ประวัติพอดคาสต์

Tiger II จากด้านหน้า

Tiger II จากด้านหน้า

Tiger II จากด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของ Tiger II นี้แสดงให้เห็นเกราะลาดเอียงและปืน 88 มม. ขนาดใหญ่ ภาพนี้น่าจะถ่ายจากด้านหน้า โดยตัดสินจากช่องเปิด

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: สเปนหวนภเขาไฟถลม เกดคลนยกษสนามหลงภเขาไฟระเบด. TNNขาวเทยง. 21-9-64 (ธันวาคม 2021).