกับฤคเวทและอีกฉบับเชื่อมโยงกับยชุรเวท [43] รุ่นฤคเวทประกอบด้วย 36 โองการ ในขณะที่ยชุรเวททบทวนมี 43 โองการซึ่ง 29 โองการที่ยืมมาจากฤคเวท [44] [45] รุ่นฤคเวทมีสาเหตุมาจากปราชญ์ Lagadha และบางครั้งก็เป็นปราชญ์ Shuci [45] รุ่น Yajurveda เครดิตไม่มีนักปราชญ์เฉพาะ มีชีวิตรอดในยุคสมัยใหม่ด้วยคำอธิบายของ Somakara และเป็นรุ่นที่มีการศึกษามากขึ้น [45]

ข้อความของโยติชา พรหมสิทธันตาซึ่งอาจประกอบด้วยในซีอีศตวรรษที่ 5 กล่าวถึงวิธีการใช้การเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์เพื่อรักษาเวลาและปฏิทิน [46] ข้อความนี้ยังแสดงรายการตรีโกณมิติและสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนทฤษฎีวงโคจรของมัน ทำนายตำแหน่งของดาวเคราะห์และคำนวณตำแหน่งเฉลี่ยสัมพัทธ์ของโหนดท้องฟ้าและจุดแยก [46] ข้อความนี้มีความโดดเด่นในการนำเสนอจำนวนเต็มที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น 4.32 พันล้านปีตามอายุขัยของเอกภพปัจจุบัน [47]

ตำราฮินดูโบราณเกี่ยวกับ Jyotisha กล่าวถึงการรักษาเวลาเท่านั้น และไม่เคยกล่าวถึงโหราศาสตร์หรือคำทำนาย [48] ​​ตำราโบราณเหล่านี้ส่วนใหญ่ครอบคลุมดาราศาสตร์ แต่ในระดับพื้นฐาน [49] > ดวงชะตาทางเทคนิคและแนวคิดโหราศาสตร์ในอินเดียมาจากประเทศกรีซและพัฒนาขึ้นในศตวรรษแรก ๆ ของสหัสวรรษที่ 1 [50] [19] [20] ตำรายุคกลางต่อมาเช่น ยาวนาชาดก และ สิทธันตา ตำรามีความเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์มากขึ้น [51]

สาขาจโยติชาเกี่ยวข้องกับการสืบหาเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยากรณ์วันและเวลาอันเป็นมงคลสำหรับพิธีกรรมทางเวท [14] ทุ่งพระเวทจัดโครงสร้างเวลาเป็น ยูกะ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 5 ปี [42] แบ่งออกเป็นช่วงดวงอาทิตย์หลายช่วงเช่น 60 เดือนสุริยะ 61 เดือนสะวันนา 62 เดือน Synodic และ 67 เดือนดาวฤกษ์ [43] พระเวท Yuga มี 1,860 ส่วนสิบ ( तिथि , วันที่ ) และมันกำหนด a สะวันนา-วัน (วันพลเรือน) จากพระอาทิตย์ขึ้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง [52]

โยติชาแบบฤคเวดิกอาจเป็นการสอดแทรกเข้าไปในพระเวทในภายหลัง กล่าวโดย David Pingree ซึ่งอาจอยู่ระหว่าง 513 ถึง 326 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อหุบเขา Indus ถูกครอบครองโดย Achaemenid จากเมโสโปเตเมีย [53] คณิตศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับรักษาเวลาที่กล่าวถึงในตำราภาษาสันสกฤตโบราณเหล่านี้ เสนอว่า Pingree เช่นนาฬิกาน้ำอาจมาถึงอินเดียจากเมโสโปเตเมีย อย่างไรก็ตาม ยูกิโอะ โอฮาชิถือว่าข้อเสนอนี้ไม่ถูกต้อง [19] แทนที่จะแนะนำว่าความพยายามในการบอกเวลาของพระเวท สำหรับการคาดการณ์เวลาที่เหมาะสมสำหรับพิธีกรรม จะต้องเริ่มเร็วกว่านี้มาก และอิทธิพลอาจไหลจากอินเดียไปยังเมโสโปเตเมีย [52] โอฮาชิกล่าวว่า ไม่ถูกต้องที่จะถือว่าจำนวนวันพลเรือนในหนึ่งปีเท่ากับ 365 ในปีทั้งชาวฮินดูและอียิปต์-เปอร์เซีย [54] นอกจากนี้ Ohashi กล่าวเสริมว่า สูตรเมโสโปเตเมียนั้นแตกต่างจากสูตรการคำนวณเวลาของอินเดีย แต่ละสูตรสามารถใช้ได้เฉพาะละติจูดตามลำดับเท่านั้น และจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ในการทำนายเวลาและปฏิทินในภูมิภาคอื่น [55] อ้างอิงจากส Asko Parpola การค้นพบปฏิทิน Jyotisha และ luni-solar ในอินเดียโบราณ และการค้นพบที่คล้ายคลึงกันในประเทศจีนใน [56]

Kim Plofker กล่าวว่าแม้กระแสของแนวคิดการจับเวลาจากด้านใดด้านหนึ่งจะเป็นไปได้ แต่แต่ละแนวคิดก็อาจพัฒนาอย่างอิสระแทน เนื่องจากคำยืมมักพบเห็นได้เมื่อแนวคิดต่างๆ [57] [58] นอกจากนี้ Plofker และนักวิชาการอื่นๆ ยังกล่าวเสริมอีกว่า การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการรักษาเวลามีอยู่ในข้อภาษาสันสกฤตของ ศาตปาถะ พรหมนา, ข้อความสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช [57] [59] นาฬิกาน้ำและหน้าปัดดวงอาทิตย์ถูกกล่าวถึงในตำราฮินดูโบราณมากมาย เช่น Arthashastra [60] [61] การรวมระบบ Mesopotamian และ Indian Jyotisha-based อาจเกิดขึ้นในลักษณะวงเวียน รัฐ Plofker หลังจากการมาถึงของแนวคิดโหราศาสตร์กรีกในอินเดีย [62]

ตำรา Jyotisha นำเสนอสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายระยะเวลากลางวัน ดวงอาทิตย์ขึ้น และรอบดวงจันทร์ [52] [63] [64] ตัวอย่างเช่น

ความยาวของกลางวัน = ( 12 + 2 61 n ) <61>>n ight)> มูฮูรตัส [65] ที่ไหน NS คือจำนวนวันหลังจากหรือก่อนเหมายันและหนึ่ง มูฮูรตา เท่ากับ 1 ⁄ 30 ของวัน (48 นาที) [66]

นาฬิกาน้ำ
NS prastha ของน้ำ [คือ] การเพิ่มขึ้นของกลางวัน [และ] การลดลงในเวลากลางคืนในการเคลื่อนที่ทางเหนือของ [ดวงอาทิตย์] ในทางกลับกันในภาคใต้ [มี] หก-muhurta [ความแตกต่าง] ในครึ่งปี

— Yajurveda Jyotisha-vedanga 8 ผู้แปล: Kim Plofker [65]

มีสิบหก วาร์กา (สันสกฤต: วาร์ก้า , 'ส่วน, ฝ่าย') หรือ หมวด แผนภูมิที่ใช้ในโหราศาสตร์ฮินดู: [67] : 61–64

ราซี – ราศี Edit

นิรยานหรือจักรราศีดาวฤกษ์เป็นเข็มขัดจินตภาพ 360 องศาซึ่งเหมือนกับสายไสนะหรือจักรราศีเขตร้อนแบ่งออกเป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วน (30 องศา) เรียกว่าเครื่องหมายหรือ ราซิ (สันสกฤต: 'ส่วน'). นักษัตรเวท (Jyotiṣa) และนักษัตรชาวตะวันตกต่างกันในวิธีการวัด แม้ว่าทั้งสองระบบจะซิงโครไนซ์เหมือนกัน แต่ Jyotiṣa ใช้จักรราศีดาวฤกษ์เป็นหลัก (ซึ่งถือว่าดาวเป็นพื้นหลังตายตัวซึ่งใช้วัดการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์) ในขณะที่โหราศาสตร์ตะวันตกส่วนใหญ่ใช้จักรราศีเขตร้อน (การเคลื่อนที่ของ ดาวเคราะห์ถูกวัดเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ) หลังจากสองพันปีอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของ Equinoxes ต้นกำเนิดของเส้นแวงของสุริยุปราคาได้เปลี่ยนไปประมาณ 22 องศา ด้วยเหตุนี้ ตำแหน่งของดาวเคราะห์ในระบบ Jyotiṣa จึงอยู่ในแนวเดียวกับกลุ่มดาว ในขณะที่โหราศาสตร์เขตร้อนมีพื้นฐานมาจากครีษมายันและวิษุวัต

เลขที่. สันสกฤต [68] การทับศัพท์ การเป็นตัวแทน ภาษาอังกฤษ ปัญจาบ เบงกาลี กันนาดา คุชราต โอเดีย ภาษาเตลูกู ภาษาทมิฬ มาลายาลัม ธาตุ คุณภาพ ปกครองร่างกายโหราศาสตร์
1 ฉัน แกะ ราศีเมษ . . . ไฟ จาระ (เคลื่อนย้ายได้) ดาวอังคาร
2 วัว วาภา วัว ราศีพฤษภ . โลก สติรา (คงที่) วีนัส
3 มิกซ์ มิถุนา ฝาแฝด ราศีเมถุน . . อากาศ ทวิศวภาว (คู่) ปรอท
4 คริก Karka ปู มะเร็ง ป.ล . . น้ำ จาระ (เคลื่อนย้ายได้) ดวงจันทร์
5 ซินะ สีha สิงโต สิงห์ ்மம் . ไฟ สติรา (คงที่) ดวงอาทิตย์
6 กฤษณา กันยา สาวบริสุทธิ์ ราศีกันย์ ป.ล . ்னி . โลก ทวิศวภาว (คู่) ปรอท
7 ทูละ ตูแลง สมดุล ราศีตุลย์ . อากาศ จาระ (เคลื่อนย้ายได้) วีนัส
8 วิชชา Vṛścika แมงป่อง ราศีพิจิก . ป.ล . ்சிகம் น้ำ สติรา (คงที่) ดาวอังคาร
9 หนุมาน ธนุฏฐา คันธนูและลูกศร ราศีธนู . . ไฟ ทวิศวภาว (คู่) ดาวพฤหัสบดี
10 มะรืน มาการา จระเข้ ราศีมังกร . . . . โลก จาระ (เคลื่อนย้ายได้) ดาวเสาร์
11 คุมะ กุมภา ผู้ถือน้ำ ราศีกุมภ์ . ்பம் อากาศ สติรา (คงที่) ดาวเสาร์
12 มินนี่ มีนาค ปลา ราศีมีน . . . น้ำ ทวิศวภาว (คู่) ดาวพฤหัสบดี

นาคหัตทรา – คฤหาสน์จันทรคติ Edit

NS นักษัตร หรือคฤหาสน์ทางจันทรคติเป็นท้องฟ้ายามราตรีที่เท่ากัน 27 ส่วนที่ใช้ในโหราศาสตร์ฮินดูแต่ละแห่งระบุด้วยดาวเด่น [67] : 168

ประวัติศาสตร์ (ยุคกลาง) โหราศาสตร์ฮินดูระบุ 27 หรือ 28 nakṣtras ในโหราศาสตร์สมัยใหม่ โดยทั่วไปจะใช้ระบบที่เข้มงวด 27 nakṣtras แต่ละระบบครอบคลุม 13° 20′ ของสุริยุปราคา พระนาคสตรา 28 ที่หายไปคือ อภิเชษฐ์. นาคฑะแต่ละองค์แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน หรือ padas จาก 3° 20′ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Abhiśeka Nakṣatra ซึ่งถือเป็นราชาเหนือนักษัตรอื่น ๆ กล่าวกันว่าการบูชาและได้รับความโปรดปรานจากพระนาคณะนี้ จะให้อำนาจในการแก้ไขพระนาคตอื่น ๆ ทั้งหมด และมีความห่วงใยในโหราศาสตร์ทำนายและบรรเทากรรม

 1. Ashvini
 2. ภารนี
 3. กฤติกา
 4. โรฮินี
 5. มริกาชิรชา
 6. อรทัย หรือ อรทัย
 7. ปุณรวาสุ
 8. พุชยา
 9. อัสเลชา
 10. มาฆะ
 11. ปุรวา ปัลกุนิ
 12. อุตรดิตถ์
 13. Hasta
 14. จิตรา
 15. สวาติ
 16. วิศาขา
 17. อนุราธ
 18. เจษฏา
 19. มูล่า
 20. ปุรวาศทา
 21. อุตรดิตถ์
 22. ศรวานา
 23. ธนิษฐา
 24. Shatabhishak
 25. Purva Bhadra
 26. อุตตรา ภัทรา
 27. Revati

Dasās – ยุคดาวเคราะห์ Edit

คำ dasha (เทวนาครี: दशा, สันสกฤต,ดาซ่า, 'ยุคดาวเคราะห์') หมายถึง 'สภาพความเป็นอยู่' และเชื่อกันว่า ดาซ่า ส่วนใหญ่ควบคุมสถานะของการเป็นของบุคคล ระบบ Dasā แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์ดวงใดที่อาจกล่าวได้ว่ามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาของ Dasā ดาวเคราะห์ผู้ปกครอง (Dawsānatha หรือ 'lord of the Dasā') บดบังจิตใจของบุคคล บังคับให้เขาหรือเธอปฏิบัติตามธรรมชาติของโลก

มีหลายอย่าง dasha ระบบแต่ละระบบมีประโยชน์ใช้สอยและพื้นที่ใช้งานของตัวเอง มีทศของ กราฮาส (ดาวเคราะห์) เช่นเดียวกับ Dasās ของ Rāśis (สัญลักษณ์จักรราศี) ระบบหลักที่นักโหราศาสตร์ใช้คือระบบ Viṁśottarī Dasā ซึ่งถือว่าใช้ได้ในระดับสากลใน กาลี ยูกะ ถึงดวงชะตาทั้งหมด

มหาทัสแรกถูกกำหนดโดยตำแหน่งของดวงจันทร์ที่เกิดในนาคณตระที่กำหนด เจ้าแห่งพระนาคตตราครองพระทศ มหาดาสาแต่ละยุคแบ่งออกเป็นสมัยย่อยเรียกว่า พุทธะ, หรือ อันตาร์ดาซาสซึ่งเป็นส่วนตามสัดส่วนของมหาทะสะ สามารถแบ่งส่วนย่อยตามสัดส่วนเพิ่มเติมได้ แต่ส่วนต่างข้อผิดพลาดตามความแม่นยำของเวลาเกิดจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ส่วนย่อยถัดไปเรียกว่า ปัตยันตาร์-ดาซางซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สุขมะ-อันตระสาซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ปราณา-อันตระดาสาซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น เดหะ-อันตระดาสา. ส่วนย่อยดังกล่าวยังมีอยู่ในระบบ Dasā อื่น ๆ ทั้งหมดอีกด้วย

Grahas – ดาวเคราะห์ Edit

นวคราหะ (นวะ เทวนาครี: नव, สันสกฤต: นวะ, "เก้า" กราฮา เทวนาครี: ग्रह, สันสกฤต: กราฮา, 'ดาวเคราะห์') [69] ) อธิบายเทห์ฟากฟ้าทั้งเก้าที่ใช้ในโหราศาสตร์ฮินดู: [67] : 38–51

เลขที่. ชื่อ (เวท) เทียบเท่าตะวันตก
1. สุริยะ ดวงอาทิตย์
2. จันทรา ดวงจันทร์
3. พระพุทธเจ้า ปรอท
4. ชูครา วีนัส
5. มังคลา ดาวอังคาร
6. ภะหัสปาติ "ปราชญ์" ดาวพฤหัสบดี
7. ชานี ดาวเสาร์
8. ราหู โหนดเหนือของดวงจันทร์
9. เกตุ โหนดใต้ของดวงจันทร์

นวคราหะกล่าวกันว่าเป็นพลังที่จับหรือบดบังจิตและการตัดสินใจของมนุษย์ ดังนั้น คำว่า กราฮา. เมื่อ กราฮาส มีความกระตือรือร้นใน Dasās หรือตามช่วงเวลา ซึ่งกล่าวกันว่ามีอำนาจเป็นพิเศษในการกำกับดูแลกิจการของผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ

ราหูและเกตุสอดคล้องกับจุดที่ดวงจันทร์ข้ามระนาบสุริยุปราคา (เรียกว่าโหนดขึ้นและลงของดวงจันทร์) รู้จักคลาสสิกในโหราศาสตร์อินเดียและตะวันตกว่าเป็น "หัวและหางของมังกร" ดาวเคราะห์เหล่านี้แสดงเป็นปีศาจฉกรรจ์งูที่ถูกตัดศีรษะโดยจักรสุดาชานแห่งพระวิษณุหลังจากพยายามกลืนดวงอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะใช้ในการคำนวณวันที่ของสุริยุปราคา พวกมันถูกอธิบายว่าเป็น "ดาวเคราะห์เงา" เพราะไม่สามารถมองเห็นได้ในท้องฟ้ายามค่ำคืน พระราหูมีวัฏจักรการโคจรเป็นเวลา 18 ปี เกตุมีวัฏจักรการโคจรเป็นเวลา 7 ปี และพวกมันจะเคลื่อนที่ถอยหลังเข้าคลองเสมอและอยู่ห่างจากกัน 180 องศา

Gocharas – Transits Edit

แผนภูมินาตาลแสดงตำแหน่งของ กราฮาส ในขณะที่เกิด ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา กราฮาส ยังคงเคลื่อนไปรอบ ๆ จักรราศี โต้ตอบกับแผนภูมินาตาล grahas ระยะปฏิสัมพันธ์นี้เรียกว่า gochara (สันสกฤต: gochara, 'ทางผ่าน'). [67] : 227

การศึกษาการผ่านหน้ามีพื้นฐานมาจากการเคลื่อนผ่านของดวงจันทร์ (จันทรา) ซึ่งกินเวลาประมาณสองวัน และรวมถึงการเคลื่อนที่ของดาวพุธ (พระพุทธเจ้า) และดาวศุกร์ (Śukra) ข้ามทรงกลมท้องฟ้าซึ่งค่อนข้างเร็วเมื่อมองจากโลก . การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่ช้ากว่า - ดาวพฤหัสบดี (คุรุ), ดาวเสาร์ (Śani) และราหู–เกตุ - มีความสำคัญอยู่เสมอ นักโหราศาสตร์ศึกษาการผ่านของขุนนางดาชาจากจุดอ้างอิงต่างๆ ในดวงชะตา

ระยะการเคลื่อนผ่านมักจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์บนโลกซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบ อย่างไรก็ตาม ตามนักโหราศาสตร์ ผลกระทบของการผ่านหน้าสามารถแก้ไขด้วยการเยียวยา

โยคะ – การผสมผสานของดาวเคราะห์ Edit

ในทางโหราศาสตร์ฮินดู โยคะ (สันสกฤต: โยคะ'ยูเนี่ยน') คือการรวมกันของดาวเคราะห์ที่อยู่ในความสัมพันธ์เฉพาะซึ่งกันและกัน [67] : 265

ราชาโยคะถูกมองว่าเป็นผู้ให้ชื่อเสียง สถานะ และอำนาจ และโดยทั่วไปแล้วจะประกอบขึ้นจากการรวมตัวของลอร์ดแห่ง Keṅdras ('จตุภาค') เมื่อนับจากลัคนา ('ลัคนา') และเจ้านายของตรีโกณะ (' trines', 120 องศา—บ้านหลังที่หนึ่ง ห้า และเก้า) ราชาโยคะเป็นสุดยอดของพรของ Viṣṇu และ Lakṣmī ดาวเคราะห์บางดวง เช่น ดาวอังคารสำหรับลีโอ ลัญญา ไม่ต้องการอีกดวง กราฮา (หรือนวคราหะ 'ดาวเคราะห์') เพื่อสร้าง ราชโยคแต่สามารถให้ ราชโยค เองเนื่องมาจากภวะที่ ๔ เอง และภวะที่ ๙ จากลัคนา ทั้งสองเป็นเกฑทรา (เรือนที่หนึ่ง ที่สี่ ที่เจ็ด และสิบ) และตรีโกณภวะตามลำดับ

ธนาโยคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของดาวเคราะห์ที่ให้ความมั่งคั่ง เช่น ธเนศะ หรือองค์ที่ 2 และลาภะ หรือองค์ที่ 11 จากลัคนา ธนาโยคะยังเกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่เป็นมงคลของดาราปท (จาก ดารา, 'คู่สมรส' และ ปะดา, 'เท้า'—หนึ่งในสี่ดิวิชั่น—3 องศา 20 นาที—ของนักษัตรในเรือนที่ ๗) เมื่อนับจากโอรุธะลักนา (อลาบาม่า) การรวมกันของลัคนาและภาเกสายังนำไปสู่ความมั่งคั่งผ่านลัคมีโยคะอีกด้วย

สันยาสะโยคะเกิดขึ้นจากตำแหน่งตั้งแต่สี่ตัวขึ้นไป กราฮาสไม่รวมดวงอาทิตย์ใน Keṅdra Bhava จาก Lagna

มีโยคะที่ครอบคลุมบางส่วนใน Jyotiṣa เช่น Amāvasyā Doṣa, Kāla Sarpa Yoga-Kāla Amṛta Yoga และ Graha Mālika Yoga ที่สามารถมีความสำคัญเหนือตำแหน่งดาวเคราะห์ของ Yamaha Yogar ในดวงชะตา

Bhavas – บ้าน Edit

ศาสนาฮินดูชาตกะหรือจานามกุณฑลีหรือแผนภูมิเกิด คือ จักระ (ภาษาสันสกฤต: 'วงล้อ' ของสันสกฤต) วงกลมชีวิต 360° ที่สมบูรณ์ แบ่งออกเป็นบ้านเรือน และแสดงถึงวิธีการกำหนดอิทธิพลในวงล้อ บ้านแต่ละหลังมีดาวเคราะห์ kāraka (สันสกฤต: 'significator') ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการตีความของบ้านบางหลังได้ [67] : 93–167 ภวะแต่ละองค์มีส่วนโค้ง 30° โดยมีภวะสิบสององค์ในแผนภูมิใด ๆ ของดวงชะตา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาตั้งแต่ Bhāvas เข้าใจว่าเป็น 'สภาพความเป็นอยู่' ปรับแต่งRāśis/ Rashis ให้เหมาะกับชาวพื้นเมืองและแต่ละ Rāśi/ Rashi นอกเหนือจากการแสดงลักษณะที่แท้จริงของมันเผยให้เห็นผลกระทบต่อบุคคลตามBhāva ไม่ว่าง. วิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาแง่มุมต่างๆ ของ Jyotiṣa คือการดูบทบาทของพวกเขาในการประเมินแผนภูมิของบุคคลจริงและวิธีตีความสิ่งเหล่านี้

Dṛiṣṭคือการแก้ไข

ดริชตี (สันสกฤต: Dṛṣṭi, 'สายตา') เป็นลักษณะหนึ่งของบ้านทั้งหลัง Grahas โยนเฉพาะด้านไปข้างหน้าโดยพิจารณาว่าด้านที่ไกลที่สุดแข็งแกร่งที่สุด ตัวอย่างเช่น ดาวอังคารมองบ้านที่ 4, 7 และ 8 จากตำแหน่ง และลักษณะของบ้านหลังที่ 8 นั้นถือว่ามีพลังมากกว่าด้านที่ 7 ซึ่งในทางกลับกันก็มีพลังมากกว่าด้านที่ 4 [67] : 26–27

หลักการของ Dristi (ด้าน) ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของลักษณะของกองทัพของดาวเคราะห์ในฐานะเทพและปีศาจในสนามรบ [70] [71] ดังนั้น ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นราชาแห่งเทพที่มีแง่มุมที่สมบูรณ์เพียงด้านเดียว จึงทรงอานุภาพมากกว่าราชาปีศาจดาวเสาร์ซึ่งมีสามแง่มุมที่สมบูรณ์

สามารถมองเห็นได้ทั้งโดยดาวเคราะห์ (Graha Dṛṣṭi) และโดยสัญญาณ (Rāśi Dṛṣṭi) ลักษณะของดาวเคราะห์เป็นหน้าที่ของความปรารถนา ในขณะที่ด้านเครื่องหมายเป็นหน้าที่ของความตระหนักและการรับรู้

มีบางแง่มุมที่สูงขึ้นของ Graha Dṛṣṭi (ด้านดาวเคราะห์) ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ Viśeṣa Dṛṣṭi หรือแง่มุมพิเศษ Rāśi Dṛṣṭi ทำงานบนพื้นฐานของโครงสร้างสูตรต่อไปนี้: เครื่องหมายที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดมีลักษณะคงที่ยกเว้นป้ายที่อยู่ติดกันและเครื่องหมายคู่และเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น

 1. ^ พิงกรี(1981), น.67ff, 81ff, 101ff
 2. ^ซามูเอล 2010, p. 81.
 3. ^ ทอมป์สัน, ริชาร์ด แอล. (2004). จักรวาลเวทและดาราศาสตร์. หน้า 9–240.
 4. ^
 5. จา, Parmeshwar (1988). Āryabhaṭa I และผลงานของเขาในวิชาคณิตศาสตร์. NS. 282.
 6. ^
 7. พัตตาวามี, T.K. (2012). ความสำเร็จทางคณิตศาสตร์ของนักคณิตศาสตร์อินเดียยุคก่อนสมัยใหม่. NS. 1.
 8. ^วิตเซล 2001
 9. ^
 10. Tripathi, Vijaya Narayan (2551), "โหราศาสตร์ในอินเดีย", ใน Selin, Helaine (ed.), สารานุกรมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ในวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตก, Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 264–267, doi:10.1007/978-1-4020-4425-0_9749, ISBN978-1-4020-4425-0 , ดึงข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2020
 11. ^
 12. ทาการ์ด, พอล อาร์. (1978). "ทำไมโหราศาสตร์ถึงเป็นวิทยาศาสตร์เทียม" (PDF) . การดำเนินการของการประชุมประจำปีของปรัชญาของสมาคมวิทยาศาสตร์. 1: 223–234. ดอย:10.1086/psaprocbienmeetp.1978.1.192639. S2CID147050929.
 13. ^
 14. โหราศาสตร์. สารานุกรมบริแทนนิกา.
 15. ^
 16. สเวน โอฟ แฮนส์สัน เอ็ดเวิร์ด เอ็น. ซัลตา "วิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เทียม". สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2555.
 17. ^
 18. "ดาราศาสตร์หลอกวิทยาศาสตร์: รายการทรัพยากรของผู้คลางแคลงใจ". สมาคมดาราศาสตร์แห่งแปซิฟิก
 19. ^
 20. Hartmann, P. Reuter, M. Nyborga, H. (พฤษภาคม 2549) "ความสัมพันธ์ระหว่างวันเดือนปีเกิดกับความแตกต่างของบุคคลในบุคลิกภาพและความฉลาดทั่วไป: การศึกษาในวงกว้าง" บุคลิกภาพและความแตกต่างส่วนบุคคล. 40 (7): 1349–1362. ดอย:10.1016/j.paid.2005.11.017. เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาความสัมพันธ์ที่ห่างไกลแม้กระทั่งระหว่างวันเดือนปีเกิดกับความแตกต่างของบุคคลในบุคลิกภาพและความฉลาด เราได้ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันสองแบบ อันแรกอิงตามแนวคิดเกี่ยวกับเวลาตามลำดับเวลาทั่วไป (เช่น เดือนเกิดและฤดูกาลเกิด) กลยุทธ์ที่สองขึ้นอยู่กับแนวคิด (วิทยาศาสตร์หลอก) ของโหราศาสตร์ (เช่น สัญญาณดวงอาทิตย์ ธาตุ และเพศทางโหราศาสตร์) ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ โหราศาสตร์: วิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์? โดย Eysenck และ Nias (1982)
 21. ^ NSNS
 22. โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์ (1923) พจนานุกรมภาษาสันสกฤต–อังกฤษ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 353.
 23. ^ NSNSNS James Lochtefeld (2002), "Jyotisha" ในสารานุกรมภาพประกอบของศาสนาฮินดู, เล่มที่. 1: A–M, Rosen Publishing, 0-8239-2287-1, หน้า 326–327
 24. ^Kim Plofker 2009, หน้า 10, 35–36, 67. sfn error: no target: CITEREFKim_Plofker2009 (help)
 25. ^ NSNSNSอีNSNSชมผมNSklNSNSo น้ำท่วม, เกวิน. ยาโนะ, มิชิโอะ. 2546. สหาย Blackwell กับศาสนาฮินดู มัลเดน: แบล็คเวลล์
 26. ^ น้ำท่วม, น. 382
 27. ^ Mc Evilley "รูปร่างของความคิดโบราณ", p. 385 ("ยะวานชาตกะเป็นข้อความภาษาสันสกฤตที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในดวงชะตา และเป็นพื้นฐานของพัฒนาการของอินเดียในยุคหลังๆ ทั้งหมดในดวงชะตา" โดยเขาเองอ้างคำพูดของ David Pingree "The Yavanajātaka of Sphujidhvaja" หน้า 5)
 28. ^ NSNSยูกิโอะ โอฮาชิ 1999, pp. 719–721.
 29. ^ NSNSพิงกรี 1973 น. 2–3.
 30. ^
 31. เอริค เกรเกอร์เซ่น (2011) คู่มือประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ของบริแทนนิกา. กลุ่มสำนักพิมพ์โรเซ่น NS. 187. ISBN978-1-61530-127-0 .
 32. ^ เดวิด พิงกรี Jyotiḥsāstra (เจ. กอนดา (เอ็ด.) ประวัติศาสตร์วรรณคดีอินเดีย, Vol VI Fasc 4), p. 81
 33. ^ กรรม การสอบสวนทางมานุษยวิทยา หน้า 134 ที่ Google หนังสือ
 34. ^
 35. ซาร์ก้า, ฟิลิปป์ (2011). "ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์". การดำเนินการของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล. 5 (S260): 420–425 Bibcode:2011IAUS..260..420Z. ดอย: 10.1017/S1743921311002602 .
 36. ^ "ในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ซึ่งมีเพียงชนชั้นสูงทางปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับการฝึกฝนในวิชาฟิสิกส์ตะวันตก โหราศาสตร์สามารถรักษาตำแหน่งไว้ที่นี่และที่นั่นท่ามกลางวิทยาศาสตร์ได้" David Pingree และ Robert Gilbert, "โหราศาสตร์โหราศาสตร์ในอินเดีย โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน" Encyclopædia Britannica 2008
 37. ^ NSNS ศาลฎีกาตั้งคำถาม 'จโยตีร์ วิกยาน' เวลาของอินเดีย, 3 กันยายน 2544 timeofindia.indiatimes.com
 38. ^
 39. 3 พ.ค. TNN | 2001 Ist, 11:15. "สวรรค์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ - ไทม์สของอินเดีย" เวลาของอินเดีย . สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2020 . CS1 maint: ชื่อตัวเลข: รายชื่อผู้แต่ง (ลิงก์)
 40. ^ Mohan Rao ยาฆ่าแมลงตัวเมีย: เราจะไปไหนดี? Indian Journal of Medical Ethics Oct-Dec2001-9(4), Issuesinmedicalethics.orgที่เก็บถาวร 27 มิถุนายน 2552 ที่ Wayback Machine
 41. ^ ต.ชยรามัน ตุลาการ แนวหน้า เล่มที่ 18 – ฉบับที่ 12, 09 – 22 มิ.ย. 2544 hinduonnet.com
 42. ^ ต.ชยรามัน ตุลาการ แนวหน้า เล่มที่ 18 – ฉบับที่ 12, 09 – 22 มิถุนายน 2544 hinduonnet.comเก็บถาวร 28 มิถุนายน 2552 ที่ Wayback Machine
 43. ^โหราศาสตร์บนแท่น ราม รามจันทรัน แนวหน้า เล่มที่ 21 ฉบับที่ 12 05 - 18 มิ.ย. 2547
 44. ^แนะนำหลักสูตรโหราศาสตร์เวทตามหลักศาสนาฮินดู วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 45. ^
 46. "ศาลฎีกา: Bhargava v. University Grants Commission, คดีหมายเลข: อุทธรณ์ (พลเรือน) 5886 ของปี 2002" เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 12 มีนาคม 2548
 47. ^ NSNS
 48. "แนะนำหลักสูตรโหราศาสตร์เวทในมหาวิทยาลัยต่างๆ". ชาวฮินดู. 5 พฤษภาคม 2547 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 กันยายน 2547
 49. ^
 50. "โหราศาสตร์เป็นศาสตร์: Bombay HC" เวลาของอินเดีย. 3 กุมภาพันธ์ 2554 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2554
 51. ^
 52. "บูรณาการการแพทย์อินเดียกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่". ชาวฮินดู. 26 ตุลาคม 2546 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2546
 53. ^
 54. Narlikar, Jayant V. (2013). "แบบทดสอบโหราศาสตร์อินเดีย". ผู้สอบถามสงสัย. 37 (2). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 กรกฎาคม 2556
 55. ^
 56. "ผู้คนแสวงหาคำแนะนำทางโหราศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮินดูบานารัสเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ" เวลาของอินเดีย. 13 กุมภาพันธ์ 2557 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 มีนาคม 2557
 57. ^
 58. "ตั้งมหาวิทยาลัยเวทเพื่อส่งเสริมโหราศาสตร์". เวลาของอินเดีย. 9 กุมภาพันธ์ 2556 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2556
 59. ^ NSNS
 60. V. Narlikar, Jayant (มีนาคม–เมษายน 2013). "แบบทดสอบโหราศาสตร์อินเดีย". ผู้สอบถามสงสัย. 37 (2).
 61. ^
 62. Narlikar, Jayant V. (2009). "ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทียม และการคิดอย่างมีเหตุมีผล". ใน Jay Pasachoff John Percy (สหพันธ์). การสอนและการเรียนรู้ดาราศาสตร์: กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักการศึกษาทั่วโลก. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 164–165. ISBN9780521115391 . สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2558.
 63. ^ NSNSKim Plofker 2009, พี. 36. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 64. ^ NSNSยูกิโอะ โอฮาชิ 1999, p. 719.
 65. ^Kim Plofker 2009, หน้า 35–36. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 66. ^ NSNSพิงกรี 2516 น. 1.
 67. ^ NSNSKim Plofker 2009, หน้า 67–68. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 68. ^Kim Plofker 2009, หน้า 68–71. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 69. ^
 70. ซี.เค.ราจู (2007). รากฐานทางวัฒนธรรมของคณิตศาสตร์. เพียร์สัน NS. 205. ISBN978-81-317-0871-2 .
 71. ^
 72. ฟรีดริช แม็กซ์ มุลเลอร์ (1860) ประวัติวรรณคดีสันสกฤตโบราณ. วิลเลียมส์และนอร์เกต หน้า 210–215.
 73. ^
 74. นิโคลัส แคมเปียน (2012) โหราศาสตร์และจักรวาลวิทยาในศาสนาของโลก. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก. หน้า 110–111. ISBN978-0-8147-0842-2 .
 75. ^Kim Plofker 2009, หน้า 116–120, 259–261. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 76. ^ NSNSยูกิโอะ โอฮาชิ 1993, หน้า 185–251.
 77. ^พิงกรี 2516 น. 3.
 78. ^ยูกิโอะ โอฮาชิ 1999, หน้า 719–720.
 79. ^
 80. ยูกิโอะ โอฮาชิ (2013) เอสเอ็ม อันซารี (อ.). ประวัติดาราศาสตร์ตะวันออก. วิทยาศาสตร์สปริงเกอร์ น. 75–82. ISBN978-94-015-9862-0 .
 81. ^Asko Parpola (2013), "จุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์อินเดียโดยอ้างอิงถึงการพัฒนาคู่ขนานในประเทศจีน", ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในเอเชียใต้ฉบับที่ 1, หน้า 21–25
 82. ^ NSNSKim Plofker 2009, หน้า 41–42. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 83. ^
 84. สารมา, นาตาราชา (2000). "การแพร่กระจายของดาราศาสตร์ในโลกยุคโบราณ". ความพยายาม. เอลส์เวียร์. 24 (4): 157–164. ดอย:10.1016/s0160-9327(00)01327-2. PMID11196987.
 85. ^
 86. เฮเลน เซลิน (2012). ดาราศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม: ประวัติดาราศาสตร์ที่ไม่ใช่ตะวันตก. วิทยาศาสตร์สปริงเกอร์ หน้า 320–321. ISBN978-94-011-4179-6 .
 87. ^
 88. ฮินูเบอร์, ออสการ์ วี. (1978). "Probleme der Technikgeschichte im alten Indien". เซกูลุม (ในเยอรมัน). โบเลา แวร์ลาก. 29 (3): 215–230. ดอย:10.7788/saeculum.1978.29.3.215. S2CID171007726.
 89. ^
 90. Kauṭlya Patrick Olivelle (นักแปล) (2013). กษัตริย์ การปกครอง และกฎหมายในอินเดียโบราณ: Arthasastra . ของ Kautilya. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 473 พร้อมหมายเหตุ 1.7.8 ISBN978-0-19-989182-5 .
 91. ^
 92. คิม พลอฟเกอร์ (2008) มิคาห์ รอสส์ (เอ็ด) จากฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส: การศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่อลิซ หลุยส์ สล็อตสกี้. ไอเซนบรันส์. หน้า 193–203. ISBN978-1-57506-144-3 .
 93. ^Kim Plofker 2009, หน้า 35–40. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 94. ^มอริซ วินเทอร์นิตซ์ 1963, p. 269.
 95. ^ NSNSKim Plofker 2009, พี. 37. ข้อผิดพลาด sfn: ไม่มีเป้าหมาย: CITEREFKim_Plofker2009 (ความช่วยเหลือ)
 96. ^ยูกิโอะ โอฮาชิ 1999, p. 720.
 97. ^ NSNSNSอีNSNS ซัตตัน, โคมิลลา (1999). สาระสำคัญของโหราศาสตร์เวท, The Wessex Astrologer Ltd, England [แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ?]
 98. ^
 99. ดาลัล, โรเชน (2010). ศาสนาฮินดู: คู่มือตามตัวอักษร. หนังสือเพนกวินอินเดีย NS. 89. ISBN978-0-14-341421-6 .
 100. ^ พจนานุกรมภาษาสันสกฤต-อังกฤษ โดย Monier-Williams, (c) 1899
 101. ^ Sanat Kumar Jain, 'โหราศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือตำนาน', สำนักพิมพ์แอตแลนติก, นิวเดลี
 102. ^ Sanat Kumar Jain, "Jyotish Kitna Sahi Kitna Galat' (ภาษาฮินดี)
 • ซามูเอล, ซามูเอล (2010), ต้นกำเนิดของโยคะและตันตระ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • วิตเซล, ไมเคิล (25 พฤษภาคม 2544), ชาวอารยันที่ปกครองตนเอง? หลักฐานจากตำราอินเดียและอิหร่านโบราณ, 7, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของการศึกษาเวท (EJVS)

แก้ไขบรรณานุกรม

 • รามัน บี.วี. (1992). อิทธิพลของดาวเคราะห์ที่มีต่อกิจการมนุษย์. หนังสือเอเชียใต้. ISBN978-8185273907 .
 • พลอฟเกอร์, คิม (2009). คณิตศาสตร์ในอินเดีย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ISBN978-0-691-12067-6 .
 • พิงกรี, เดวิด (1973). "ต้นกำเนิดเมโสโปเตเมียของดาราศาสตร์คณิตศาสตร์อินเดียตอนต้น". วารสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์. ปราชญ์. 4 (1): 1–12. Bibcode:1973JHA. 4. 1P. ดอย:10.1177/002182867300400102. S2CID125228353.
 • พิงกรี, เดวิด (1981). โยติหัสตรา : วรรณคดีดาวและคณิตศาสตร์. อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิตซ์. ISBN978-3447021654 .
 • ยูกิโอะ โอฮาชิ (1999). โยฮันเนส แอนเดอร์เซ็น (เอ็ด) ไฮไลท์ของดาราศาสตร์ เล่ม 11B. วิทยาศาสตร์สปริงเกอร์ ISBN978-0-7923-5556-4 .
 • ยูกิโอะ โอฮาชิ (1993). "การพัฒนาการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในเวทและหลังเวทอินเดีย". วารสารประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อินเดีย. 28 (3).
 • มอริซ วินเทอร์นิตซ์ (1963) ประวัติศาสตร์วรรณคดีอินเดีย เล่ม 1. โมติลัล บานาร์ซิดาส. ISBN978-81-208-0056-4 .
 • เบอร์เจส, เอเบเนเซอร์ (1866). "เกี่ยวกับต้นกำเนิดของฝ่ายจันทรคติของนักษัตรที่แสดงในระบบ Nakshatra ของชาวฮินดู" วารสาร American Oriental Society.
 • จันทรา, Satish (2002). "ศาสนาและรัฐในอินเดียและค้นหาเหตุผล". นักวิทยาศาสตร์สังคม
 • ฟลีท, จอห์น เอฟ. (1911). "ฮินดูลำดับเหตุการณ์" . ใน Chisholm, Hugh (ed.) สารานุกรมบริแทนนิกา. 13 (พิมพ์ครั้งที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 491–501
 • Jain, Sanat K. "โหราศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือตำนาน", New Delhi, Atlasntic Publishers 2005 - เน้นว่าหลักการทุกอย่างเช่นนายสัญญาณ, แง่มุม, มิตรภาพ - ศัตรู, สูงส่ง - อ่อนแอ, Mool trikon, dasha, Rahu-Ketu เป็นต้น โดยอิงจากแนวคิดโบราณว่าดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กว่าดวงจันทร์จากโลก เป็นต้น (1963) "ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ในอินเดียและอิหร่าน". Isis – Journal of The History of Science Society. น. 229–246.
 • พิงกรี, เดวิด (1981). Jyotiḥsāstra ใน J. Gonda (ed.) ประวัติศาสตร์วรรณคดีอินเดีย. เล่มที่หก Fasc 4. วีสบาเดิน: Otto Harrassowitz
 • พิงกรี, เดวิด และ กิลเบิร์ต, โรเบิร์ต (2008) "โหราศาสตร์โหราศาสตร์ในอินเดีย โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน". สารานุกรมบริแทนนิกา. ออนไลน์เอ็ด
 • พลอฟเกอร์, คิม. (2551). "คณิตศาสตร์เอเชียใต้ บทบาทของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์". สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ ed. (พ.ศ. 2409) "ในมุมมองของ Biot และ Weber ที่เคารพความสัมพันธ์ของระบบ Asterisms ของชาวฮินดูและจีน", วารสาร American Oriental Society
 • ฟรอว์ลีย์, เดวิด (2000). โหราศาสตร์ของผู้ทำนาย: คู่มือโหราศาสตร์เวท (ฮินดู). ทวิน เลคส์ วิสคอนซิน: โลตัส เพรส 0-914955-89-6
 • ฟรอว์ลีย์, เดวิด (2005). โหราศาสตร์อายุรเวท: รักษาตัวเองผ่านดวงดาว. ทวิน เลคส์ วิสคอนซิน: โลตัส เพรส 0-940985-88-8
 • ซัตตัน, โคมิลลา (1999). สาระสำคัญของโหราศาสตร์เวท. The Wessex Astrologer, Ltd.: บริเตนใหญ่ 1902405064

100 ms 9.1% Scribunto_LuaSandboxCallback::gsub 100 ms 9.1% (สำหรับตัวสร้าง) 60 ms 5.5% 40 ms 3.6% Scribunto_LuaSandboxCallback::getExpandedArgument 40 ms 3.6% init 40 ms 3.6% init 40 ms 3.6% type 40 ms 3.6% [อื่นๆ] 240 ms 21.8% จำนวนเอนทิตี Wikibase ที่โหลด: 0/400 -->


ความสำคัญตามตำนานของวัดอลันกูดีคุรุ

เช่นเดียวกับวัดทุกแห่งในอินเดีย วัด Alangudi ก็มีความสำคัญทางตำนานด้วยข้อความและความเชื่อของชาวฮินดูโบราณ เรื่องราวการที่พระศิวะกลืนพิษของงูวาสุกิที่เขาถ่มน้ำลายออกมาในขณะที่เขาถูกใช้โดยเทพและปีศาจเพื่อปั่นมหาสมุทรเพื่อเรียกน้ำหวานแห่งความเป็นอมตะนั้นเป็นที่รู้จักของหลาย ๆ คน ตามตำนาน ยาพิษของ Vasuki จะฆ่าใครก็ได้ในโลก นรก หรือสวรรค์หากพวกเขามาสัมผัส ดังนั้น พระศิวะจึงทรงใช้พระองค์เองในการกอบกู้โลกทั้งสาม จึงได้ชื่อว่า 'Abathsahayeswarar' ซึ่งในภาษาทมิฬหมายถึง 'ผู้ช่วยชีวิต'

รูปแบบ Abathsahayeswarar ของพระอิศวรเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญในวัดนี้แม้ว่าจะเป็นตัวแทนขององคชาติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พระศิวะไม่ได้เป็นเพียงสวรรค์องค์เดียวที่ได้รับการอุทิศให้พระวิหาร ในบรรดาวัด Navagraha เก้าแห่งของรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งแต่ละแห่งอุทิศให้กับหนึ่งในเก้าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรา Alangudi เป็นที่พำนักของดาวพฤหัสบดีหรือ Guru Brihaspati เจ้าแห่งเหล่าทวยเทพ


วัด Nabagraha: ประวัติและ yajna . ประจำปี

วัด Nabagraha เป็นศูนย์กลางทางโหราศาสตร์และดาราศาสตร์แห่งเดียวไม่เฉพาะในรัฐอัสสัมเท่านั้น แต่ยังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดของอินเดีย ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Guwahati เหนือเนินเขา Chitrachal สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Rajeswar Singha วัดได้พังทลายลงในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2440 พระมหากษัตริย์ทรงนำนักบวชชื่อ Achyutananda Deb Sarma จาก Ujjayani ปัจจุบันมีพระสงฆ์ประมาณ 60 รูปซึ่งเป็นลูกหลานของอชุตานันดา เด็บ สารมา พวกเขาทำงานประจำวันในวัดโดยหมุนเวียน นอกเหนือจากดูแลงานทางโหราศาสตร์

จำได้ว่าแต่เดิมมีถนนแคบๆ สองทาง ข้างหนึ่งข้างโรงพยาบาลสัตวแพทย์ และอีกข้างหนึ่งข้างสุสานสงครามที่ศิลปุคูริ ผ่านเข้าไปถึงวัด ต่อมา กปปส.ได้ขยายถนนและสร้างถนนใหม่จากถนนเอ็มซีไปยังวัดในปี 2553 ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. อย่างไรก็ตาม ผู้มาเยี่ยมเยียนสตรีต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงเนื่องจากโถฉี่ไม่มีตลอดแนว ซึ่งเรารู้สึกว่าจะได้รับการแก้ไขโดยฝ่ายบริหารของเขตและเทศบาลเมืองกูวาฮาติในช่วงเช้าตรู่ ขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างโถฉี่อย่างน้อย 3/4 โถพร้อมกับตู้น้ำดื่ม 2/3 สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนจะช่วยเยียวยาสภาพโดยรวมของพวกเขาได้เป็นอย่างดี ผู้มีอำนาจอาจพิจารณารับความช่วยเหลือจาก Nabagraha Path-Chenikuthi Hillside Nagarik Samiti ในเรื่องนี้

แม้ว่าจำนวนผู้ศรัทธาในวัดนาบาคราฮาจากนอกรัฐและจากต่างประเทศ นอกจากผู้ศรัทธาจากนอกเมืองกูวาฮาติยังเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่น่าเสียดายที่รัฐบาลของรัฐไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในเชิงบวกเพื่อพัฒนากลุ่มวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน วัดปัจจุบันสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2518-2521 ด้วยความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐและการบริจาคจากผู้ปรารถนาดี วัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2522

อาจจำเป็นต้องเพิ่มในที่นี้ว่า หัวหน้าคณะรัฐมนตรี Hiteswar Saikia และ Priya Nath Sarmadoloi รวมถึง Satis Chandra Kakati ผู้ล่วงลับไปแล้ว Harendra Nath Barua และ Sarat Chandra Goswami รวมถึงคนอื่นๆ ได้ขยายคำแนะนำและช่วยสร้างวัดขึ้นใหม่ การจัดการวัดนาบัครหาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 หลังจากมีผู้ศรัทธาในวัดเพิ่มขึ้นทีละน้อย ตำแหน่ง "โดโล" ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการนมัสการประจำวันที่วัด

วัด Doloi แห่งแรกของวัดคือ Laxmi Kanta Deb Sarma ในขณะที่ Kamini Mohan Sarma ได้รับเลือกเป็นคนแรกคือ Doloi ผลที่ตามมาจากการลาออกโดย Kamini Mohan Sarma, Priya Nath Sarmadoloi ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบ Doloi ระหว่างดำรงตำแหน่งของปรียา ณัฐสารมา มีงานพัฒนามากมายในวัด หลังจากการสวรรคตของ Priya Nath Sarmadoloi , Pratap Sarmadoloi ได้รับเลือกเป็น Doloi และหลังจากเขา Bimal Sarmadoloi ได้รับเลือกเป็น Doloi Bimal Sarmadoloi ยังคงเป็น Doloi ของวัด

ปัจจุบันการบริหารงานวัดได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการบริหารวัดนาบัครหาภายใต้ตำแหน่งประธานของรองผู้ว่าการกำรัป (เมโทร) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการ วัดจึงไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น มีการร้องเรียนมากมายจากผู้นับถือศรัทธาส่วนหนึ่งว่าพระสงฆ์มักคิดราคาสูงเกินไปสำหรับการถวายต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีอัตราคงที่เช่นนี้ ดังนั้น จึงสมควรแก่คณะกรรมการบริหารวัดนาบัครหะที่จะพิจารณากำหนดอัตราสำหรับเครื่องเซ่นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้เลื่อมใสศรัทธา

นอกจากนี้ อาจแนะนำให้รวมผู้สูงอายุ 2/3 ของท้องถิ่นและตัวแทนของสมาชิก Nabagraha Path-Chenikuthi Hillside Nagarik Samiti เพื่อการทำงานที่ราบรื่นของวัด สภาพของวัดทรุดโทรมเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา

อาจจำได้ว่าในปี 2014 นายกรัฐมนตรี Tarun Gogoi ในขณะนั้นได้ประกาศคว่ำบาตร Rs หนึ่งสิบรูปีสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัดผ่าน PWD แต่ไม่ทราบว่า กปปส. ได้ดำเนินการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาวัดแล้วหรือยัง ไม่น่าแปลกใจที่วัดต้องการการบำรุงรักษาทันที

เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เนื่องจากความไม่แยแสของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ก้อนอิฐที่ถูกเผา หิน ฯลฯ ที่ใช้สร้างวัดเดิมจึงกระจัดกระจายอยู่ที่นี่และที่นั่น พวกเขาอาจจะหายไปในไม่ช้า ดังนั้นเราจึงขอให้ภาควิชาโบราณคดีของรัฐดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาวัสดุเหล่านี้และแผ่นศิลา (silalipi) ที่ติดอยู่บนผนังของวัดเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ทางด้านขวาของทางเข้าหลักของวัดมีการติดตั้งรูปเคารพของพระพิฆเนศพระศิวะพระวิษณุและลักษมีเทวี พระวิษณุรูปเคารพทั้ง 10 รูปและรูปเคารพอื่นๆ ถูกแกะสลักไว้อย่างสวยงามบนผนังด้านนอกของวัด ในพระอุโบสถหลักของวัด มีพระนาบัครหา lingas (ดาวเคราะห์เก้าดวง) เก้าดวงเรียงกันเป็นวงกลม ได้แก่ สุริยะ จันทรา มังกาล พุทธะ คุรุ สุกร ชานี ราหู และเกตุ กราฮาแต่ละองค์ถูกคลุมด้วยผ้าสีต่างๆ ตามข้อกำหนดของลึงค์ เนื่องจากหลังคาพระอุโบสถมีรูปทรงโดม ในระหว่างการสวดมนต์ในถ้ำจึงสะท้อนความรู้สึกราวกับว่าการสวดมนต์มาจากทุกมุมของวัด

ทุกปี มหายาชนาแห่งวัดนาบัครหาประจำปีจะเริ่มต้นขึ้นในวันสงกรานต์แห่งมัฆ-พากุนด้วยโปรแกรมสามวัน หลุมไฟบูชายัญตั้งอยู่ทางด้านเหนือของวัดหลัก ซึ่งจะมีการถวายเครื่องบูชาในวันแรกของมหายานหลังจากได้รับไฟจากดวงอาทิตย์โดยอาศัยการสวดมนต์ แต่ละดาวเคราะห์เก้าดวงได้รับการถวายสังเวยทุกวันด้วยเนยใสผสมกับข้าวเปลือก มัสตาร์ด งา ฯลฯ ในการถวายเครื่องบูชาครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายของมหายาน นักบวชถวายเครื่องบูชาด้วยสิ่งของดังกล่าวด้วยการสวดมนต์หมื่นสโลก้า “โดโลอิ” ในนามของนักบวชทุกคนในวัดและผู้นับถือศรัทธาจะถวายเครื่องบูชาครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือจากนักบวชหลักที่ประกอบพิธียาจนะ

อาจกล่าวได้ว่าผู้นับถือศรัทธาหลายพันคนจากนอกเมืองกูวาฮาติและจากนอกรัฐแห่กันไปที่วัดในช่วงมหายาจนะประจำปีนี้ซึ่งแสดงที่วัดนาบาคราฮา

เราจึงขอให้หัวหน้าคณะรัฐมนตรี Sarbananda Sonowal พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของรัฐพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการเปลี่ยนวัด Nabagraha ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายใต้หมวดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา


วัดปาลานี มูรูกัน – ศาลเจ้าของนวปาชานัม ลิงกัม

มุ่งหน้าไปยัง Palani Town คุณจะเจอวัด Palani Murugan หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในหกวัดที่มีชื่อเสียงของ Murugan ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในรัฐทมิฬนาฑู Palani ตั้งอยู่ในเขต Dindigul และเป็นจุดแสวงบุญที่สำคัญสำหรับชาวฮินดู นอกจากนี้วัดยังตั้งอยู่บนเชิงเขาปาลานี

วัดนี้เป็นศูนย์กลางการสักการะที่สำคัญสำหรับชาวฮินดูและมีคุณค่าอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสาวกของ Kartikeya การกำหนดเวลา Palani Murugan Temple Alangaram อยู่ระหว่าง 6:40 น. ถึง 20:00 น. เริ่มจากสันนิยาสีอลังการาม ตามด้วยเวดัน บาลาสุบรามาเนียร ไวธีกัล ราชา และปุสฟาอลังการาม

วัดปาลานีมูรูกันในรัฐทมิฬนาฑู

ประวัติวัดปาลานี มูรูกัน

Sage Bogar เป็นหนึ่งใน siddhaas ของชาวฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างรูปเคารพ วัดนี้เป็นความลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่าสร้างขึ้นเมื่อไร อสรพิษทั้ง ๙ เรียกว่า ‘นวปฺชานัม’ มารวมกันสร้างรูปเคารพ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าโบการ์ในบริเวณวัด เชื่อกันว่าศาลเจ้าเชื่อมต่อกับถ้ำกลางเนินเขาผ่านอุโมงค์ใต้ดิน ตามนิทาน Bogar นั่งสมาธิและเฝ้าอยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตามผู้คนลืมเกี่ยวกับไอดอลที่วัดปาลานีมูรูกัน กษัตริย์แห่งราชวงศ์ Chera ผู้ซึ่งลี้ภัยอยู่บนเนินเขา ได้ฟื้นฟูรูปเคารพหลังจากที่ Subrahmanyan ปรากฏตัวในความฝันของเขา

สถาปัตยกรรม

Sage Bogar เป็นหนึ่งใน siddhaas ของชาวฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างรูปเคารพ วัดนี้เป็นวัดที่ลึกลับเพราะไม่มีความคิดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ยาพิษ 9 อย่างรวมกันเรียกว่า ‘นวปฺชานัม’ ได้สร้างรูปเคารพ คำนี้ยังหมายถึง "ใหม่" และ "แร่" นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าโบการ์ในบริเวณวัด มีความเชื่อว่าศาลเจ้าเชื่อมต่อกับถ้ำกลางเนินเขาผ่านอุโมงค์ใต้ดิน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่โบการ์นั่งสมาธิและเฝ้าระแวดระวัง

เทพ

เทพประทับอยู่บนแท่นหินที่มีกรอบคล้ายซุ้มประตูเป็นรูปพระสุภรมานยาเป็นปาลานี ขั้นบันไดของวัดปาลานีมูรูกันมีทั้งหมดประมาณ 670 ขั้น โดยเริ่มต้นที่ร้านอาหารมังสวิรัติ วัดสร้างรังบน Sivagiri เนินเขาสูงของ Palani และบันไดที่ถูกตัดเข้าไปในเนินเขา นอกจากนี้ วิหารหลักยังเป็นของราชวงศ์เชอรา และทางเดินนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากราชวงศ์ปันยาน อักษรทมิฬโบราณวิ่งข้ามกำแพงถ้ำที่มีโกปุรัมทองคำ โกปุรัมนี้มีประติมากรรมหลายรูปรวมถึงศาลเจ้าแต่ละแห่งสำหรับพระศิวะและปารวาธี

คุณลักษณะเพิ่มเติม

บริเวณอื่นภายในเขตวัดมีศาลเจ้าที่อุทิศให้กับองค์พระพิฆเนศ ราชรถทองคำของวัดปาลานีมูรูกันอันโด่งดังเปิดให้จองขบวนแห่ มีค่าใช้จ่าย INR 2,000 และไม่สามารถจัดขบวนได้ในช่วงวันพิเศษเช่นเทศกาล Dasara

ขั้นบันไดของวัดปาลานีมูรูกันที่แกะสลักบนเนินเขา

การปฏิบัติศาสนกิจที่วัดปาลานีมูรูกัน

การโกนศีรษะบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นประเพณีทั่วไปของวัด เป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า พระเศียรถูด้วยไม้จันทน์ในตอนกลางคืนก่อนปิด ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ได้รับสรรพคุณทางยาและสามารถแจกจ่ายให้กับสาวกได้ เทพบุตรถือเป็นเด็กที่ต้องการการนอนหลับพักผ่อน ด้วยเหตุนี้วัดจึงไม่เปิดในช่วงบ่ายและเย็น นักบวชท่องบทกวีทุกคืนเพื่อให้พระเจ้าเข้านอน

Darshan และ Timings

Palani Murugan Temple Darshan Timings เริ่มต้นด้วย Vilaa pooja เวลา 6:30 น. ผู้ศรัทธาสามารถเข้าร่วม Siru Kall pooja เวลา 8.00 น. ตาม Kaala Santhi เวลา 9.00 น. อีกสามปูจา ได้แก่ :

อุตชิกกะ ปูชา เวลา 12:00 น.

Iraakkaala Pooja เวลา 20.00 น.

ความสำคัญทางศาสนา ที่วัดปาลานี มูรูกัน

อรุณคีรีนาถได้รับผลร้ายจากการเป็นผู้ก่อจลาจลและเจ้าชู้ เขาเป็นกวีชาวทมิฬแห่ง Tiruvannamalai ในศตวรรษที่ 15 ลอร์ดมูรูกันช่วยชีวิตเขาจากการพยายามฆ่าตัวตายจากหอคอยของวัดอันนามาลายาร์ ต่อจากนี้ เขาก็กลายเป็นสาวกของ Murugan แต่งเพลงสรรเสริญพระเจ้าทมิฬ เขาไปเยี่ยมชมวัดต่างๆ ของ Murugan และวัดหนึ่งใน Palani ก็กลายเป็นวัดที่สำคัญที่สุด

วัดปาลานีมูรูกันท่ามกลางเนินเขา

ตัวเลือกการเดินทางไปยัง Palani

ปาลานีสามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟหรือทางอากาศ มีรถโดยสาร KSRTC หลายสายจากกรณาฏกะ เกรละ และหลายเมืองในรัฐทมิฬนาฑู วัดอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Palani เพียง 2 กม.

ผู้ศรัทธายังสามารถครอบคลุมวัด Thirumoorthy ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา Thirumoorthy ซึ่งอยู่ห่างจาก Pollachi 50 กม. น้ำตก Thirumoorthy ยังตั้งอยู่ใกล้ๆ จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสถานีเนินเขาชั้นนำ Kodaikanal อยู่ห่างจาก Palani เพียง 60 กม.

บทสรุป

การเยี่ยมชมวัดปาลานีมูรูกันทำให้เกิดรัศมีทางศาสนาและความสั่นสะเทือนอันลึกลับ นอกจากนี้ยังสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้นับถือศรัทธาและก่อให้เกิดผลสงบต่อจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

ใช้โหราศาสตร์เวทเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดินแดนแห่งวัด ทมิฬนาฑู เป็นที่ตั้งของวัดโบราณที่มีความสำคัญทางศาสนามากมาย มุ่งหน้าไปยัง Thirumanancheri ในเขต Nagapattinam และคุณจะละลาย&hellip

หากคุณกำลังแวะเยี่ยมชมเมืองริมทะเลสาบอันงดงามอย่าง Pushkar รัฐราชสถาน อย่าพลาดชมวัดพระพรหมอันเป็นสัญลักษณ์ ตั้งอยู่บน&hellip

Shani เป็นชื่อภาษาสันสกฤตสำหรับดาวเสาร์บนสวรรค์ วัด Shani Dham เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า Shani ตามฮินดู&hellip

ในบรรดาวัดทั้งหมดในโลกที่อุทิศให้กับการบูชางู ไม่มีวัดใดเหมือนวัดมนนรศาลาในตำนาน ท่านปรสูรมะ ผู้สร้าง Kerala&hellip

วัด Sri Mookambika ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Kollur ในรัฐกรณาฏกะ ตั้งอยู่ที่ฐานของ Western Ghats ในเขต Udupi ที่นี่ Parashakthi&hellip

วัดที่เกือบจะไม่เหมือนใครแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Rathinamangalam ใกล้เมืองเจนไน ถ้าคุณอยู่ในเมือง ให้มันเป็นทริปวันหยุดสุดสัปดาห์&hellip

วัดนวกราฮาหรือวัดของนิกายสวรรค์ทั้งเก้า ตั้งอยู่บนเนินเขาจิตราจัลของกูวาฮาติ รัฐอัสสัม วัดนี้อุทิศให้กับเก้า&hellip

วัด Shani Shingnapur ได้ชื่อมาจากหมู่บ้าน Shingnapur หมู่บ้านเรียบง่ายตั้งอยู่ใน Nevasa Taluka ในเขต Ahmednagar ในรัฐมหาราษฏระ Ahmednagar&hellip


JAIN TEMPLES – โครงสร้าง SYMBOLISM


(พระอรหันต์ ภควันต์ นิ อักยะ ธี)
แม้ว่าวัดเชนมักมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและศิลปะที่พบในวัดของศาสนาอื่น อาคารทางศาสนาของพวกเขาได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนแนวคิดทางจิตวิญญาณของเชนและการปฏิบัติพิธีกรรม
อาคารทางศาสนาเชนมีลักษณะเด่นสามประการ
• มักจะมีศาลเจ้ามากกว่าหนึ่งแห่งในวัด
• ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยอาคารเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารทางศาสนา
• วัดมักจะกระจุกตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มวัดหรือ 'เมืองวัด'

ส่วนหนึ่งของวิหารเชน
วัดเชนส่วนใหญ่ในอินเดียประกอบด้วยองค์ประกอบหลักบางประการ ให้เข้าใจหน้าที่และสัญลักษณ์ของพวกเขา เริ่มต้นจากภายนอกสู่ภายใน -
1. ASPRĀKĀRA – กำแพงสูงเขตแดน
เกือบจะไม่มีข้อยกเว้น วัดเชนถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแยกอิสระที่ตั้งตระหง่านล้อมรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด
สัญญลักษณ์คือให้ภิกษุที่เข้าไปเพื่อละความวิตกสามัญเกี่ยวกับชีวิตคฤหบดีก่อนเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์
2. JAGATĪ หรือ VEDĪ – แพลตฟอร์ม
แม้ว่าวัดเชนจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วนและรูปแบบ แต่วัดเชนทั้งหมดสร้างขึ้นบนแท่นหรือเฉลียงที่ยกตัววัดขึ้นเหนือพื้นดินโดยรอบและสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชัดเจน
บนฐานที่เด่นชัดนี้ วัดได้รับการปกป้องและดูเหมือนมีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นอนุสรณ์มากขึ้น ชานชาลามักจะกว้างกว่าโครงสร้างของวัดจริง ๆ มาก ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม - ประดิษฐิณา - ของอาคารที่จะเกิดขึ้นในระดับศักดิ์สิทธิ์ ความกว้างขวางนี้ยังช่วยให้ศาลเจ้ารอบ ๆ อาคารวัดอยู่ในระดับเดียวกันอีกด้วย
สัญลักษณ์นี้สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความยากลำบาก – ทุรลาภา – ในการเข้าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ยังแนะนำการเดินทางไกลสู่เป้าหมายอันไกลโพ้นแห่งการตรัสรู้อีกด้วย
3. อัษฎามันดาภา – ระเบียงหน้า
นี่คือเฉลียงด้านหน้าหรือทางเข้าหลักของวัดที่นำไปสู่ศาลเจ้าและพระมาปาส ที่ประตูหลัก ผู้บูชาก้มลงแตะธรณีประตูก่อนจะข้ามไป ประตูต้อนรับผู้บูชาด้วยรูปปั้นทางโลกที่แกะสลักไว้บนผนังด้านนอกซึ่งแสดงถึงความกังวลทางโลกของมนุษย์ โดยปกติประตูสู่วัดจะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และงดงาม เมื่อเรายืนอยู่ข้างหน้าความรู้สึกไร้ความหมายของเราจะช่วยทำลายอัตตาของเรา
สัญลักษณ์คือสิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกภายนอกไปสู่โลกภายในของวัดอีกครั้ง ระเบียงเป็นโถงเรียบง่ายขนาดเล็กมากที่เข้าถึงได้
4. มันดาภา – ฮอลล์
นี่คือห้องโถงหรือห้องโถงหน้า Garbhagriha สำหรับการชุมนุมของสาวก ห้องโถงสามารถมีผนังด้านข้างและปิดได้หรืออาจมีเสาซึ่งปล่อยให้ด้านข้างเปิดออก ห้องโถงของวัดสร้างทางเข้าศาลเจ้าและมีรูปปั้นและอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น ห้องโถงใช้สำหรับพิธีกรรม การท่องคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ การทำสมาธิ และการชุมนุมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงสวด ฯลฯ ในที่นี้ ผู้บูชามักจะพบกับธีมในตำนาน ซึ่งแกะสลักไว้บนผนังด้านใน เพื่อปรับทัศนคติของเขาที่มีต่ออุดมการณ์ที่สูงขึ้น
สัญลักษณ์ที่นี่คือผู้นับถือศรัทธาต้องเตรียมที่จะละทิ้งความกังวลของเขาที่มีต่อวัดและเพื่อนผู้นับถือศรัทธาและเตรียมที่จะเข้าสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์ด้านใน
5. ANTARĀLA – หอกลาง
วัดบางแห่งมีองค์ประกอบเพิ่มเติมนี้ ห้องโถงเล็ก ๆ นี้เป็นช่องว่างระหว่างวิหารหลักกับห้องโถง ซึ่งผู้มาสักการะสามารถยืนและจ้องมองรูปเคารพหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมที่ดำเนินการภายในศาลเจ้าได้ เมื่อผู้บูชาก้าวไปสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์ด้านใน รายละเอียดประติมากรรมและการตกแต่งก็ง่ายขึ้น
สัญลักษณ์นี้ช่วยผู้บูชาขจัดสิ่งรบกวนและพยายามเพ่งความสนใจไปที่สถานศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง
6. ประทักษิณา ปาฏะ – ทางผ่านวงเวียน
ประกอบด้วยทางเดินปิดล้อมรอบด้านนอกของกัรภครีหะ สาวกเดินไปรอบ ๆ เทพในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นพิธีบูชาและเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพบูชาเทพเจ้าหรือเทพธิดาแห่งวัด
สัญลักษณ์ในที่นี้คือแสดงถึงการล้อมรอบจักรวาลเอง
7. SHIKHARA – TOWER หรือ SPIRE
ส่วนบนของ Garbh griha เรียกว่า Sikhara ส่วนเสี้ยมหรือส่วนเรียวของวัด Vastu Shastra กล่าวว่าการออกแบบ Shikhara เหนือ Garbhagrahamm ดึงดูดพลังงานจากจักรวาลจากจักรวาลมากเช่นอากาศหรือแม้กระทั่งเหมือนของเรา จมูกดึงดูดปราณวายุ (ออกซิเจน) จากอากาศ
สัญลักษณ์ที่นี่แสดงถึงแกนของโลกผ่านเขาพระสุเมรุ
8. กัมภรา – วิหารภายใน
ส่วนหลักของวัดเชนเรียกว่า “กัมบารา” (Garbha Graha) ซึ่งเป็นนิวเคลียสและห้องชั้นในสุดของวัดที่วางรูปหรือรูปเคารพของเทพเจ้าหลัก (มุลนายัค)
ซึ่งเป็นจุดรวมของอาคารและข้างรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ อาจมีองค์ประกอบทางศาสนาที่เป็นนามธรรม เช่น เครื่องหมายมงคล ๘ ประการ พระสิทธจักร พระโพธิสัตว์ ยันต์ และพยางค์ศักดิ์สิทธิ์หรือมนต์ ศาลเจ้าหรือ garbha-griha (พื้นที่มดลูก) มักจะปราศจากการตกแต่งใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความฟุ้งซ่านและนำผู้สักการะไปสู่ความสงบ
สัญลักษณ์ที่นี่อยู่ในชื่อ – garbha = womd, graha = บ้านที่เป็นตัวแทนของการเดินทางครั้งสุดท้ายของจิตวิญญาณสู่ตัวตนที่แท้จริง
การเดินไปยังห้องศักดิ์สิทธิ์ภายในบ่งบอกว่าเราต้องละทิ้งโลกภายนอกที่ยิ่งใหญ่ภายนอกและนำจิตใจของเราเข้าสู่ภายใน ส่องสว่างประทีปแห่งความรู้ที่นั่น และเมื่อเห็นจีนะ เราก็จะได้เห็นอาตมะของเราภายในห้องศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจของเรา

ดังนั้นแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบวัดเชนคือการเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับตัวเขาเอง เป็นการพรรณนาถึงมหภาค (จักรวาล) เช่นเดียวกับพิภพเล็ก (อวกาศภายใน) และได้พัฒนามาเป็นเวลาหลายพันปี ตามหลักจรรยาบรรณของไจนา ชีวิตของมนุษย์เป็นการสรุปอายุขัยของปัจเจกบุคคลนับไม่ถ้วนที่ถูกผูกไว้กับวัฏจักรของการเกิดใหม่ เราสามารถบรรลุการตรัสรู้การกระทำที่บริสุทธิ์ความคิดและการอุทิศตนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น ในโลกนี้ วัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้: เป็นสถานที่ที่เราสามารถใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของเรามากขึ้น และผ่านพิธีกรรมและพิธีที่ผู้ชายสามารถค้นพบความรู้อันศักดิ์สิทธิ์

Michämi Dukaddam (ขออภัย) สำหรับข้อผิดพลาดและการละเว้น ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ Jain, Lectures & Books มากมาย ภาพที่มาจากเว็บออนไลน์ Shäshan Viruddha Känay Lakhäyu hoy to Man, Vachan และ Kaya Thi Michhämi Dukkadam.


ประวัติ / ตำนาน:

ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีพระปราการสององค์ ถังอยู่ก่อนถึงพระอุโบสถ ไม่มีหอคอยที่ทางเข้าด้านหน้า อยู่ที่ทางเข้าที่สองซึ่งมีประติมากรรมที่สวยงาม ศาลเจ้าของพระโสมกันดาและจันทราเสกขระอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางเดินชั้นใน ศาลเจ้าสัปทา กันนิกัส พระเจ้าทักษินามูรธี และศาลเจ้าไอยานาร์ อยู่ในปราการะทางตอนใต้ โดยมีศาลเจ้าสำหรับพระเจ้าวัลลัมปุรีวินัยกะอยู่ที่มุมคันนีมูอา ศาลเจ้าของพระมุรุกะกับมเหสีของพระองค์ Valli และ Deivanai อยู่ทางทิศตะวันตกของปราการา ศาลของลอร์ด Varadaraja Perumal กับ Upa Nachiars ของเขาอยู่ทางด้านใต้และของ Sage Agasthya อยู่ทางเหนือ Agasthya Theertham เป็นไม้ยืนต้น ศาลพระแม่ Ambika อยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของปราการชั้นนอกที่มีโถงจัดงานแต่งงาน – Tiru Kalyana Mandapam

พระแม่ปารวธีทรงสถิตในพระอุโบสถในพระอุโบสถ จึงมีหอคอยสองแห่งด้านบน นี่เป็นวัดเดียวในรูปแบบนี้ถัดจาก Kasi-Varanasi ในอินเดีย เป็นที่น่าสังเกตว่า เทวรูปองค์พระโสมกันดาไม่มีนิ้วโป้งขวา ว่ากันว่ากษัตริย์ผู้โกรธเคืองตัดมันเมื่อเขาถูกปลดออกจากการเป็นพยานที่ปลอมตัวเพื่อปกป้องผู้นับถือศรัทธาตามปุรณะ โบราณสถานของวัดมีอายุย้อนไปถึง 1500 ปี นักบุญ Saivite ทั้งสี่และนักบุญ Arunagirinathar ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแห่งวัดในเพลงสวดของพวกเขา

เป็นที่น่าสังเกตว่า Surya Puja ทำการบูชาในวัดตั้งแต่ Aadi 7 ถึง 12 – กรกฎาคม - สิงหาคม

ผู้ศรัทธารู้ว่าพระศิวะได้รับการยกย่องว่าเป็น Artha Nareeswara ขณะที่พระองค์ได้ทรงแยกส่วนซ้ายของพระองค์กับพระมารดาปารวธี ขณะที่เห็นพระศิวะครอบครองพื้นที่ส่วนกลางในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในวัดต่างๆ พระองค์ประทับอยู่ทางขวามือ ด้านซ้ายสำหรับพระแม่ Ambica แม้ว่าห้องศักดิ์สิทธิ์จะมีเพียงพระศิวะลิงกา แต่ก็เป็นความเชื่อที่ว่าแม่ก็อยู่ใน – ที่ไม่มีรูปแบบเช่นกัน Tiru Nedungalam ในภาษาทมิฬหมายถึงสถานที่กว้างใหญ่ในที่ราบ แม่ปารวตีทำบาปที่นี่ พระองค์เสด็จมาปลอมตัวและจับมือพระองค์ด้วยความซาบซึ้งในความเคารพบูชา

ผู้ศรัทธาอธิษฐานขอพรงานแต่งงานและบุตรและความเป็นเลิศในการศึกษา ผู้ศรัทธาแสดงอาบิเชกพิเศษถวายแด่พระเจ้าและพระมารดาโดยถวายเสื้อผ้าวาสตรา

ที่ตั้ง: รถบัสจากเมือง Trichy ไป Mangavanam จากป้ายรถเมล์ Trichy ผ่านวัดนี้ ความถี่มีจำกัดมาก จากป้ายรถเมล์ Chatram มีรถบัสให้บริการถึง Vazhavanthan Kottai จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 กม. (หลัง Thuvakkudi) ความถี่มีจำกัดมากและตัวเลือกนี้อาจไม่เหมาะสม มีรถโดยสารให้บริการถึง Thuvakkudi จากนั้นมีรถยนต์สำหรับวัด

ที่อยู่วัดและรายละเอียดการติดต่อ:

ศรี ธีรุ เนดุงคลา นาธาร
วัดนิตยาสุนทรเศวราร
ธีรุ เนดูกุลลัม-620 015,
อำเภอตรีชี
รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
โทรศัพท์: +91 431 252 0126.


นักบวช

ยังเห็นในปราสนัมว่าเทวีท่านนี้ชอบปูจารีที่เป็นของชุมชนทมิฬพราหมณ์เท่านั้นมากกว่าชุมชนนัมบูดรีตามปกติซึ่งเคยปกครองในวัดส่วนใหญ่ในรัฐเกรละ ดังนั้น พราหมณ์ทมิฬจึงตั้งอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงที่เรียกว่า หมู่บ้านปาดินชาติติมุริ (ใกล้วาดะกาญจรี) และเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าบาทหลวงที่นั่น เขาเป็นของ Chakkingal Madam และจนถึงปัจจุบันนี้มาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยของ Tippu Sultan นักบวชที่นี่มาจาก Chakkingal Madam เท่านั้น

อันที่จริง ครอบครัวพราหมณ์ทมิฬนี้มีต้นกำเนิดมาจากหญิงพราหมณ์ที่หนีจากปัลกัต (ก่อนหน้านี้คือรัฐมัทราส) โดยได้ยินว่าสุลต่านทิพปูจะพิชิตปัลกัตในไม่ช้า เธอต้องการหนีจากผู้ปกครองมุสลิมและมาที่ใจกลางเมืองเกรละ เธอมาถึงสถานที่ที่เรียกว่า Vlaha ใกล้วัด Triprayar Srirama และพา abhayam / ลี้ภัยใน Illam ของ Namboodri เธอมีลูกเล็ก ๆ ของเธอและ 'Uruli' (ภาชนะโลหะผสมเฉพาะซึ่งใช้สำหรับทำ Payasam โดยเฉพาะในวัด) กับเธอเมื่อมาถึง Vlaha ในเวลาต่อมา เด็กชายคนนี้รู้จักกันในชื่อ วลาฮายิล อันนายัน ปาตาร์ และชาวอูรูลี แม่ของเขา (ปาตตีผู้มาที่วลาฮา) ได้นำติดตัวไปกับเขาด้วย หมดเรี่ยวแรงจนเมื่อไม่นานนี้กับลูกหลานของครอบครัว หลักฐานประวัติบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยปัทยโยตธรรมของทิพปู สุลาตัน

Annayan Pattar เป็นพ่อครัวที่เก่งมาก (การทำอาหารเป็นอาชีพของเขา – ตามที่ TN Sheshan บอกอย่างเหมาะเจาะมาก มีเพียงสามประเภทเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นในหมู่พราหมณ์ทมิฬที่ตั้งรกรากอยู่ใน Kerala และพวกเขาเป็นพ่อครัว แม่ครัว และข้าราชการ! Cees ทั้งสาม ลูกหลานของเขา Chakkingalmadam ทายาท กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก เช่น ผู้พิพากษา ทนายความ ซีอีโอ นักสะสม นักดนตรี แพทย์ นักบวช เจ้าของบ้าน และอีกมากมาย พวกเขาทั้งหมดเป็นหนี้ความก้าวหน้าในการอุทิศตนและอุทิศตนเพื่อบูชา Uthrali Bhagavathi

Chakkingalmadam Krishna Iyer - Ck Krishna Iyer - ผู้สืบสกุลของครอบครัวนี้ ทุกคนเรียกด้วยความรักว่า Ambi Swamy และบิดาของหัวหน้านักบวชแห่ง Uthralikavu ที่มีอยู่ Sri Ck Rama Iyer นามแฝง Ramu Swamy เป็นหัวหน้านักบวชที่นี่มานานกว่าหกทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2524 และในช่วงเวลาของเขา วัดได้พัฒนาจากเวทีหนึ่งไปอีกเวทีหนึ่งและสร้างกรอบให้มีชื่อเสียง เขาเคยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับเทพอุปาสนะและอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ผู้เลื่อมใสที่มาที่วัดแห่งนี้ เขาเป็นปราชญ์เวทโดยอาชีพที่มี 'Adhyayanam' (Gurukula กำลังเรียนรู้) ที่ภาษาสันสกฤต Veda Patashala ที่ Thiruvidaimarathur มานานกว่าเจ็ดปี

การบริหารวัดและการบำรุงรักษาตามปกติอื่น ๆ ฯลฯ ก่อนหน้านี้อยู่ในมือของประชาชนในสามหมู่บ้าน – หมู่บ้าน Enkakkad (ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด) หมู่บ้าน Kumaranellur และ Wadakancheri ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงสองแห่งที่อยู่ติดกัน พวกเขาจัดเทศกาลวัดประจำปี (เวลา) ในระดับเล็ก ๆ โดยรวบรวมการสมัครจากชาวบ้านและตอนนี้พวกเขาดำเนินการในระดับใหญ่โดยการรวบรวมเงินจากผู้ศรัทธาทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดการบริหารงานก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการ Cochin Devaswam และวัดนี้อยู่ภายใต้ Devaswam นี้ซึ่งรับรายได้ทั้งหมดจากวัดนี้และชำระเงินเป็นรายเดือนให้กับพนักงานของวัดแห่งนี้เช่น melsanthi, keezhsanthi, variar, marar, masappadi , velicappad ฯลฯ ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้วัด


วัด Sath Graha (ด้านข้าง) - ประวัติศาสตร์

วัดติรุเชงโกเด อัฏฐนารีสวารา

Thiruchengode เป็นเมืองและเทศบาลที่ตั้งอยู่ในเขต Namakkal ในรัฐทมิฬนาฑูทางตอนใต้ของอินเดีย Ardhanareeswarar ที่มีชื่อเสียง (วัดบนเนินเขา (หนึ่งใน 64 การแสดงออกของพระศิวะซึ่งเป็นตัวแทนของความสามัคคีของพระอิศวรและปาราวตี) ตั้งอยู่ใน Tiruchengode วัดโบราณแห่งนี้ถูกกล่าวถึงในงานทมิฬ Silapathikaram เป็น Neduvelkunru นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงสำหรับ Chenkottu Velavar ( พระมุรุกะ) วัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเดียวกัน ณ ปี 2554 เมืองนี้มีประชากร 95,335 คน

ในสมัยโบราณ Tiruchengode เป็นที่รู้จักในชื่อ Thirukodimaadachenkundrur – หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในรัฐทมิฬนาฑู มันยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Thiruchengottankudi Nageswaram เป็นที่ประดิษฐานการสำแดงอารธนารีศวร (ชาย-หญิง) ของพระอิศวรซึ่งเป็นตัวแทนของความสามัคคีของพระอิศวรและปารวตี ประดิษฐานอยู่ในวัดบนเนินเขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถเข้าถึงได้โดยถนนสำหรับรถยนต์ นี่คือวัดโบราณที่กล่าวถึงในงานทมิฬ ศิลปิการามว่า เนดูเวลคุนรู. สีแดงของเนินเขาเป็นสาเหตุที่เรียกกันว่า CHENGODE.. วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดที่ 4 ใน 7 Tevara Stalams ในเขต Kongu ของรัฐทมิฬนาฑู

เป็นที่เชื่อกันว่ากันนาคี (ศิลปาธิการาม) หลังจากรื้อถอนเมืองมทุไรด้วยไฟแล้ว โกวาลัน สามีของเธอเรียกสรกัม (สวรรค์) และอยู่ในความพิโรธที่ยอดเขาทิรุเฉิงโกฏ

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ Tiruchengode รวมถึงเหตุการณ์ที่น่าจดจำมากมาย ผู้นำที่มีชื่อเสียงเช่น Rajaji, EVR Periar, T.M.Kaliyannan Gounder และ EVK Sampath ผูกพันกับเมืองนี้ Tiruchengode มีความภาคภูมิใจในการมีอาศรมคานธีแห่งแรกของประเทศเป็นเครื่องบรรณาการแด่มหาตมะ คานธี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอินเดีย 8217 คนและเปิดโดยรองราชจี (ราชาโกปาลาจารี) ของประเทศ

Tiruchengode อยู่ห่างจาก City of Erode ประมาณ 20 กม. ห่างจาก Salem 46 กม. และห่างจาก Coimbatore 120 กม.

เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค Kongu Nadu ของรัฐทมิฬนาฑู คองกูนาดูประกอบด้วยหมู่บ้าน 24 แห่ง โดยในจำนวนนี้ ปุนดูราย ซึ่งเป็นย่านชานเมืองของเมืองเอโรดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญที่สำคัญ ทางตะวันตกของ Cauvery คือ Melakarai Pundhurai และทางทิศตะวันออกของ Cauvery คือ Kilakarai Pundhurai Kilakarai Pundhurai เป็นที่รู้จักในนาม Thiruchengodu คำว่า "Thiruchengodu" หมายถึงเนินเขาที่สวยงามและสูงชันในภาษาทมิฬ

Tiruchengodu มีชื่อเสียงในด้านเนินเขาและวัดที่อยู่ด้านบน Thiruchengodu เก่าแก่และเก่าแก่ได้รับการสวมมงกุฎด้วยมัมมี่ชื่อ ARTHANAREESWAR, Chengodu Velan และ ATHIKESAVA PERUMAL

Ardhanareeswarar หนึ่งใน 64 การแสดงออกของพระอิศวรซึ่งเป็นตัวแทนของความสามัคคีของพระอิศวรและปารวตีได้รับการประดิษฐานอยู่ในวัดบนเนินเขาที่เคารพนับถือซึ่งมีนัยสำคัญอย่างยิ่งซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยถนนที่เคลื่อนที่ได้ วัดนี้ถือเป็นที่ 4 ใน 7 Tevara Stalams ในเขต Kongu ของรัฐทมิฬนาฑู

กำแพงโบราณ มณฑป และเสาแกะสลักเพิ่มความน่าเกรงขามที่วัดแห่งนี้คงอยู่ตลอดไปบนยอดเขา มอเตอร์เวย์และราชโกปุรัมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นล่าสุด ตามชื่อนาคากิริมีงูยาว 60 ฟุตแกะสลักอยู่บนเนินเขา นี้สามารถเห็นได้จากเส้นทางขั้นตอนที่ฉันได้อ่าน

แม้ว่าห้องศักดิ์สิทธิ์จะหันไปทางทิศตะวันตก แต่ทางเข้านั้นมาจากทิศใต้ ประดิษฐานพระบรมรูปอาดานารีเศวราอันงามสง่า มีน้ำพุอยู่ที่เชิงรูปซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่ประจักษ์ของสวรรค์ (Uli Padaa Uruvam)

บันทึกของฉัน- พระสงฆ์แสดงให้เราเห็น padam ที่สาม

มีจารึกอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยของ Parantaka Chola, Gangaikonda Chola, Vijayanagar และ Mysore Kings และ Nayaks

กันนาคีหลังจากเผามทุไร ในที่สุดก็ถึงเนินทิรุเฉิงโกฏะ และนางก็ถูกพาตัวไปโดยปุชปัก วิมาน และได้ขึ้นสวรรค์ และ kannagi vizhla มีการเฉลิมฉลองด้วยความเอิกเกริกและสง่าราศีทุกปี

ศาลเจ้า Tiruchengottuvelavar ไปยัง Subramanyar ดึงดูดผู้แสวงบุญจำนวนมากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่สำหรับพระวิษณุกับพระศรีเทวีและภุพเทวี สัปธามถุรติดตั้งในวัดด้วย นวคราหาติดตั้งในวัดด้วย ขณะที่เราเข้าไปทางซ้ายของพระคณปถีมีการติดตั้งในที่โล่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมี Nagaraja และ nagayakshi อยู่ทั้งสองข้าง คุณลักษณะนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับฉัน

สัมพันธะได้แต่งติรุณีละกัทปะติกัมไว้ที่นี่ เพื่อช่วยเพื่อนนักเดินทางทั้งหลายให้พ้นทุกข์ Muthuswamy Dikshitar ร้องเพลงของศาลเจ้าแห่งนี้ใน Ardhanareeswaram ใน Kumudakriya

เทศกาลสำคัญ Tiruchengode's 8217 คือเทศกาลรถยนต์ Sengottuvelavar ที่เรียกว่า Vaigasi Visakam (เฉลิมฉลองในช่วงเดือน Vaikasi ในรัฐทมิฬ) เทศกาลนี้มีการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 15 วัน โดยมีรถแยกกันซึ่งบรรทุกเซนกอตตูเวละวาร์ อาร์ธนารีสวาราร์ และขุนนางขนาดเล็กจำนวนมาก เทศกาลนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่เมืองและหมู่บ้านใกล้เคียง

สามบริการนมัสการในแต่ละวัน การนมัสการในช่วงดึก (Artha Jaama Pooja) ถือว่ามีความสำคัญที่นี่ วันพระจันทร์ขึ้นใหม่ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเช่นกัน วัด Moliapalli annamar swamy อยู่ห่างจาก thiruchengodu 15 กม.

Tiruchengode เชื่อมต่อกันอย่างดีจากรัฐรวมถึงรถโดยสารส่วนตัวจาก Chennai, Coimbatore, Trichy, Erode, Salem, Mallasamudram, Namakkal, Rasipuram, Karur, Sankagiri, Attur, Paramathi-Velur, Komarapayam, Bhavani, Edappadi, Bangalore, Hyderabad เป็นต้น สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ Sankari Durg (8 กม.) และ Erode Cauvery RS (16 กม.) สถานีรถไฟหลักที่ใกล้ที่สุด Erode (23 กม.) และ Salem (46 กม.)

สนามบินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ Salem (46 กม.), ท่าอากาศยานนานาชาติโคอิมบาโตร์ (120 กม.) และท่าอากาศยานนานาชาติติรุจิรัปปัลลิ (120 กม.) เราไปโดยรถทัวร์ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าจอดรถ มีที่จอดรถขนาดเล็กบริเวณหลังคา RCC ทุกที่ที่ฉันรู้สึกเรียบร้อยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ไว้จะมาโพสต่อนะคะ

วัดติรุเชงโกเด อัษฎารีศวร 2

เมื่อสองวันก่อนฉันไปเยี่ยมชมวัด Tiruchengode ฉันอยู่ที่ Namakkal มานานกว่า 4 ปีในช่วงปี 1986 และเป็นเวลาหลายเดือนในความดูแลของ Tiruchengode ด้วย ภรรยาของฉันเคยไปวัดมาก่อน เส้นทางที่เธอเคยเดินทางโดยรถยนต์ในสมัยนั้นด้วย สิ่งที่ทำให้ฉันงุนงงคือวัดขนาดใหญ่บนยอดเขา ต่อความเรียบร้อยและการรักษาพระอุโบสถ ถนนขึ้นเขา 2.5 กม. โดยไม่มีทางโค้ง เราสามารถขึ้นไปได้ในเวลาประมาณ 15 นาที มีรถโดยสารประจำทางวิ่งรับผู้ศรัทธาฟรี ฉันได้เห็นเส้นทางทีละขั้นด้วย ให้ฉันดำเนินการรวบรวมของฉันต่อไป วัดนี้เต็มไปด้วยผู้ศรัทธาในช่วงเช้าตรู่ วัดบนเขาที่สวยงามมาก นี่เป็นส่วนที่ 2 เกี่ยวกับวัด มีการทำซ้ำบางส่วน แต่มีการเพิ่มเพื่อความต่อเนื่อง

6 เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดและเทพ

Tiruchengode (เรียกอีกอย่างว่า "Thirukodi mada chengundroor " ในสมัยเวท) มีการอ้างอิงมากมายใน puranas เช่น Thevaram และ Silapathikaram ใน Silapathikaram Ilango adigal เรียก Tiruchengode ว่า "Chengodu " และ "it มีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มากมายและเพลิดเพลินกับความนิยมและความเจริญรุ่งเรือง"

วัดนี้ได้รับการยกย่องจาก Nayanmar Thirugnanasambandhar ใน Hyman Devaram ที่ให้ข้อคิดทางวิญญาณ กวีและนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เช่น Arunagirinathar, Ilango adigal, Kaviraja pandithar และคนอื่นๆ ได้บัญญัติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไว้ในบทกวีอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา รูปเคารพของ Birungi Munivar และ Arunagirinathar อยู่ภายในวัด

วัดบนเนินเขาโบราณตามจารึกบนกำแพงต้องสร้างเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว พระราชาและหัวหน้าเผ่าที่ปกครองรัฐทมิฬนาฑูได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลายครั้ง

เมืองนี้มีเนินเขาซึ่งมีความสูงประมาณ 650 ฟุต ภูเขานี้มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น เชมมาลัย นากามาลัย นันทิมาลัย และอีกมากมาย

ท่านอารธนารีสวาราประทานความรอดแก่วิญญาณทั้งหลายจากวัดบนยอดเขา ท่านเซนกอตตูเวละวาร์และท่านอธิเคสะวะเปรุมาลในศาลเจ้าแยกกันเป็นประธาน

ท่านอารธนารีศวรมีรูปแบบเฉพาะที่นี่ซึ่งรวมรูปครึ่งตัวผู้และตัวเมีย ลอร์ดยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Madhorubagan และ Ammayappan มีการกล่าวอ้างว่าท่าทีที่หายากขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะเทพชั้นยอดนี้สามารถพบได้ในวัดนี้เท่านั้น สามารถไปถึงวัดบนยอดเขาได้ด้วยการขึ้นบันได 1206 ขั้นที่สร้างด้วยหิน

"เทวะ ธีรธา ศิวาน ธีรุ เมนิยิน ภาวนา ปาดิกุ ศิลา ศลลุม โกวาลิธา เวนปานิรา โกละมัย นาวาลีร อาร์ธ นริยรยินาร "

รูปครึ่งตัวผู้และตัวเมียครึ่งตัวของ Arthanareeswara เรียกอีกอย่างว่า ‘Madhorubagan’ และ ‘Ammayappan’

ในภาษาฮินดี ‘Artha’ หมายถึงครึ่งและ ‘Nari’ หมายถึงผู้หญิง นี้เหมาะสมกับไอดอลที่นี่อย่างเหมาะสมเนื่องจากพระอิศวรแบ่งปันร่างกายครึ่งหนึ่งกับปารวธี ด้านซ้ายของไอดอลคือปารวธีและด้านขวาคือพระอิศวร

มีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการก่อตัวของรูปเคารพนี้ ความเชื่ออย่างหนึ่งคือ เทวรูปนี้สร้างขึ้นโดยสิทธาร์จาก Ven pashanam ซึ่งเป็นส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดในอัตราส่วนเฉพาะ และอีกประการหนึ่งคือไอดอลถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติ (เรียกว่า ‘Suyambu ‘) และไม่มีใครสร้าง ท่านอารธนารีศวรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งไม่ธรรมดาในวัดพระอิศวร

ถือเป็นมงคลที่จะมาลัยเจ้าพระยาด้วยเวลเลอรุกกุ วิลวัม บัว จำปา มันดาราราย ปาดิริ เส็งกะลุนเระ ปอนนราลี ยกเว้นรองเท้าแตะธรรมดา กุมกุม และวิบูดี มีน้ำพุอยู่ใต้พระบาทของพระเจ้าอาทนารีศวรซึ่งไม่เคยแห้งเหือด ผู้ศรัทธาเชื่อว่าน้ำจากน้ำพุนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พิเศษ เชื่อกันว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถรักษาโรคใด ๆ หากบริโภคเป็นเวลาหนึ่งมันดาลา (48 วันอย่างต่อเนื่อง) ภิกษุผู้ทำพิธีถวายน้ำมนต์นี้แก่เหล่าสาวกเป็นพระธรรม

บันทึกของฉัน - เราได้เห็นพื้นที่ theertham และขาเพิ่มเติม แต่ได้รับเพียงขี้เถ้าศักดิ์สิทธิ์ พวกเราได้แสดงพระอาขนะแก่เทวดา ในพระวิหารเปรรุมาลเราได้รับพระธีรธรรม

นานมาแล้ว Adiseshan และ Vayudevan ต่อสู้กันเองบ่อยครั้งเพื่อพิสูจน์พลังของพวกเขา เนื่องจากการต่อสู้ของพวกเขาเกิดภัยพิบัติมากมาย ปราชญ์ให้ความคิดกับทั้งคู่เพื่อแสดงพลังของพวกเขา ดังนั้น Adisesha จึงต้องกดและปิด MountMeru ด้วยหมวกของเขาและ Vayu ต้องปลดปล่อยแรงกดดันด้วยความกล้าหาญของเขา แต่วายูทำไม่ได้ ด้วยความโกรธแทนที่จะเป่าอากาศ เขาก็หยุดอากาศ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นลมเพราะขาดอากาศ Sages และ Celestials ขอให้ Adisesha ปล่อยตัวเขา Vayu อย่างแรงที่ด้านบนของภูเขาที่มีหัวของ Adisesha ถูกโยนลงไปในดินในสามแห่งด้วยเนื้อและเลือด

หนึ่งคือ Thiruvannamalai ต่อไป Srilanka และอีกหนึ่งคือ Nagamalai ใน Thiruchengode

เนื่องจากถ้ำของ Gajamukha Pillayar ตั้งอยู่ทางตอนใต้และ Arumuga Swami อยู่ทางตอนเหนือสุด ขั้นแรกสู่วัดจึงอยู่ที่ด้านซ้ายของเนินเขา และที่แห่งนี้เรียกว่า มาลัยยาดิวาราม

ทางใต้ของขั้นแรกคือ Vinayakar และทางเหนือคือ Arumugar Thaili Mandapam อยู่ใกล้กับขั้นตอนแรกมาก ทางทิศตะวันตกของมันคือ Nandhi ขนาดยักษ์ที่มีความยาว 7 ฟุตและสูง 4 ฟุต ทอดพระเนตรราชโกปุรัม ขึ้นไปถึงนี้เรียกว่า นันธี มาลัย นี้เรียกว่าวัดพสุวรรณ ส่วนของภูเขาด้านบนนี้เรียกว่าเขานาค และที่นั่นเราสามารถเห็นรูปปั้นของอดิเซชันห้าเศียร

NandhiMalai และ NagaMalai แยกจากหุบเขาเล็กๆ ที่เรียกว่า Nagar pallam Nagarpallam เป็นอดีตแรกและสำคัญที่สุดของภูเขานากามาลัยขนาดใหญ่ ทั้งสองข้างของขั้นบันไดสามารถมองเห็นงูขนาดใหญ่ที่มีหัว 5 หัวคลุมศีรษะซึ่งถือบิดาแห่งโลกเป็นสีวาลิงกัม เหนือหัวงูเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคา ยมุนา และสรัสวดี ไหลเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนบูชางูหินแกะสลักชิ้นนี้กับคำคุ้มและการบูร พวกเขายังทำให้ Pongal เหมือนกัน

10 อรูบาดัม ปาดี / สัตยา วักกุ ปะดี

เมื่อข้ามผ่านมณฑปไปถึงจุดนี้แล้ว ต้องข้ามขั้นพิเศษที่เรียกว่า อารูบาดัม ปาดี (60 ขั้น) หรือ สัตยา วักกุปาดี (ขั้นแห่งความจริง) ของนักบุญอรุนาคีรีนาธาร์ และในบรรดาขั้นตอน 1200 ขั้นตอน 60 ขั้นตอนเหล่านี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ขั้นบันได 60 ขั้นของสัตยา ปาดีเป็นลำดับเดียวกัน ดังนั้นจึงมีเสียงฝีเท้าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมของชาวทมิฬ

ในสมัยก่อน ผู้คนใช้ 60 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา คดีที่แก้ไม่ได้ และเพื่อทราบความจริงในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครดิตและการต่อรองราคา ผู้ชายแต่ละคนจะได้รับคำสั่งให้สัญญาในขั้นที่ 60 และเชื่อว่าผู้คนจะพูดความจริงในขณะที่ยืนอยู่บนขั้นที่ 60 เท่านั้น มีการกล่าวกันว่าแม้ศาลฎีกาที่เมืองเชนไนก็ยอมรับคำแถลงที่ประกาศโดยผู้คนซึ่งแสดงอยู่บนขั้นที่ 60

จากนั้นติดตาม mandapams จำนวนมากและนอกเหนือสิ่งที่มาถึงสายตาของเราในวิหารของ Majestic Ingara Pillayar ซึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ ต่อจากนี้ไปก็จะมองเห็นภาพท้องฟ้าอันตระหง่านที่ทำลายราชาโกปุระ นี่คือหอคอยประวัติศาสตร์รายา[ราชาโคปุรัม] และเป็นความจริงที่หอคอยนี้มีอายุมากกว่าสี่ร้อยสามสิบสองปี ประติมากรรมที่มีการออกแบบอย่างแท้จริงภายในวัดนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับปฏิปักษ์ความงามของประติมากรรม ประตูหลักสูง 16 ฟุต เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตำนานต่างๆ ที่เป็นประติมากรรม

ต้นไม้ ELPPAI ยืนเป็น Sthala Vruksham ต้นไม้ของวัดทางด้านทิศเหนือ ต้นไม้มีขนาดใหญ่มาก

อบิสะกัมดำเนินการเฉพาะในอุจิกาลาม

พิเศษ Tharisanam (มาลัยกอย) 10.00

ทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 25.00

บันทึกของฉัน - เราใช้ตั๋วดาร์ซันพิเศษเพื่อเราจะได้อยู่ห่างจากเทพประมาณ 15 ฟุต เราเสนอ Neideepam และแสดง Archana

Golden Chariot อยู่ที่วัดเขา ขบวนรถม้าทองคำมีค่าธรรมเนียม 1,500 รูปี/- ขบวนรถทองคำจัดขึ้นทุกวัน ยกเว้นวันเทศกาล

มีรถวิ่งวันละ 4 รอบ เช้า 7.30 น. ถึง เย็น 19.30 น. เปิดดำเนินการ (มาลัย คอยล์)

Thirukodimada Chengundrur เรียกว่า Tiruchengode กำลังฉลองเทศกาล Vaikasi Visaga ทุกปีอย่างยิ่งใหญ่

ลักษณะพิเศษของเทศกาลคือมีรถรบสี่คัน อันแรกเป็นของพระวินัยคาร องค์ที่สองเป็นขององค์เสงฆฺตุเวลาวาร องค์ที่สามเป็นของท่านอรธนารีศวร และองค์ที่สี่สำหรับอาทิเสะวะ เปรุมัล

15a เทศกาลในช่วง 12 เดือน

จิตรา : จิตรา ปารนาม

Vaigasi : Bathrakaliamman Kovil Thiruvizha และ

อานิ : นาตระสาร ธีรุมานชนาม

อาวานี : วินัยคร ฉูรธี

Purattasi : มานิโควิล เคธรา โกวิวิราธรรม และ

อิปปาซี : เปริยามาเรียมมัน โกวิล ธีรูวิชา และ

Kandan Sashti- Surasamharam

Karthika : Karthika Deepam

Margazhi : Aaruthra Darisanam

Masi : Masimagam Vizha,ศิวราตรีรี

16 โครงการอันนาธานัมสองวัด

วัดหลัก: วัด Arulmigu Arthanareeswarar (มาลัยโกวิล)

อันนาธนามดำเนินการด้วยความจริงใจ จัดหาคนไม่น้อยกว่า 120 คนต่อวัน

วัดย่อย: วัด Arulmigu Kailsanathar

อันนาธนัมดำเนินการด้วยความจริงใจ จัดหาคนไม่น้อยกว่า 60 คนต่อวัน

ข้าว Sambar, Rasam Poriyal Appalam

ทุกวันศุกร์ วาดะ & ปายสัม

ทุกเดือน Amavasai Vada & Payasam

ชั้นเรียนทางจิตวิญญาณ (ศีลธรรม) จัดขึ้นสำหรับเด็กๆ ในวันอาทิตย์

อันนาธานัม สำหรับ 120 คน (วันเดียว) อาร์เอส. 2500/-และวันพิเศษ (อัมวาใส,ศุกร์) Rs.3100/-

วัดไกรลาศนารถ อันนาธนัม สำหรับ 60 คน (วันเดียว) อาร์เอส. 1500/-และวันพิเศษ (อัมวาใส,วันศุกร์) Rs.1850/-

วัดหลักวัดอรุลมิกูอารธนารีศวร (มาลัยโกวิล)

เงินฝากประจำ บาท 25000/- (วันเดียวของปีตามความประสงค์ของผู้บริจาคจากดอกเบี้ย)

วัดย่อย Arulmigu Kailasanathar Temple

เงินฝากประจำ บาท 15000/- (วันเดียวของปีตามความประสงค์ของผู้บริจาคจากดอกเบี้ย)

ผู้ช่วยกรรมาธิการ/เจ้าหน้าที่บริหาร

วัดอรุลมิกูอารธนารีศวร

บันทึกของฉัน- ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมหลังจากอ่านจาก Wikipedia รวบรวมไว้ด้านล่าง

ชื่ออื่นๆ Chengodu, Chemmalai, Nagamalai, Nandhimalai

เทพปฐมวัย Ardhanarishvara

วัดถังอัมมัยยัปปะ ธีรธรรม

กวี สัมพันธะ, อิลานโก อดิกาล, อรุณคีรีนาถ

บิรุงกี มุนิวาร์. กวิราช ปัณฑิธาร

เทศกาลสำคัญ Vaikasi Visagam

รูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมดราวิเดียน

Thiru Kodimaada Chenkundrur เป็นวัดฮินดูโบราณที่รู้จักกันในการปรากฏตัวของลอร์ด Arthanaareewarar (พระศิวะ) วัดตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับ Tiruchengode ในรัฐทมิฬนาฑูของอินเดีย 120 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Coimbatore

19 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์-ปราชญ์ Bhrinji

เมื่อพระวิษณุ พระพรหม พระอินทร์ และปราชญ์ Birungi ไป Kailash เพื่อบูชาพระศิวะ พวกเขาถูกนำไปยังพระศิวะโดย Vahana, Nandhi ของเขา ทุกคนมีดาร์ชันขององค์ปารวธีก่อนแล้วจึงไปยังพระศิวะ แต่ปราชญ์ Birungi เดินตรงไปยังพระศิวะ Parvathi Devi รู้สึกรำคาญกับการกระทำของเขา ดูดเนื้อจากร่างของ Sage เพื่อหยุดเขา แต่นักปราชญ์ไปข้างหน้า พระศิวะจำละครเรื่อง Parvathi เรื่องนี้และอวยพร Birungi ด้วยขาที่สาม หลังจากการจากไปของปราชญ์ ท่านปารวธีได้ปลอบใจพระศิวะเกี่ยวกับการปลงอาบัติของเธอ หลังจากได้รับอนุมัติจากพระศิวะแล้ว Parvathi Devi พร้อมด้วยลูกเรือของเธอก็ขึ้นไปบนยอดเขาและทำเช่นเดียวกัน อันเป็นผลมาจากการปลงอาบัตินี้ เธอต้องการเจตจำนงที่จะได้ส่วนหนึ่งสำหรับเธอในร่างศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะ ดังนั้นจึงอนุญาตให้ผู้นับถือบูชาแบบบูรณาการซึ่งได้รับจากพระศิวะ นี้นำไปสู่การปรากฏกายของครึ่งชายและหญิงครึ่งพรรณนา Arthanaareswarar ดังนั้นท่านปารวธีจึงขึ้นไปทางด้านซ้ายและพักผ่อนทางขวาโดยพระศิวะ นี่หมายถึงการสร้างปรากฏการณ์นี้

เชื่อกันว่าเมื่อนานมาแล้วมีการต่อสู้ระหว่าง Adiseshan และ Vayu เพื่อพิสูจน์พลังอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงและปราชญ์ก็ให้แนวคิดแก่พวกเขา ดังนั้น Adiseshan จึงต้องยึดติดกับ Mount Meru ด้วยหมวกของเขาและ Vayu ต้องปล่อยเขาด้วยความกล้าหาญของเขา แต่อดีตทำสำเร็จ Vayu หยุดอากาศด้วยความโกรธ ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นลม ปราชญ์เกลี้ยกล่อมวายูให้ปล่อยตัวเขา โดยการปล่อยลมอย่างกะทันหันโดย Vayu นำยอดเขาที่มีหัวของ Adisesha โยนลงไปในดินบนดินสามแห่งด้วยเนื้อและเลือดและทำให้เป็นสีแดงจึงมีชื่อว่า Chengodu บนเนินเขามีงูยาว 60 ฟุต จึงมีชื่อเรียกว่านากามาลัย สัมพันธะได้แต่งติรุนีละกัทปะติกัมไว้ที่นี่ เพื่อช่วยเพื่อนนักเดินทางทั้งหลายให้พ้นทุกข์ Saint Arunagirinathar ได้แต่ง Thirupugazh บน Lord Subramanya ที่นี่ Muthuswamy Deekshitar ร้องเพลงของศาลเจ้าแห่งนี้ใน Ardhanareeswaram ใน Kumudakriya

20 สถาปัตยกรรมและเทศกาล

บนยอดเขามีโคปุรัม (หอคอย) หลัก 5 ชั้นอยู่ทางด้านเหนือของเนินเขา ผนังประกอบของวัดมีความยาว 260 ฟุตจากตะวันออกไปตะวันตกและยาว 170 ฟุตจากเหนือจรดใต้ ผนังประกอบที่มีสีขาวและแถบสีแดงระบุตำแหน่งของวัดขณะเข้ามาในเส้นทางถนน

ศาลเจ้าหลักมีไว้สำหรับพระศิวะที่รู้จักกันในชื่อ Maathoru Paagar และ Ambal มเหสีของเขาชื่อ Baagampiriyaalammai รูปองค์เทพสูง 6 ฟุต องค์ครึ่งขวาองค์ชาย และองค์ครึ่งซ้ายองค์หญิง ดังนั้นเทพเจ้าหลักจึงเรียกว่า Ardhanareeeswarar

Subramanya ที่รู้จักกันในชื่อ Chengottu Velar ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบนยอดเขา ศาลเจ้า Chengottu Velar แห่งนี้อยู่ที่ด้านหลังของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลัก พระธีร์ธรรมในวัดนี้เรียกว่าสังกุ ธีรธรรม แม้ว่าห้องศักดิ์สิทธิ์จะหันไปทางทิศตะวันตก แต่ทางเข้านั้นมาจากทิศใต้

มีน้ำพุอยู่ที่เชิงรูป ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่ประจักษ์จากพระเจ้าว่า “อุลี ปาดา อุรุวัม” มีมณฑปมากมายระหว่างทางสำหรับผู้ที่ลงบันไดเพื่อพักผ่อน ประติมากรรมที่พบในมันดาปัมหน้าศาลเจ้า Chengottu Velar มีการออกแบบและฝีมือประณีต

“ Artha Jaama Pooja" การนมัสการตอนดึกถือว่ามีความสำคัญในเชตแทรมนี้ วันพระจันทร์ขึ้นใหม่ก็ถือเป็นกิจกรรมพิเศษเช่นกัน เทศกาลประจำปีมีการเฉลิมฉลองในเดือน Vaikasi ทมิฬ

วัดพระศิวะแห่งนี้อยู่ใน Tiruchengode ใกล้กับ Erode และ Salem ในรัฐทมิฬนาฑู มีถนนสายน้ำที่สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา และสามารถเข้าถึงวัดได้โดยรถประจำทางหรือรถยนต์ อีกวิธีหนึ่งในการไปถึงวัดคือการลงบันไดกว่า 1200 ขั้นขึ้นไปบนยอดเขา ติรุเชนโคด Tiruchengode อยู่ทางใต้ของอินเดียในรัฐทมิฬนาฑู ห่างจากเมือง Erode ประมาณ 20 กม. ห่างจาก Salem 46 กม. และห่างจาก Coimbatore 120 กม.

ในสมัยโบราณ Tiruchengode เป็นที่รู้จักในชื่อ Thirukodimaadachenkundrur – หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในรัฐทมิฬนาฑู มันยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Thiruchengottankudi Nageswaram เป็นที่ประดิษฐานการสำแดงอารธนารีศวร (ชาย-หญิง) ของพระอิศวรซึ่งเป็นตัวแทนของความสามัคคีของพระอิศวรและปารวตี ประดิษฐานอยู่ในวัดบนเนินเขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถเข้าถึงได้โดยถนนสำหรับรถยนต์ นี่คือวัดโบราณที่กล่าวถึงในงานทมิฬ ศิลปิการามว่า เนดูเวลคุนรู. สีแดงของเนินเขาเป็นสาเหตุที่เรียกว่า Chengode ภาพด้านบนแสดงทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบจากยอดเขา Tiruchengode วัดนี้ถือเป็นที่ 4 ใน 7 Tevara Stalams ในเขต Kongu ของรัฐทมิฬนาฑู

เป็นที่เชื่อกันว่ากันนาคี (ศิลปาธิการาม) หลังจากรื้อถอนเมืองมทุไรด้วยไฟแล้ว โกวาลัน สามีของเธอเรียกสรกัม (สวรรค์) และอยู่ในความพิโรธที่ยอดเขาทิรุเฉิงโกฏ

Tiruchengode มีความภาคภูมิใจในการมีอาศรมคานธีแห่งแรกของประเทศเป็นเครื่องบรรณาการแด่มหาตมะ คานธี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอินเดีย 8217 คนและเปิดโดยรองราชจี (ราชาโกปาลาจารี) ของประเทศ

เทศกาลสำคัญ Tiruchengode's 8217 คือเทศกาลรถยนต์ Sengottuvelavar ที่เรียกว่า Vaigasi Visakam (เฉลิมฉลองในช่วงเดือน Vaikasi ในรัฐทมิฬ) เทศกาลนี้มีการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 15 วัน โดยมีรถแยกกันซึ่งบรรทุกเซนกอตตูเวละวาร์ อาร์ธนารีสวาราร์ และขุนนางขนาดเล็กจำนวนมาก เทศกาลนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่เมืองและหมู่บ้านใกล้เคียง

สามบริการนมัสการในแต่ละวัน การนมัสการในช่วงดึก (Artha Jaama Pooja) ถือว่ามีความสำคัญที่นี่ วันพระจันทร์ขึ้นใหม่ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเช่นกัน วัด Moliapalli annamar swamy อยู่ห่างจาก thiruchengodu 15 กม. วัดนี้ถือเป็นที่ 4 ใน 7 Tevara Stalams ในเขต Kongu ของรัฐทมิฬนาฑู

กำแพงโบราณ มณฑป และเสารูปสลัก (ขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรม) เพิ่มความน่าเกรงขามที่วัดแห่งนี้คงอยู่ตลอดไปบนยอดเขา มอเตอร์เวย์และราชโกปุรัมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นล่าสุด ตามชื่อนางางิริมีงูยาว 60 ฟุตแกะสลักอยู่บนเนินเขา

แม้ว่าห้องศักดิ์สิทธิ์จะหันไปทางทิศตะวันตก แต่ทางเข้านั้นมาจากทิศใต้ ประดิษฐานพระบรมรูปอาดานารีเศวราอันงามสง่า มีน้ำพุอยู่ที่เชิงรูปซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่ประจักษ์ของสวรรค์ (Uli Padaa Uruvam) มีจารึกอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยของ Parantaka Chola, Gangaikonda Chola, Vijayanagar และ Mysore Kings และ Nayaks

กันนาคีหลังจากเผามทุไร ในที่สุดก็ถึงเนินทิรุเฉิงโกฏะ และนางก็ถูกพาตัวไปโดยปุชปัก วิมาน และได้ขึ้นสวรรค์ และ kannagi vizhla มีการเฉลิมฉลองด้วยความโอ่อ่าและรุ่งโรจน์ทุกปี ศาล Tiruchengottuvelavar (ไปยัง Subramanyar) ดึงดูดผู้แสวงบุญจำนวนหนึ่ง Sambandar ได้รวบรวม Tiruneelakandapatikam ที่นี่เพื่อช่วยกำจัดเพื่อนนักเดินทางแห่งความทุกข์ยากMuthuswamy Dikshitar ร้องเพลงของศาลเจ้าแห่งนี้ใน Ardhanareeswaram ใน Kumudakriya

Tiruchengode มีอาชีพเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม การเกษตรไม่ได้ทำที่นี่ในวงกว้างเนื่องจากขาดน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากต้องพึ่งพาแม่น้ำ Cauvery ที่ไหลใกล้เมืองปัลลิปาลายัม กัดเซาะ และยังขึ้นอยู่กับฝนเป็นครั้งคราวเท่านั้น อุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ Rig Spares, Power Looms and Textile Industries, Bus and Lorry Body Building, Lathe Industry, Rice Mills, Granite Factory ฯลฯ Tiruchengode เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับ Rig (Borewell) Lorries Tiruchengode สามารถเรียกได้ว่า "The Borewell Hub of India" เนื่องจากเป็นผู้ผลิต Borewell Vehicles จำนวนมากที่สุดที่ดำเนินการในอินเดีย

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: สาธการ (มกราคม 2022).