ประวัติพอดคาสต์

ตำรวจทหารสหรัฐที่ Trevieres

ตำรวจทหารสหรัฐที่ Trevieres


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ตำรวจทหารสหรัฐที่ Trevieres

ที่นี่เราเห็นตำรวจทหารสหรัฐฯ ลาดตระเวนเมืองเทรเวียร์ ซึ่งตกเป็นของทหารสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เมืองนี้ถูกกองทัพยึดครองจากกองทหารราบที่ 2 ซึ่งลงจอดบนหาดโอมาฮาด้วย D+1


ดูวิดีโอ: ประสบการณเดก ศรสะเกษ กาวขนสทหารอเมรกนระดบยศ รอยเอก Part 2 of 2 (อาจ 2022).