ประชาชนชาติเหตุการณ์

การเลือกตั้งกลางภาคปี 2549

การเลือกตั้งกลางภาคปี 2549

การเลือกตั้งกลางภาคปี 2549

ผลการกลางภาคปี 2549

การวิเคราะห์มิดเทอม 2006

รัฐสภาหลังกลางภาค 2549

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: 2 . 2549. .16 ลานเสยงผานบญชรายชอ (มกราคม 2022).