เซาธ์พาส

South Pass ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลางของรัฐไวโอมิง (ฟรีมอนต์เคาน์ตี) ทางผ่านไม่ใช่ช่องแคบบนภูเขา แต่เป็นหุบเขากว้างเกือบ 20 ไมล์ ทางผ่านนี้ถูกใช้โดยชนพื้นเมืองอเมริกันและนักดักขนสัตว์มาหลายปีแล้ว แต่เจเดไดอาห์ สมิธในปี พ.ศ. 2367 เป็นคนแรกที่ใช้เส้นทางนี้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานชั้นนำ บ้านใหม่ในเขตโอเรกอน หลังจากนั้นทางใต้จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ใช้โดย Pony Express

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: เดยวไมโครโฟน ครงท เชยงใหม Story (มกราคม 2022).