ประวัติความเป็นมา

รายงานข่าว D-Day 7 มิถุนายน 1944

รายงานข่าว D-Day 7 มิถุนายน 1944


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ภาพด้านล่างเป็นสำเนาของหน้าแรกของ Daily Mirror ตั้งแต่วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2487 (วันรุ่งขึ้นหลังจาก D-Day)

ภาพที่จัดทำโดย historical-newspapers.co.uk


ดูวิดีโอ: รำลกยทธการวนดเดยผานแผนฟลม (อาจ 2022).