หลักสูตรประวัติศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ประเด็นและปัจจัยการวิจัย

ประเภทของการวิจัย

วิธีวิจัย

วิจัย

หัวข้องานวิจัย

การศึกษาระยะยาว

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

การสัมภาษณ์แบบสตรีนิยมและแบบไม่มีโครงสร้าง

แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง

แบบสอบถามที่ไม่มีโครงสร้าง

ร่วมสังเกตการณ์

ลัทธิที่ถือเอาแต่เพียงสิ่งที่เห็นได้

ต่อต้านความรู้สึกต่อต้าน

การติดฉลาก

สถิติอย่างเป็นทางการ

การสุ่มตัวอย่าง

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

การสำรวจสำมะโนประชากร

สื่อมวลชน

การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ


ดูวิดีโอ: วธวทยาวจยทางสงคมศาสตร (สิงหาคม 2022).