ประวัติพอดคาสต์

นโยบายสาธารณะ - ประวัติศาสตร์

นโยบายสาธารณะ - ประวัติศาสตร์

บริการสาธารณะ - เวลา ความพยายาม และพลังงานที่มอบให้กับชุมชนท้องถิ่น รัฐ หรือระดับชาติ โดยทั่วไปผ่านโอกาสในสำนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งหรือจากการเลือกตั้ง

. .


List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: Föreläsning om ekonomisk historia (มกราคม 2022).