หลักสูตรประวัติศาสตร์

2551 การเลือกตั้งอเมริกัน

2551 การเลือกตั้งอเมริกัน

2551 การเลือกตั้งอเมริกัน

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี 2551

พรรคประชาธิปัตย์ปี 2551

พรรครีพับลิ 2551 พรรค

Super Duper Tuesday 2008

2008 รัฐในการพูดสหภาพ

ขับไปสู่การเลือกตั้งปี 2551


ดูวิดีโอ: คลปขาว ผลเลอกตงกลางเทอมสหรฐฯ เปนไปตามคาด (ตุลาคม 2021).